Skip to main content
Articole

Cultura organizațională: definiție, tipuri și importanță

Cultura organizațională reprezintă esența și inima unei companii, determinând personalitatea, comportamentul și modul de funcționare al acesteia. Este un amestec complex de valori, norme, obiceiuri și tradiții care se regăsesc în fiecare aspect al vieții organizaționale și care își are rădăcinile în valorile și viziunea fondatorilor și liderilor săi.

Descoperă, în cele ce urmează, tot ce trebuie să știi pentru a construi o cultură organizațională solidă pentru compania ta.

Ce este cultura organizațională și ce importanță are

Atunci când vorbim despre cultura organizațională, definiția face referire la ansamblul valorilor, normelor, obiceiurilor, credințelor, comportamentelor și tradițiilor care definesc personalitatea și caracterul unei companii. Este un set de caracteristici colective și integrate, ce influențează modul în care membrii organizației interacționează între ei, cu clienții, partenerii și mediul extern.

Caracteristicile culturii organizaționale pot varia considerabil de la o organizație la alta, motiv pentru care fiecare companie poate avea o cultură organizațională unică.

De ce este importantă cultura organizațională

ce este cultura organizationala

Cultura organizațională a unei firme este deosebit de importantă, deoarece influențează în mod semnificativ succesul și performanța organizației. Iată 4 motive cheie pentru care cultura organizațională este esențială în orice business:

 1. Stabilește valorile, normele și principiile pe care se bazează toate activitățile și comportamentele din cadrul organizației. Cultura organizațională oferă un cadru comun pentru angajați, ghidându-i în luarea deciziilor și alegerea comportamentelor adecvate în diverse situații. Altfel spus, cultura organizațională asigură coerență și direcție în acțiunile întreprinse de membrii echipei.
 2. Atrage și menține angajați talentați. O cultură care promovează un mediu de lucru sănătos și echilibrat, ce respectă drepturile angajaților și în care aceștia se simt implicați, apreciați, poate fi un factor cheie în atragerea și retenția celor mai buni oameni.

👉Respectă drepturile angajaților tăi și oferă-le zile libere pentru evenimentele speciale din viețile lor. Află care sunt situațiile în care se poate obține un astfel de concediu.

 1. Încurajează angajamentul angajaților față de organizație și misiunea sa. Când angajații se simt conectați emoțional la valorile și obiectivele organizației, ei sunt mai motivați să depună eforturi pentru a contribui la succesul acesteia. Acest nivel mai ridicat de angajament conduce la o creștere a productivității și a performanței organizaționale.
 2. Influențează relațiile dintre angajați și departamente, contribuind la crearea unui mediu colaborativ și susținător. O cultură sănătoasă poate întări echipa și reduce conflictele interne. De asemenea, cultura organizațională este vizibilă pentru clienți, parteneri și publicul extern și poate avea un impact semnificativ asupra imaginii și reputației organizației.

Caracteristici ale culturii organizaționale

Așa cum am menționat la începutul articolului, caracteristicile culturii organizaționale pot varia considerabil de la o organizație la alta. Cu toate acestea, există câteva caracteristici comune, de care ţin cont antreprenorii care îşi doresc să construiască o cultură organizațională puternică. Iată care sunt acestea:

 1. Valorile și principiile: cultura organizațională este ghidată de un set de valori și principii de bază, ce reprezintă credințele și normele de conduită adoptate de organizație. Iată câteva exemple de valori organizaționale: onestitatea, transparența, inovația, colaborarea sau respectul față de clienți și angajați.
 2. Atmosfera și mediu de lucru: cultura organizațională poate crea o atmosferă specifică în cadrul organizației. Aceasta poate fi o atmosferă prietenoasă și deschisă, o atmosferă orientată spre rezultate și performanță sau o atmosferă mai formală și tradițională.  
 3. Coeziunea și spiritul de echipă: cultura organizațională poate încuraja dezvoltarea unui spirit de echipă puternic și a unei coeziuni interne. Angajații pot simți că fac parte dintr-o comunitate și lucrează împreună, pentru a atinge obiectivele comune.
 4. Inovația și adaptabilitatea: o cultură organizațională sănătoasă încurajează inovația și adaptabilitatea la schimbări. Angajații sunt încurajați să gândească creativ și să găsească soluții noi pentru a răspunde provocărilor.
 5. Recunoașterea și recompensele: cultura organizațională poate include practici de recunoaștere și recompensare a performanței și a contribuției angajaților. Acestea încurajează implicarea și angajamentul față de organizație.
valoare tichet de masa 2024

Nivelurile culturii organizaționale

Edgar Schein, unul dintre cei mai reputați cercetători în domeniul culturii organizaționale, a identificat 3 niveluri principale ale culturii organizaționale: artefacte, valori și presupuneri de bază. Descoperă, în continuare, mai multe detalii despre fiecare:

 1. Nivelul cel mai vizibil al culturii organizaționale este reprezentat de artefacte. Acestea includ aspecte tangibile, vizibile și ușor de observat, cum ar fi simboluri, obiecte, clădiri, tehnologie și îmbrăcăminte specifică angajaților. De asemenea, pot include ritualuri, ceremonii și limbaj specific, utilizat în organizație. Aceste artefacte oferă o primă impresie despre cultura organizațională, dar ele sunt doar „vârful aisbergului” și nu dezvăluie întreaga imagine.
 2. În al doilea nivel, Schein a evidențiat valorile organizaționale. Acestea sunt credințele și principiile fundamentale ale organizației, care stau la baza deciziilor și comportamentelor angajaților. Valorile pot fi exprimate oficial, prin declarații de viziune și misiune, dar există și valori informale, care pot fi deduse din modul în care sunt luate deciziile și tratate anumite situații, în cadrul organizației.
 3. Nivelul cel mai profund și mai dificil de identificat al culturii organizaționale este reprezentat de presupunerile de bază. Acestea sunt credințele fundamentale și implicit acceptate, care stau la baza comportamentelor și gândirii angajaților. De multe ori, aceste presupuneri sunt învățate prin observare și asimilate pe parcursul timpului, fără a fi discutate sau criticate explicit. Ele pot include idei despre ce este considerat a fi adevărat, ce este important și cum ar trebui să fie oamenii tratați în organizație.

👉Modul în care tratezi angajații în timpul orelor de lucru influențează productivitatea și motivația lor, deoarece un tratament corespunzător îi poate face să se simtă apreciați. Cu toate acestea, este important să le arăți angajaților tăi că te preocupă starea lor de bine și în afara programului de lucru; de aceea, este bine să încurajezi echilibrul între viața personală și cea profesională. Poți face asta cu ajutorul cardului Edenred Cultural. Acesta poate fi folosit de angajați pentru achitarea contravalorii de bunuri și servicii culturale, iar tu profiți de deductibilitate și scutire de la plata taxelor sociale.

Artefactele, valorile și presupunerile de bază lucrează împreună, pentru a forma un cadru comun de înțelegere și acțiune pentru angajații organizației. Înțelegerea acestor elemente este crucială pentru gestionarea și consolidarea culturii organizaționale într-o direcție care să promoveze succesul și sustenabilitatea pe termen lung.

Tipuri de culturi organizaționale

Există mai multe tipuri de culturi organizaționale care pot fi adoptate de companii, în funcție de caracteristicile și valorile predominante din cadrul organizației. Iată care sunt cele mai comune tipuri de cultură organizațională:

Cultura puterii (Power Culture)

Într-o cultură a puterii, deciziile și controlul sunt concentrate în mâinile unui grup restrâns de persoane sau ale unei singure persoane puternice, care este, de obicei, fondatorul organizației. Exercitarea autorității și luarea deciziilor rapide sunt caracteristici ale acestui tip de cultură. 

Acest tip de cultură poate fi eficient în organizațiile mici și agile, dar poate duce la lipsa de implicare a angajaților în decizii importante și la centralizarea excesivă a puterii.

Cultura rolului (Role Culture)

Într-o cultură a rolului, organizația funcționează ca un sistem bine structurat, în care fiecare membru are roluri și responsabilități bine definite. Aceasta implică respectarea regulilor, a procedurilor și a ierarhiei în cadrul organizației. 

Culturile de rol sunt frecvent întâlnite în organizațiile mari și ierarhice, unde structura este esențială pentru coordonarea activităților complexe.

Cultura sarcinilor (Task Culture)

Într-o cultură a sarcinilor, accentul se pune pe proiecte și sarcini specifice, iar angajații sunt organizați în echipe flexibile, pentru a aborda diverse provocări. Comunicarea orizontală și colaborarea sunt prioritare pentru a atinge obiectivele comune. 

Acest tip de cultură este potrivit pentru organizațiile cu un mediu dinamic, care se întâlnesc des cu proiecte sau sarcini diverse și schimbătoare.

Cultura oamenilor (Person Culture)

Cultura oamenilor, cunoscută și sub denumirea de „Person Culture”, este un tip de cultură organizațională în care angajații sunt în centrul atenției, iar fiecare individ își urmărește propriile interese și aspirații în cadrul companiei.

Într-o firmă cu o cultură a oamenilor, angajații pot avea o autonomie semnificativă și libertate în ceea ce privește modul în care își gestionează activitățile. Ei pot avea oportunități mari de a-și stabili propriile obiective și de a alege proiectele pe care doresc să le dezvolte. 

Este important ca o firmă cu o cultură a oamenilor să găsească un echilibru între promovarea independenței și a libertății individuale și alinierea angajaților cu viziunea și valorile organizației. 

Cum poți construi o cultură organizațională în 5 pași

cultura organizationala in 5 pasi

Construirea unei culturi organizaționale puternice este un proces complex, de lungă durată, care necesită implicarea tuturor celor din companie. Iată care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgi pentru a crea o cultură organizațională solidă în compania ta, indiferent de dimensiunile sale:

 1. Analizează cultura organizațională actuală: înțelege cultura organizațională existentă prin observații, discuții cu angajații și analize aprofundate. Identifică valorile, normele și comportamentele curente, pentru a înțelege ce funcționează bine și ce trebuie îmbunătățit. Stabilește care sunt elementele culturii organizaționale actuale pe care dorești să le menții și care sunt cele pe care vrei să le excluzi din cultura organizațională dorită.
 2. Definește obiectivele și cultura dorită: stabilește clar obiectivele și valorile pe care dorești să le promovezi în organizație. Acest lucru implică formularea unei viziuni clare a culturii dorite și a modului în care aceasta susține obiectivele organizației. Un exemplu de obiectiv poate fi promovarea echilibrului și a bunăstării prin intermediul culturii organizaționale.
 3. Proiectează planul de acțiune: creează un plan detaliat, care să descrie acțiunile specifice necesare pentru a promova cultura dorită. Acest plan ar trebui să includă strategii de comunicare, traininguri pentru angajați și schimbări structurale, dacă este cazul. Conform unui studiu realizat de PwC, există 9 factori cheie care ar trebui luați în vedere, în procesul de creare a unei culturi organizaționale. Principalii 3 sunt: implicarea managementului, tehnologia inovativă și compensațiile/beneficiile oferite angajaților.

👉Dacă ai un business mic sau, pur și simplu, trebuie să ții cont de un buget redus în crearea culturii organizaționale, atunci poți să apelezi la soluții avantajoase atât pentru companie, cât și pentru angajați. Oferă-le angajaților tăi beneficii extrasalariale, cum ar fi cardul de tichete de masa Edenred, și obții următoarele avantaje: ești scutit de plata taxelor sociale și beneficiezi de deductibilitate de la plata impozitului, iar angajații tăi se pot bucura de folosirea cardului, într-o rețea variată de parteneri.

 1. Implementează planul de acțiune: pune în aplicare acțiunile planificate, asigurându-te că toți membrii organizației sunt implicați în proces. Comunică în mod clar noile valori și obiective, oferă traininguri și beneficii adecvate și sprijină inițiativele care vor promova cultura dorită. De exemplu, în cazul obiectivului de mai sus, pentru a încuraja echilibrul între viața profesională și cea personală, poți include politici și programe de flexibilitate a programului și poți oferi servicii de consiliere psihologică a angajaților.
 2. Monitorizează și ajustează: urmează îndeaproape progresul implementării planului de acțiune și monitorizează schimbările în cultură. Obține feedback de la angajați și analizează rezultatele, pentru a evalua eficacitatea măsurilor luate. Dacă este nevoie, ajustează strategiile, pentru a îmbunătăți rezultatele.

Chestionar cultură organizațională

Obținerea feedback-ului de la angajați este esențială în procesul de creare a culturii organizaționale, deoarece aceștia îți pot oferi informații relevante cu privire la ce funcționează și ce merită îmbunătățit în cadrul companiei tale. 

Iată ce întrebări poți include într-un astfel de chestionar pentru cultura organizațională:

 1. Pe o scară de la 1 la 5, cât de bine simțiți că valorile organizației sunt comunicate și susținute de către conducere și colegi?
 2. Care considerați că sunt cele mai importante caracteristici ale culturii organizaționale? (Opțiuni multiple: comunicare deschisă, inovație, colaborare, respect, adaptabilitate, recunoaștere etc.)
 3. Aveți o înțelegere clară a misiunii și a obiectivelor organizației? Dacă nu, vă rugăm să specificați ce aspecte trebuie să fie mai bine clarificate.
 4. Cum percepeți nivelul de diversitate și incluziune în cadrul organizației? Credeți că se promovează și se respectă diversitatea de opinii și background-uri?
 5. Vă simțiți susținut de echipa managerială în dezvoltarea profesională? Există oportunități și resurse pentru dezvoltarea abilităților și a carierei?
 6. Pe o scară de la 1 la 5, cât de mult vă simțiți motivat să contribuiți cu idei noi și să luați inițiativă în cadrul organizației?
 7. Credeți că, prin cultura organizațională, se încurajează un echilibru sănătos între viața personală și cea profesională? Aveți resurse pentru a vă menține bunăstarea și sănătatea mentală în cadrul organizației?

Aceste întrebări abordează diferite aspecte ale culturii organizaționale, cum ar fi comunicarea, valorile, misiunea, dezvoltarea profesională, diversitatea, motivația și echilibrul între viața personală și cea profesională. Asigură-te că acest chestionarul este anonim și că angajații pot răspunde sincer și deschis, pentru a obține o evaluare corectă a culturii organizaționale existente.

O cultură organizațională bine definită și în concordanță cu valorile și obiectivele organizației poate constitui un factor cheie pentru succesul pe termen lung al unei companii. Prin promovarea valorilor, comportamentelor și practicilor care susțin o cultură sănătoasă și coezivă, poți crea un mediu de lucru pozitiv și motivant, în care angajații pot excela, iar organizația își poate atinge obiectivele.

 

sursă foto: shutterstock.com

 • Etichete :
image

Încă nu oferi carduri de masă angajaților tăi? Solicită o ofertă personalizată pe nevoile afacerii tale

Solicită oferta

Sau discută direct cu un consultant financiar Edenred pentru a primi mai rapid o ofertă personalizată.

Contactează-ne

Cu ce te putem ajuta?