Skip to main content

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

VERSIUNE DIN: IUNIE 2022

 1. Cine suntem?
 2. Aplicabilitate
 3. Ce informații colectăm despre tine?
 4. Pentru ce sunt utilizate datele personale și care sunt temeiurile prelucrărilor?
 5. Cui dezvăluim datele tale?
 6. Transferul datelor cu caracter personal
 7. Durata prelucrării
 8. Care sunt drepturile de care beneficiezi
 9. Actualizarea informațiilor incluse în această politică

1. CINE SUNTEM?

1.1. Această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal îţi explică modul în care noi, Edenred Romania S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea Şerban Voda 133, sector 4, CUI RO10696741, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5659/1998, (denumită în continuare „Edenred” sau „Noi”) prelucrăm datele tale cu caracter personal.

2. APLICABILITATE

2.1. Te invităm să citești cu atenție prezenta Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal pentru a fi informat în mod adecvat în privința modului în care Noi, în calitate de operatori de date cu caracter personal, prelucrăm datele tale și respectăm drepturile pe care le ai în calitate de persoană vizată.

2.2. Prezenta politică nu are în vedere prelucrările pe care le efectuează partenerii comerciali Edenred. Pentru modul în care sunt prelucrate datele tale cu caracter personal de către partenerii noștri comerciali, în calitate de operatori, te rugăm să consulți politicile acestora privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

3. CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE TINE?

Colectăm datele tale personale în vederea îndeplinirii scopurilor Edenred, conform secțiunii 4 de mai jos.

Nu colectăm și nici nu avem intenția de a intra în posesia datelor personale privind originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, filozofice sau de natura similară, de apartenență sindicală sau date cu caracter personal privind starea de sănătate sau viața sexuală.

3.1. Dacă ești vizitator al www.edenred.ro, my.edenred.ro, www.user.myedenred.ro, econtract.edenred.ro (denumite în continuare colectiv „Site-uri”), vom prelucra datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct în contextul utilizării acestor site-uri, cum ar fi datele pe care le furnizezi atunci când îti creezi un cont, în cadrul formularului de contact, ale formularului de cerere de ofertă, ale formularului de comandă, ale formularului de recomandări, în măsura în care completezi astfel de formulare. De asemenea, prelucrăm datele generate prin accesarea și utilizarea site-urilor (informații despre dispozitivul utilizat – computer, telefon, tableta – informații de jurnal, precum adresa IP, interogările de căutare, tipul de browser, limba acestuia, setările hardware, data și ora solicitării), inclusiv datele privind preferințele tale sau alte date colectate prin intermediul tehnologiilor de analiză a activității utilizatorilor pe paginile de internet (cum ar fi cookies; îți recomandăm să citești și Politica noastră de cookies).

3.2. Dacă ești persoană de contact a Partenerilor (Clienți, Parteneri Comercianți, Furnizori) sau potențialilor Parteneri, vom prelucra datele tale de contact, cum ar fi nume și prenume, adresă de e-mail și telefon, pozitie/functie, adresa locului de munca, informatii pe care le furnizezi în contextul inițierii sau desfășurării relației contractuale cu Partenerii sau potențialii Parteneri. De asemenea, putem obține datele tale de contact în cadrul programelor noastre de recomandări, de la vizitatorii site-urilor noastre mentionate la pct. 3.1 sau utilizatorii aplicatiei mobile MyEdenred, asigurându-ne însă că cel ce ne transmite datele tale de contact a obținut în prealabil acordul tău pentru o astfel de acțiune.

3.3. Dacă ești reprezentantul legal sau convențional al unuia dintre clienții sau partnerii noștri, persoane juridice, vom prelucra datele tale, cum ar fi nume și prenume, adresă de e-mail și numere de telefon, poziție/funcție, adresa locului de muncă, semnătura, informații pe care le furnizezi în contextul inițierii sau desfășurării relației contractuale.

3.4. Dacă ești beneficiar al tichetelor emise de Edenred pe suport hârtie, indiferent de tipul acestora, vom prelucra datele tale cu caracter personal solicitate de legislația în vigoare pentru emiterea acestor tichete, respectiv nume, prenume, cod numeric personal colectate prin intermediul angajatorului tău, informații referitoare la Partenerii Comercianți unde ai utilizat tichetele. Opțional, pentru o mai bună comunicare, ne poți oferi și adresa de e-mail și cea de poștă sau numărul de telefon. Vom prelucra, de asemenea, orice alte date cu caracter personal ne vei furniza direct (prin corespondenta purtată, în scris sau telefonic).

3.5. Dacă ești beneficiar al tichetelor emise de Edenred pe suport electronic, indiferent de tipul acestora, vom prelucra datele tale cu caracter personal solicitate de legislația în vigoare pentru emiterea acestor tichete, respectiv nume, prenume, cod numeric personal colectate prin intermediul angajatorului tău, informații despre cardul tău (cod de activare card, seria cardului, PAN, număr cont, data emiterii și a expirării cardului, soldul cardului, valabilitatea tichetelor încărcate pe card), informații referitoare la tranzacțiile pe care le realizezi cu cardul la Partenerii Comercianți unde ai utilizat tichetele, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizezi în mod direct în contextul creării contului de utilizator sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-urilor noastre enumerate la pct. 3.1. Este posibil ca angajatorul tău să ne furnizeze adresa ta de e-mail profesională pentru a te anunța atunci când a fost încărcat cardul tău. Opțional, pentru o mai bună comunicare, ne poți oferi și adresa de e-mail și cea de poștă sau numărul de telefon. Vom prelucra, de asemenea, orice alte date cu caracter personal ne vei furniza direct (prin corespondenta purtată, în scris sau telefonic).

3.6. Dacă ești utilizator al aplicației MyEdenred (denumită în continuare „Aplicația”), în vederea creării contului și înrolarea cardului în serviciile de plată Edenred Pay si Apple Pay, vom prelucra datele tale cu caracter personal reprezentate de nume, prenume, adresa de e-mail și parola de acces (parola de acces va fi prelucrata în formă criptată), datele de identificare ale cardului tău Edenred (seria formată din 10 cifre afișată pe spatele cardului și ultimele cifre din numărul afișat pe fața cardului), orașul și județul de reședință. Orașul și județul de reședinta sunt colectate în baza prevederilor legale referitoare la combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Opțional, la momentul creării contului în aplicație, ne poți oferi și numărul de telefon mobil.

Pentru o mai bună calitate a serviciilor oferite, în cadrul aplicației vom prelucra istoricul tranzacțiiilor efectuate, pe care ți le vom afișa pentru o mai bună gestionare a cheltuielilor, soldul cardului, valabilitatea tichetelor încărcate pe card, precum și codul PIN, pe care ți-l putem reaminti în urma parcurgerii unei proceduri de securitate.

În vederea asigurării funcționalității aplicației, vom prelucra datele tale referitoare la dispozitivul utilizat (hardware) și sistemul de operare, informații de jurnal, precum adresa IP, data și ora utilizării aplicației, inclusiv datele privind preferințele tale referitoare la comunicări de marketing.

3.7. Dacă utilizezi chatbot-ul nostru, Felicia, vom prelucra date tale personale pe care ni le furnizezi în fereastra de chat, în măsura în care ne oferi astfel de date, cum ar fi nume, prenume, date de contact, detalii specifice privind relația cu Edenred și alte date incluse în mesajul tău, în functie de tipul de solicitare.

3.8. Dacă ne contactezi prin intermediul call center-ului nostru, vom prelucra datele tale personale cum ar fi nume, prenume, număr de telefon, voce (pentru apelurile în call-center care vor fi înregistrate) și alte date pe care le furnizezi voluntar, inclusiv atunci când decizi să continuăm discuția noastră prin intermediul email-ului sau mesajelor transmise prin telefon.

3.9. Dacă aplici pentru un job în cadrul Edenred în calitate de candidat, prin accesarea secțiunii Cariere disponibilă pe www.edenred.ro sau prin orice alt mod, vom prelucra datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în acest context, cum ar fi nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, experiență, precum și orice alte date incluse în documentele pe care alegi să ni le furnizezi.

3.10. În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la tine, iți aducem la cunoștință că, de regulă, nu ești obligat să îți furnizezi informațiile personale. Excepție fac cazurilor în care furnizarea lor constituie o obligație legală sau contractuală, ori o obligație necesară pentru încheierea unei relații juridice/contractuale, ori în vederea oferirii serviciilor noastre. Fără furnizarea acestor date, în anumite situații, nu vom putea să îți furnizăm serviciul solicitat.

4. PENTRU CE SUNT UTILIZATE DATELE PERSONALE ȘI CARE SUNT TEMEIURILE PRELUCRĂRILOR?

În general, colectăm datele personale direct de la tine. Cu toate acestea, în cazul în care ești angajat al clienților noștri, aceștia ne comunică unele date în vederea furnizării serviciilor noastre.

Putem prelucra date cu caracter personal colectate și din alte surse, cum ar fi partenerii cu care Noi colaborăm, diverși prestatori de servicii în executarea contractului, rețele de socializare etc., precum și datele transmise de către dispozitivele cu care accesezi site-urile sau aplicația noastră (telefon, laptop etc.), conform Politicii noastre de Cookies. Pentru ipoteza în care nu primim de la tine datele cu caracter personal, te vom informa în termenul legal asupra prelucrării acestora.

Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această politică. În cazul în care vom prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ai fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele tale au fost colectate inițial și care ți-au fost aduse la cunoștință, Edenred va furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

4.1. Dacă ești vizitator al site-urilor noastre, prelucrăm datele tale cu caracter personal astfel:

a) pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (de exemplu, e-mail), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Edenred și de partenerii noștri.

Temei: Îți vom transmite aceste comunicări doar dacă am obținut acordul tău. Îți poți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru acceptul privind comunicările comerciale. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor tale în acest scop nu va avea urmări pentru tine.

b) pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența ta oferită pe aceste site-uri.

Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al Edenred de a asigura funcționarea corectă a site-urilor, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor acestor site-uri, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații. În lipsa acestor date nu vom avea posibilitatea de a te ajuta în solutionarea problemei pe care o întâmpini.

c) pentru a întreprinde măsuri de securitate și prevenție a fraudei, pentru a proteja datele tale personale, serviciile și site-urile noastre, măsuri care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate și fraudă. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității nivelul aplicațiilor informatice pe care le utilizăm.

Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al Edenred de a asigura funcționarea corectă a site-urilor, de a ne apăra drepturile și interesele.

4.2. Dacă ești persoană de contact a Partenerilor (Clienți, Parteneri Comercianți, Furnizori) sau potențialilor Parteneri, prelucrăm datele tale cu caracter personal astfel:

a) pentru inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre Edenred și Parteneri sau potențiali Parteneri.

Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază atât necesitatea încheierii și executării unui contract, cât și interesul legitim al Edenred de a iniția și desfășura relațiile contractuale în contextul oferirii serviciilor prestate de către Noi. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea Edenred de a-și desfășura activitatea.

b) pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (de exemplu, e-mail), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Edenred.

Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop se va face în baza interesului legitim al Edenred de a transmite comunicări adresate profesioniștilor menite să asigure promovarea și dezvoltarea afacerii Edenred şi să faciliteze, totodată, accesul clienților / partenerilor săi la serviciile oferite de Edenred ce ar putea fi utile / de interes pentru afacerile acestora.

c) pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (email şi telefon), de comunicări referitoare la îmbunătățirea serviciilor noastre, inclusiv referitoare la funcționarea Aplicațiilor noastre, a eventualelor restricționări generate de lucrări de mentenanță, implementarea de noi funcționalități, a unor noi măsuri de securitate etc.

Temei: Pentru ca avem un interes comercial legitim de a păstra o legătura cu partenerii noştri în vederea îmbunătățirii serviciilor şi produselor pe care le oferim, îți vom trimite comunicări legate de gradul de mulțumire pe care îl ai față de relația cu compania noastră (de ex.: sondaje de satisfacție aferente comenzilor efectuate), deoarece suntem într-o relație contractuală cu societatea pe care o reprezinți şi eşti cea mai în măsură persoană pentru a ne comunica un feedback referitor la interacțiunea cu Edenred.

d) pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (de exemplu, e-mail), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Edenred și parteneri ai Edenred.

Temei: Pentru acest scop vom prelucra datele tale în baza consimţământului tău, exprimat în mod direct, şi în baza interesului comercial legitim de a transmite partenerilor noştri comunicări comerciale, îți vom trimite comunicări privind produsele şi serviciile oferite de Edenred și parteneri ai Edenred, deoarece suntem într-o relație contractuală cu societatea pe care o reprezinți şi prin natura funcţiei tale poți primi astfel de comunicări.

4.3. Dacă ești beneficiar al tichetelor emise de Edenred, pe suport hârtie sau pe suport electronic, vom prelucra datele tale personale astfel:

a) pentru desfășurarea relației contractuale dintre angajatorul tău şi Edenred, respectiv pentru emiterea tichetelor, voucherelor sau cardurilor conform comenzii angajatorului tău, pentru trimiterea informărilor referitoare la încărcările de sume pe cardul tău, pentru trimiterea informărilor referitoare la tichetele care expiră și procesarea tranzacțiilor efectuate de către tine, inclusiv informări referitoare la funcționarea Aplicațiilor noastre, a eventualelor restricționări generate de lucrări de mentenanță, implementarea de noi funcționalități, a unor noi măsuri de securitate etc. De asemenea, pentru procesarea solicitărilor tale în legătură cu accesarea/utilizarea produselor noastre.

Temei: Prelucrarea datelor tale în acest scop are la bază interesul nostru legitim de a servicii conform contractului încheiat între angajatorul tău și Edenred, precum și prevederile legale în vigoare care precizează că anumite tipuri de tichete trebuie să fie personalizate cu nume, prenume și cod numeric personal. Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea acordării beneficiului extrasalarial negociat cu angajatorul tău. Refuzul furnizării datelor de contact (email sau telefon) înseamnă că nu te vom mai putea informa în legătură cu încărcările de sume pe cardul tău sau tichetele care expiră, însă nu va produce nicio consecință negativă referitoare la funcționalitatea produselor noastre.

b) analize și statistici privind utilizarea produselor noastre.

Temei: Suntem preocupați de îmbunătățirea constantă a calității produselor și serviciilor noastre. În baza interesului nostru legitim, utilizăm datele pe care le colectăm de la tine sau alte date pe care le generăm / deducem din datele primite de la tine ori rezultate din utilizarea produselor noastre pentru diverse statistici, analize și studii. Atunci când realizăm analize statistice ale utilizării produselor și serviciilor noastre, datele analizate sunt strict protejate, iar rezultate agregate sunt utilizate intern sau pot fi comunicate partenerilor comerciali în baza unei relații contractuale existente în acest sens, fără a permite identificarea persoanelor vizate și cu respectarea cerințelor legale aplicabile.

c) pentru transmiterea de mesaje având ca scop îmbunătățirea serviciilor (sondaje de opinie sau chestionare).

Temei: Pentru că suntem preocupați ca tu să ai o interecțiune cât mai bună cu produsele și serviciile noastre, în baza interesului nostru legitim, vom folosi datele tale (email și telefon), în calitate de utilizator al produselor noastre sau obținute în orice alt context în care ai pus aceste date la dispoziția reprezentanților societății noastre, pentru a-ți cere opinia în legătură cu calitatea produselor noastre. Nu vom cere niciodată mai mult decat feedback-ul tău referitor la utilizarea produselor noastre și vom folosi răspunsurile tale ca să facem produsele și serviciile noastre mai simplu și mai eficent de utilizat.

d) marketing direct și alte comunicări comerciale.

Temei: Îți vom transmite aceste comunicări doar dacă am obținut acordul tău. Ne dorim să te ținem la curent cu noutățile privind legislația ce stă la baza soluțiilor și serviciilor Edenred, privind produsele noastre și ale partenerilor noștri. Îți vom putea transmite materiale promoționale pentru a te informa în legătură cu produsele noastre sau ale partenerilor noștri. În plus, îți vom putea lansa invitații de a participa la evenimentele, promoțiile și campaniile desfășurate de Edenred independent sau în colaborare cu unul sau mai mulți parteneri și pentru a-ți comunica alte informații similare care considerăm că pot fi de interes pentru tine. Furnizarea datelor în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări pentru tine.

e) crearea de profiluri în vederea personalizării ofertelor promoționale.

Temei: Edenred poate segmenta proprii clienți în funcție de mai multe criterii pentru a-i clasifica în diverse categorii în scopuri de marketing și/sau în scop de analiză. Prelucrarea datelor tale în acest scop are la bază interesul legitim. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Dorim să îți oferim produse și servicii cât mai relevante, în acord cu profilul și aria ta de interes. De aceea, putem analiza datele și informațiile despre tine din următoarele surse: (i) datele colectate în urma interacțiunii tale cu site-urile noastre mentionate la pct. 3.1; (ii) datele privind utilizarea produselor noastre obținute din diferite surse: date furnizate de tine, date obținute din comenzile plasate de clienți, istoric și comportament tranzacții, date rezultate din utilizarea site-urilor noastre sau a aplicației mobile MyEdenred.

f) îndeplinirea unor obligații legale.

Temei: Ne revin anumite obligații legale care presupun prelucrare de date cu caracter personal, precum:

 • i) pentru anumite produse, avem obligații specifice în legătură cu prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, motiv pentru care vom face operațiuni de cunoaștere a clientelei și orice alte operațiuni impuse de lege;
 • ii) plata impozitelor și a contribuțiilor relevante, raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile (spre exemplu, atunci când participi la un concurs organizat de noi și câștigi premii care sunt supuse impozitării);
 • iii) arhivarea datelor conform legislației aplicabile.

g) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Edenred, precum și pentru soluționarea cererilor, plângerilor sau a reclamațiilor tale.

Temei: Prelucrarea datelor tale în acest scop are la bază interesul nostru legitim de a ne apăra drepturile și interesele.

h) pentru crearea înrolarea cardului în serviciile de plată Edenred Pay și Apple Pay.

Temei: Pentru că dorim să îți oferim cele mai moderne și facile moduri de a efectua plăți, poți plăti cu cardul tău prin intermediul telefonului mobil. Prelucrarea datelor tale în acest sens se bazează pe consimțământul tău. Acesta poate fi retras oricând prin ștergerea datelor din aplicație sau prin dezinstalare, fără a afecta însă prelucrările efectuate până la retragerea acestuia.

4.4. Dacă ești utilizator al aplicației MyEdenred, vom prelucra datele tale cu caracter personal astfel:

a) pentru realizarea serviciilor conexe funcționării cardurilor Edenred (activare cont, activare card, vizualizare istoric tranzacții, alimentări, sold, sume care expiră, reamintire PIN, blocare card în caz de furt sau pierdere, sugestii și sesizări), inclusiv informări referitoare la funcționarea aplicației, a eventualelor restricționări generate de lucrări de mentenanță, implementarea de noi funcționalități, a unor noi măsuri de securitate etc. și pentru procesarea solicitărilor tale în legătură cu accesarea/utilizarea produselor noastre.

Temei: Prelucrarea datelor tale în acest scop are la bază contractul între tine și Edenred, mai exact Termenii și Condițiile aplicației, și respectarea unor cerințe legale prevăzute de legislația privind acordarea biletelor de valoare, care precizează că trebuie să îți asigurăm accesul la soldul disponibil sau la blocarea cardului, iar furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesară în vederea utilizării serviciilor în cadrul aplicației.

b) analize și statistici privind utilizarea produselor noastre.

Temei: Suntem preocupați de îmbunătățirea constantă a calității produselor și serviciilor noastre. În baza interesului nostru legitim, utilizăm datele pe care le colectăm de la tine sau alte date pe care le generăm / deducem din datele primite de la tine ori rezultate din utilizarea produselor noastre pentru diverse statistici, analize și studii. Atunci când realizăm analize statistice ale utilizării produselor și serviciilor noastre, datele analizate sunt strict protejate, iar rezultate agregate sunt utilizate intern sau pot fi comunicate partenerilor comerciali în baza unei relații contractuale existente în acest sens, fără a permite identificarea persoanelor vizate și cu respectarea cerințelor legale aplicabile.

c) reclama, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor și serviciilor Edenred și ale partenerilor săi, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative).

Temei: Prelucrarea datelor tale în acest scop are la bază consimțământul tău. Când îţi creezi contul, poți alege să primești diverse comunicări comerciale de la noi, pentru a-ți îmbunătăți experiența de shopping și a te ajuta să beneficiezi de oferte avantajoase de la partenerii noștri. Poți alege să primești noutăți și oferte prin diverse modalităţi (e-mail, sms sau notificări push pe ecranul telefonului mobil), cu precizarea că îţi poţi modifica oricând opţiunea în cadrul secţiunii „Setări”.

d) crearea de profiluri in vederea personalizarii ofertelor promotionale

Temei: Edenred poate segmenta proprii clienți în funcție de mai multe criterii pentru a-i clasifica în diverse categorii în scopuri de marketing și/sau în scop de analiză. Prelucrarea datelor tale în acest scop are la bază interesul legitim. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Dorim să îți oferim produse și servicii cât mai relevante, în acord cu profilul și aria ta de interes, de aceea poți să primești diverse comunicări comerciale personalizate de la noi, pentru a-ți îmbunătăți experiența de shopping și a te ajuta să beneficiezi de oferte avantajoase de la partenerii noștri. Ofertele promoționale ale partenerilor noștri prezentate în cadrul aplicației pot fi generale sau personalizate. Ofertele promoționale generale afișate în cadrul aplicației nu implică o prelucrare de date cu caracter personal, prin urmare vor fi afișate tuturor utilizatorilor aplicației. Personalizarea ofertelor se va realiza în funcţie de unul sau mai multe dintre următoarele criterii: judeţul/orașul de reşedinţă, sexul, vârsta, obiceiuri de cumpărare rezultând din tranzacţiile tale efectuate cu cardurile Edenred, afișate în aplicaţie. Vei primi astfel de comunicări comerciale personalizate de la noi sau de la partenerii noștri doar dacă ţi-ai dat consimțământul să primești noutăți și oferte, așa cum este descris la pct. 4.4 lit. c).

e) îndeplinirea unor obligații legale.

Temei: Ne revin anumite obligații legale care presupun prelucrare de date cu caracter personal, cum ar fi obligații specifice în legătură cu prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, raportarea catre autoritatile fiscale relevante si tinerea unor evidente contabile.

f) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Edenred, precum și pentru soluționarea cererilor, plângerilor sau a reclamațiilor tale.

Temei: Prelucrarea datelor tale în acest scop are la bază interesul nostru legitim de a ne apăra drepturile și interesele.

g) pentru transmiterea de mesaje având ca scop îmbunătățirea serviciilor (sondaje de opinie sau chestionare).

Temei: Pentru că suntem preocupați ca tu să ai o interecțiune cât mai bună cu produsele și serviciile noastre, în baza interesului nostru legitim, vom folosi datele tale (email și telefon), în calitate de utilizator al produselor noastre sau obținute în orice alt context în care ai pus aceste date la dispoziția reprezentanților societății noastre, pentru a-ți cere opinia în legătură cu calitatea produselor noastre. Nu vom cere niciodată mai mult decat feedback-ul tău referitor la utilizarea produselor noastre și vom folosi răspunsurile tale ca să facem produsele și serviciile noastre mai simplu și mai eficent de utilizat.

4.5. Dacă soliciți detalii prin intermediul chatbot-ului Felicia sau call center-ului nostru, vom prelucra datele tale personale pentru rezolvarea solicitărilor, reclamaţiilor şi a îmbunătăţii experiența ta.

Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al Edenred de a răspunde solicitarilor tale, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor și utilizatorilor, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații. În lipsa acestor date nu vom avea posibilitatea de a te ajuta în soluționarea problemei pe care o întâmpini.

4.6. Dacă aplici pentru un job în cadrul Edenred în calitate de candidat, vom prelucra datele personale primite prin intermediul secțiunii „Cariere” a www.edenred.ro sau prin alte platforme dedicate, în scop de recrutare.

Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază demersurile la cererea ta pentru încheierea unui contract. În cazul în care aplici pentru un post anume, dar nu ești selectat pentru postul pentru care ai aplicat, vom continua să îți prelucrăm datele în baza interesului nostru legitim de a te avea în vedere și pentru alte posturi vacante similare cu cele pentru care ai aplicat inițial, cu exceptia cazului în care ne vei solicita ca datele tale cu caracter personal să nu mai fie prelucrate în acest scop.

Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Edenred de a te avea în vedere în procesul de recrutare pentru diferite posturi.

5. CUI DEZVĂLUIM DATELE TALE?

5.1. De la caz la caz, putem transmite / acorda acces / divulga datele tale cu caracter personal, în măsura în care acest lucru este necesar, exclusiv pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, către următoarele categorii de persoane / entități:

 • a) companiile din cadrul Grupului Edenred;
 • b) furnizorii noștri de servicii (acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite de Noi) și pe care Noi îi contractăm pentru servicii administrative și de procesare a tranzacțiilor, pentru marketing, alți furnizori de servicii (de exemplu, societatea producătoare de carduri, furnizorii de servicii de plată, societăți de curierat, furnizori de servicii IT);
 • c) agenții de cercetare de piață care derulează studii de piață pentru Noi;
 • d) alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre;
 • e) autoritățile publice, dacă dezvăluirea este necesară pentru a ne conforma cu o obligație prevăzută de legislația aplicabilă;
 • f) angajatorul tău, partener comercial Edenred, la cererea acestuia;
 • g) instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale.

5.2. Ca regulă, transmiterea datelor tale personale către destinatarii susmenționați se va face numai în temeiul unui angajament de confidențialitate şi de asigurare a unui nivel adecvat de securitate din partea acestora, prin care se garantează că datele personale sunt păstrate în siguranță şi că transmiterea lor se face conform legislației în vigoare.

6. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Datele cu caracter personal furnizate către Noi pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

6.2. În cazuri excepționale, precum în cazul plăților electronice cu mobilul, dacă vom transmite datele tale cu caracter personal către o țară terță (din afara Uniunii Europeane) sau către o organizație internațională, ne vom asigura că acestea sunt protejate corespunzător prin punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, respectiv că transmitem datele într-o țară care asigură un nivel adecvat de protecție conform evaluării de către Comisia Europeană ori, dacă se consideră că țara respectivă nu are legi echivalente cu standardele UE de protecție a datelor, vom cere terței părți să încheie un contract /acord/instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care să reflecte aceste din urmă standarde sau să ofere alte garanții adecvate în acest sens (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană pentru transferul datelor cu caracter personal către o țară terță).

6.3. Poți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail gdpr-ro@edenred.com.

7. DURATA PRELUCRĂRII

7.1. În general, vom prelucra datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), cu excepţia situaţiilor în care dispoziţiile legale prevăd sau ne obligă altfel. Astfel, datele cu caracter personal vor fi păstrate:

 • pe durata derulării contractului / raportului juridic între Noi și angajatorul tău pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia, în situația în care ești reprezentantul unui angajator/client ori potențial client; în anumite cazuri specifice, conform politicilor interne ale Edenred, putem păstra datele tale pe o perioadă suplimentară rezonabilă necesară exercitării sau apărării unor drepturi ale noastre în legătură cu produsele/serviciile oferite și datele personale prelucrate;
 • cu privire la emiterea de tichete pe suport electronic sau hârtie, pe perioada existenței unei relații contractuale cu angajatorul tău; în anumite cazuri specifice, conform politicilor interne ale Edenred, putem păstra datele tale pe o perioadă suplimentară rezonabilă necesară exercitării sau apărării unor drepturi ale noastre în legătură cu produsele/serviciile oferite și datele personale prelucrate;
 • pe perioada existenţei conturilor online pe care le creezi în site-urile noastre mentionate la pct. 3.1 sau în aplicație, şi ulterior pe perioada necesară dovedirii operaţiunilor efectuate prin intermediul contului. În situaţia în care ești beneficiar al produselor noastre sau persoana de contact a unui Partener (Client sau Comerciant Partener) și îți exerciți opțiunea de dezactivare a contului de utilizator, Edenred va interpreta această acțiune ca opțiunea ta de a te dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care te ținem la curent despre produsele și serviciile oferite de Noi. În acest sens, dacă alegi să îți dezactivezi contul de utilizator, nu îți vom mai trimite comunicări de acest gen. Totuși, dorim să te informăm că dezactivarea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor tale cu caracter personal. În cazul în care dorești să nu îți mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă dorești ștergerea datelor, îți poți exercita drepturile detaliate la punctul 8 de mai jos;
 • până la 1 an pentru mesajele în care soliciţi asistenţă sau detalii prin intermediul chatbot-ului, e-maillui, poştei, forumularelor specifice de suport sau al call center-ului nostru, indiferent dacă solicitarea ta a venit electronic sau prin poştă, în scris sau audio;
 • atât timp cât abonarea ta la comunicările comerciale transmise de Edenred sau de partenerii săi este activă; din momentul în care primim cererea ta de dezabonare, vom dezactiva trimiterea de astfel de comunicări către adresa ta de e-mail sau numărul tău de telefon;
 • pe perioada necesară oferirii de răspunsuri la mesajele şi cererile tale şi dovedirii corespondenţei purtate cu tine pentru formularul de contact şi formularul de cerere a unei oferte personalizate;
 • pe perioada necesară derulării programelor de recomandare clienţi/comercianţi şi dovedirii participării tale la aceste programe;
 • cu privire la candidaturile primite prin formularul din secţiunea „Cariere” sau prin platforme de recrutare dedicate, în cazul în care nu vom da curs acestor candidaturi, datele tale vor rămâne în baza de date Edenred pentru a participa în programe de recrutare ce vor fi desfășurate în viitor, dar nu mai mult de un an de la data colectării lor;
 • până la 3 ani pentru realizarea de analize privind navigarea pe site-urile noastre şi interacţiunile tale cu site-urile;
 • pe durata prevăzută de lege, în situațiile în care există acte normative aplicabile (de ex. în cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, cum ar fi facturile emise de către Edenred).

7.2. Oricare date pot fi păstrate de Noi, prin excepție de la prevederile anterioare, dacă este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situațiile în care Edenred ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți, de exemplu în contextul posibilei angajări a răspunderii juridice a Edenred ori a persoanei vizate de prelucrare.

7.3. Edenred poate şterge sau anonimiza datele tale personale atunci când consideră că nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate.

7.4. În orice caz, dacă îți retragi acordul și nu mai există temeiuri juridice pentru prelucrare sau te opui prelucrării și nu există motive legitime și imperioase pentru prelucrare care să prevaleze, vom înceta prelucrarea datelor.

8. CARE SUNT DREPTURILE DE CARE BENEFICIEZI

8.1. În legătură cu această prelucrare de date, ai dreptul de a solicita accesul la datele tale cu caracter personal (ai dreptul de a obține de la Edenred confirmarea că prelucrează datele tale personale, precum și informații privind specificul prelucrării), rectificarea (modificarea) sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a te opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor (ai dreptul să ne soliciți să furnizăm datele personale într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat, spre exemplu în format Excel). De asemenea, dacă alegi să oferi consimțământul tău, ai dreptul să-l retragi în orice moment, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Edenred pe baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia. Te poți opune la prelucrarea datelor tale cu caracter personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale. În plus, ai dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

8.2. Când primim o solicitare din partea ta privind exercitarea oricăruia dintre drepturi, îți putem cere informații suplimentare pentru a verifica identitatea ta înainte de a acționa în baza cererii formulate.

8.3. În cazul în care ne trimiți o cerere în format electronic pentru exercitarea drepturilor tale, informațiile vor fi furnizate de Noi tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care ai solicitat un alt format.

8.4. Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venită din partea ta și, în orice caz, în limitele de timp menționate de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua în calcul costurile administrative necesare pentru îndeplinirea cererii.

8.5. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, și pentru a-ți exercita drepturile menționate mai sus, te rugăm să completezi formularul dedicat de pe site-urile noastre. Poți de asemenea transmite o cerere personalizată, semnată și datată cu datele tale personale pe care dorești să le actualizam sau ștergem, la adresele noastre, în atentia responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal: Sediul Edenred Bucureşti, Calea Şerban Vodă 133, Sector 4, cod poştal 040205, Bucureşti. Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul Grupului Edenred.

9. ACTUALIZAREA INFORMAȚIILOR INCLUSE ÎN ACEASTĂ POLITICĂ

9.1. Edenred poate actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate de aceasta se extind sau se schimbă, sau în situația în care Edenred este obligată potrivit legii să aducă modificări. În cazul în care Edenred face acest lucru, va afișa cea mai actuală versiune pe site-urile proprii. Prin urmare, te rugăm să verifici periodic dacă există actualizări. În cazul în care Edenred aduce modificări majore practicilor specificate în prezenta Politică, te vom notifica utilizând datele de contact disponibile.

Cu ce te putem ajuta?