Skip to main content

TERMENII ȘI CONDIȚIILE PLATFORMEI

VERSIUNE DIN: 30 IUNIE 2021

 1. Prevederi Generale
 2. Definitii
 3. Disponibilitatea teritorială a Serviciilor Edenred
 4. Funcționalitățile Serviciilor Edenred disponibile în cadrul Platformei Edenred
 5. Condiții Generale privind utilizarea Platformei Edenred
 6. Reguli speciale privind utilizarea MyEdenred de către Beneficiari
 7. Reguli speciale privind utilizarea Platformei Edenred de către Clienți și/sau Comercianți Parteneri prin interfața de Utilizator dedicată
 8. Conținut publicat în Platforma Edenred de către Utilizatori
 9. Promoții și facilități specifice
 10. Drepturi de proprietate industrială
 11. Răspundere
 12. Securitatea
 13. Politica de confidențialitate
 14. Încetarea la inițiativa Utilizatorului
 15. Modificarea și încetarea la inițiativa Societății
 16. Legea aplicabilă și Jurisdicția
 17. Prevederi finale
 18. Declarație privind acceptarea expresă a unor clauze neuzuale
 19. Contact

1. Prevederi Generale

1.1. Prevederile acestor Termeni și Condiții („T&C”) guvernează raporturile contractuale dintre:

 • a) EDENRED ROMÂNIA S.R.L. (denumită în continuare „Edenred” sau „Societatea”), cu sediul în București, Calea Șerban Vodă 133, sector 4, CUI RO10696741, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5659/1998; și
 • b) orice persoană fizică sau juridică ce accesează și utilizează website-ul www.edenred.ro și platformele online aferente („Pagina Web Edenred”), precum și aplicațiile ce pot rula pe un echipament informatic mobil („Aplicațiile Edenred”) disponibile în AppStore si Google Play (sau orice alte platforme de furnizare a aplicațiilor), inclusiv orice conținut, produse și servicii puse la dispozitia Utilizatorilor prin intermediul Paginii Web Edenred și / sau a Aplicațiilor Edenred („Serviciile Edenred”).

1.2. Pagina Web Edenred și / sau Aplicațiile Edenred, precum și orice interfețe de acces la oricare dintre Serviciile oferite prin acestea sunt puse la dispoziție de Societate și pot fi utilizate numai în conformitate cu condițiile de acces și utilizare menționate în acest set de T&C.

1.3. Vă rugăm să citiți cu atenție acest set de T&C înainte de a accesa sau utiliza serviciile. Accesarea și utilizarea de către dvs. a serviciilor constituie acordul dvs. de a respecta T&C. Dacă nu sunteți de acord cu aceste T&C, sau, după caz, prevederile T&C actualizate, vă rugăm să încetați de îndată utilizarea serviciilor.

1.4. Condițiile privind furnizarea și utilizarea anumitor Servicii Edenred prevăzute în acest set de T&C se completează cu termenii și condiții speciale aplicabile Serviciilor Edenred respective.

2. Definiții

2.1. În cuprinsul acestui document, exceptând situațiile în care termenii sunt definiți în cadrul T&C, sau dacă din context nu reiese altfel, termenii cu majuscule vor avea sensul prevăzut în cele ce urmează:

 • Aplicațiile Edenred

  - are semnificația stabilită în Clauza 1.1 de mai sus.

  - Aplicațiile Edenred includ: aplicația de mobil MyEdenred, precum și orice alte aplicații puse la dispoziție Utilizatorilor, ocazional, de către Edenred;

 • Autentificare

  - înseamnă procesul prin care un Reprezentant Autorizat și/sau un Beneficiar este identificat de Pagina Web și/sau Aplicațiile Edenred în vederea accesării anumitor funcții, interfețe și/sau facilități în baza Parolei și a Numelui de Utilizator;

 • Beneficiaar

  - înseamnă Utilizatorul persoană fizică care beneficiază (în baza oricărui raport contractual dintre acesta și Client) de biletele de valoare emise de Edenred pe suport electronic , precum și de Serviciile conexe în legătură cu biletele de valoare emise de Edenred pe suport electronic;

 • Client

  - înseamnă persoana juridică sau persoana fizică ce desfășoară activități profesionale și care beneficiază de:

  • (i) servicii privind emiterea și administrarea biletelor de valoare în baza unui contract încheiat cu Edenred, inclusiv, după caz, prin intermediul modulului de Contractare on-line a Produselor Edenred;

  • (ii) orice alte servicii furnizate de Edenred, ocazional, astfel cum sunt acestea detaliate în acest T&C și/sau orice altă documentație contractuală dintre Edenred și Client.

 • Comerciant Partener

  - înseamnă persoana juridică sau persoană fizică ce desfășoară activități profesionale, care este înrolată în sistemul Edenred de acceptare la plată a biletelor de valoare Edenred, în baza unui contract de afiliere încheiat între Edenred și Comerciantul Partener;

 • Contractare on-line a Produselor Edenred

  - înseamnă încheierea prin mijloace de comunicare la distanță a contractului privind furnizarea serviciilor de emitere și administrare a biletelor de valoare prin intermediul modulului dedicat inclus în Platforma Edenred, respectiv în secțiunea relevantă (https://econtract.edenred.ro/) de pe Pagina Web;

 • Nume de Utilizator

  - înseamnă identificatorul utilizat pentru a identifica în mod unic un Utilizator în interfețele / secțiunile Paginii Web și/sau a Aplicațiilor Edenred care necesită Autentificare;

 • Pagina Web Edenred

  - are semnificația stabilită în Clauza 1.1 de mai sus;

 • Parola

  - şir de caractere alfa-numerice pentru identificarea Utilizatorului în procesul de Autentificare în scopul obținerii accesului autorizat la Serviciile Edenred prin Pagina Web Edenred și / sau Aplicațiile Edenred;

 • Platforma Edenred

  - înseamnă Pagina Web Edenred și/sau Aplicațiile Edenred;

 • Reprezentant Autorizat

  - înseamnă Utilizatorul desemnat de un Client / Comerciant Partener în calitate de reprezentant al acestuia să acceseze și / să utilizeze Serviciile Edenred destinate Clienților / Comercianților Parteneri prin intermediul Paginii Web și/sau Aplicațiilor Edenred, inclusiv orice interfețe și funcții dedicate în acest sens Comercianților Parteneri și/sau Clienților, după caz;

 • Serviciile Edenred

  - are semnificația stabilită în Clauza 1.1 de mai sus;

 • Societatea

  - are semnificația stabilită în Clauza 1.1 de mai sus;

 • Utilizator

  - înseamnă orice persoană ce accesează și utilizează Pagina Web Edenred, Aplicațiile Edenred și/sau Serviciile Edenred.

3. Disponibilitatea teritorială a Serviciilor Edenred

3.1. Pagina Web și / sau Aplicațiile Edenred pot fi accesate de un Utilizator indiferent de locația acestuia.

3.2. Anumite Servicii Edenred sunt destinate Clienților, Comercianților Parteneri și Beneficiarilor ce își desfășoară activitatea pe teritoriul României, putând fi utilizate doar pe teritoriul României, respectiv:

 • a) servicii / produse Edenred astfel cum este precizat în orice documentație contractuală dintre Edenred și Clienți și/sau Comercianților Parteneri, care sunt disponibile doar pe teritoriul României, conform legislației în vigoare care reglementează biletele de valoare.

4. Funcționalitățile Serviciilor Edenred disponibile în cadrul Platformei Edenred

4.1. Prin intermediul Platformei Edenred, Societatea oferă utilizatorilor (Beneficiari, Clienți și/sau Comercianți Parteneri) acces la o serie de funcții și facilități oferite de Platforma Edenred, astfel cum sunt acestea disponibile ocazional în Platforma Edenred și, după caz, sub rezerva aplicării oricăror condiții speciale dintre Edenred și Clienți și/sau Comercianți Parteneri cu privire la Servicile Edenred relevante.

4.2. Contractare on-line a Produselor Edenred

 • 4.2.1. Accesând secțiunea https://econtract.edenred.ro/client/ de pe Pagina Web Edenred, Clienții pot contracta serviciile de emitere și administrare a biletelor de valoare, astfel cum acestea sunt disponibile, ocazional, pe Pagina Web.

 • 4.2.2. Prin finalizarea comenzii, Clientul (și Reprezentantul Autorizat) consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de achiziție a serviciilor de emitere și administrare a biletelor de valoare la data plasării comenzii, sunt corecte, complete și adevărate.

 • 4.2.3. Contractarea on-line a Produselor Edenred presupune acceptarea de către Client a condițiilor speciale aplicabile categoriilor de bilete de valoare contractate, astfel cum sunt acestea afișate în cadrul procesului de comandă în interfața aferentă secțiunii de Contractare on-line a Produselor Edenred.

 • 4.2.4. Finalizarea comenzii în cadrul procesului de Contractare on-line a Produselor Edenred, reprezintă acceptarea ofertei emise de Edenred, iar raporturile contractuale dintre Edenred și Client în legătură cu biletele de valoare comandate vor fi considerate încheiate la momentul transmiterii către Edenred a comenzii lansate de către Client.

4.3. Funcționalitățile aferente modulului MyEdenred

 • 4.3.1. Funcționalități disponibile Clienților: Reprezentanții Autorizați ai Clienților pot accesa în secțiunea MyEdenred dedicată Clienților din cadrul Paginii Web Edenred o serie de funcționalități, cum ar fi:

  • a) Plasare comenzi pentru bilete de valoare;
  • b) Vizualizare si modificare date / contracte profil Client;
  • c) Vizualizare istoric comenzi;
  • d) Vizualizare si export facturi / proforme;
  • e) Generare ordine de plată;
  • f) Vizualizare și încărcare dovezi de plată;
  • g) Vizualizare încasări;
  • h) Vizualizare solduri;
  • i) Adăugare, ștergere, activare, inactivare logo
  • j) Adăugare, ștergere, activare, inactivare adrese de livrare
  • k) Vizualizare colete de retur;
  • l) Modul raportări;
  • m) Modul asistență.
 • 4.3.2. Funcționalități disponibile Comercianților Parteneri: Reprezentanții Autorizați ai Comercianților Parteneri pot accesa în secțiunea MyEdenred dedicată Comercianților Parteneri din cadrul Paginii Web Edenred o serie de funcționalități, cum ar fi:

  • a) Statistici și analize date tranzacții;
  • b) Vizualizare și modificare date / contracte profil Comerciant Partener;
  • c) Adăugare, ștergere, activare, inactivare puncte de vânzare;
  • d) Vizualizare și export facturi / proforme;
  • e) Vizualizare ordine de plată
  • f) Vizualizare colete de retur;
  • g) Vizualizare diferite rapoarte (diferente rambursare, istoric facturi, previzionare plati, confirmare sold, borderou rambursare)
  • h) Vizualizare istoric plăți si sold total
  • i) Modul raportări;
  • j) Modul asistență.
 • 4.3.3. Funcționalitățile disponibile Beneficiarilor: Beneficiarii pot accesa și utiliza în secțiunea dedicată MyEdenred dedicată Beneficiarilor din cadrul Paginii Web Edenred și/sau în Aplicația Edenred specifică serviciului MyEdenred o serie de funcționalități, cum ar fi:

  • a) Activarea cardului;
  • b) Aflarea soldului;
  • c) Consultarea listei cu istoricul tranzacțiilor;
  • d) Blocarea temporară a cardului;
  • e) Blocarea permanentă a cardului in caz de pierdere, furt, deteriorare;
  • f) Deblocarea cardului daca s-a optat pentru blocare temporară;
  • g) Adăugarea unor carduri noi / eliminare carduri înscrise;
  • h) Amintirea/schimbarea codului PIN;
  • i) Aflarea datei la care expiră sumele încărcate;
  • j) Consultarea și modificarea datelor personale.

5. Condiții Generale privind utilizarea Platformei Edenred

5.1. Accesarea și utilizarea de către orice Utilizator a Serviciilor Edenred reprezintă acordul acestuia de a respecta acest set de T&C, fapt ce dă naștere unei relații contractuale între Utilizator și Edenred.

5.2. Orice Beneficiar sau Reprezentant Autorizat poate utiliza Serviciile Edenred specifice, astfel cum sunt acestea contractate și oferite de Edenred, doar după parcurgerea procesului de creare cont de Utilizator și Autentificare în Platforma Edenred.

5.3. Beneficiarii și Reprezentanții Autorizați pot accesa și utiliza în mod gratuit funcțiile Platformei Edenred, cu excepția costurilor generate în sarcina Utilizatorului pentru accesarea Platformei Edenred (cum ar fi costurile cu tariful furnizorului conexiunii de Internet) și sub rezerva oricăror taxe și tarife aplicabile Clienților / Comercianții Parteneri pentru accesarea funcționalităților Platformei Edenred, conform oricăror condiții contractuale speciale aplicabile între Edenred și Cliențiii / Comercianții Parteneri în legătură cu Serviciile Edenred respective.

5.4. Prin crearea contului și utilizarea Serviciilor Edenred prin intermediul Platformei Edenred, Utilizatorul (inclusiv Clientul / Comerciantul Partener reprezentat printr-un Reprezentant Autorizat) declară și înțelege, în mod expres, că:

 • a) toate informațiile furnizate sunt complete, adevărate și exacte;
 • b) nu are dreptul să dețină mai mult de un cont de Utilizator, cu excepția cazului în care Edenred permite acest lucru;
 • c) nu are dreptul să modifice, copieze, distribuie, transmită, afişeze, publice, reproducă, acorde licenţe, creeze produse derivate, transfere, temporar sau permanent, cu titlu oneros sau gratuit, sau să vândă drepturi de utilizare a Aplicațiilor/Paginii Web Edenred, contul de Utilizator sau orice fel de informaţii sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul Platformei Edenred;
 • d) este pe deplin responsabil de realizarea şi menținerea unor proceduri interne de securitate adecvate pentru dispozitivele de securizare, codurile, parolele şi alte metode de control al accesului, inclusiv în ceea ce privește canalul de comunicații utilizat pentru conectarea la Serviciile Edenred disponibile în Platforma Edenred, în scopul prevenirii accesării neautorizate a sistemului. De asemenea, Utilizatorul are obligația de a păstra confidențialitatea datelor de acces în Aplicații/Pagina Web și de a notifica despre orice utilizare neautorizată și despre orice eventuală breșă de securitate pe care o suspectează sau o identifică.
 • e) Utilizatorul îşi asumă întreaga responsabilitate în legătură cu gestionarea contului de utilizator deschis în Platforma Edenred, sens în care orice operațiune realizată de alte persoane în numele şi pe seama Utilizatorului în secțiunile dedicate din Platforma Edenred vor fi opozabile acestuia, Edenred neavând obligația de a verifica identitatea şi limitele mandatului persoanelor care realizează astfel de operațiuni în numele şi pe seama Utilizatorului;
 • f) se angajează să nu desfășoare (și să nu permită desfășurarea) de activități de cracking sau hacking sau atacuri de genul "negarea serviciului”, să nu utilizeze (și să nu permită utilizarea) mijloacelor automate, inclusiv script-uri, aplicații de tip robot, bot, spider, crawler și/sau orice aplicații / programe de calculator ce pot înșela, sau simula anumite activități sau statusuri în Platforma Edenred sau, în orice fel, exploata anumite funcții sau vulnerabilități ale Platformei Edenred;
 • g) în utilizarea Platformei Edenred și a oricăror Servicii Edenred furnizate prin Platforma Edenred va respecta legislația aplicabilă, inclusiv, dar fără a se limita la legislația privind biletele de valoare, respectiv dispozițiile legale în vigoare aplicabile în materia utilizării de servicii de plată;
 • h) înțelege și este de acord că accesul la Serviciile Edenred oferite prin Platforma Edenred ar putea fi blocat și/sau suspendat și/sau interzis în mod automat și fără alte formalități, fără ca Societatea să poată fi obligată la plata de compensații/daune, inclusiv dar fără a se limita la urmatoarele situații:
  • (i) dacă există suspiciuni că date și informații furnizate de Utilizator nu sunt reale și/sau nu îți aparțin acestuia (spre exemplu, o adresă de email falsă sau care aparține unei alte persoane). Pe cale de consecință, Edenred își rezervă dreptul de a verifica veridicitatea datelor și informațiilor furnizate de tine în procedura creării contului de Utilizator;
  • (ii) dacă există suspiciuni că o altă persoană decât Utilizatorul încearcă să acceseze contul de Utilizator;
  • (iii) în cazul utilizării simultane de către mai multe persoane a aceleiași Parole;
  • (iv) Utilizatorul nu aplică măsurile tehnice de securitate a contului de Utilizator;
  • (v) Utilizatorul răspândește viruși, programe malware și/sau alte programe informatice dăunătoare sistemelor IT;
  • (vi) Utilizatorul folosește Platforma Edenred pentru a copia conținutul acesteia sau a informațiilor privind Serviciile Edenred oferite prin intermediul Platformei Web;
  • (vii) Utilizatorul este implicat în analiza și/sau citirea automată de software, directoare, date sau conținut ce vizează Platforma Edenred și/sau Serviciile Edenred;
  • (viii) Utilizatorul creează, distribuie, publică sau integrează aplicații externe sau alt conținut irelevant în Plaforma Edenred;
  • (ix) în orice alt fel, Utilizatorul desfășoară o activitate ilicită, frauduloasă sau manipulatoare în contextul utilizării Serviciilor Edenred;
  • (x) în orice caz de încălcare a acestui set de T&C;
  • (xi) în cazul nerespectării de către Client / Comerciantul Partener a oricăror alte obligații contractuale dintre acesta și Edenred, respectiv:
   • xi.1) în cazul Beneficiarilor de bilete de valoare emise de Edenred, în cazul încălcării de către Client a obligațiilor contractuale privind biletele de valoare oferite de Edenred;
   • xi.2) în cazul Reprezentanților Autorizați ai Clienților și, respectiv, ai Comercianților Parteneri, în cazul încălcării de către Clienții și, respectiv, de către Comercianții Parteneri a obligațiilor contractuale privind serviciile oferite acestora prin intermediul Platformei Edenred.
  • (xii) Precum și în cazul încetării din orice motiv a contractului dintre Edenred și către Client sau Comerciantul Partener care stă la baza oferirii accesului Beneficiarilor / Reprezentanților Autorizați la interfețele Platformei Endenred care necesită Autentificare;
 • i) este responsabil de actualizarea datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator în cadrul Platformei Edenred. Societatea nu va fi trasă la răspundere pentru nicio consecință a vreunui prejudiciu produs urmare a lipsei de actualizare sau urmare a efectuării unei astfel de actualizări.

6. Reguli speciale privind utilizarea MyEdenred de către Beneficiari

6.1. Beneficiarul își poate crea contul de Utilizator, folosind datele aferente oricărui bilet de valoare pe suport electronic emis de Edenred, iar în situația în care beneficiază de mai multe produse Edenred (de tipul bilet de valoare pe suport electronic), Beneficiarul poate înrola aceste produse în interfața aferentă contului său din MyEdenred prin utilizarea funcției “Adaugă card nou”.

6.2. Dreptul de acces în MyEdenred acordat Beneficiarului în baza acestui set de T&C este personal, non-exclusiv și non-transferabil.

6.3. Edenred nu obligă nicio persoană să furnizeze toate datele și informațiile solicitate pentru furnizarea Serviciilor Edenred, însă își rezervă dreptul ca, în lipsa furnizării acestora de către Utilizator, să nu furnizeze Serviciile, cum ar fi, spre exemplu, deschiderea contului de utilizator în Aplicațiile Edenred.

6.4. În principiu, serviciul MyEdenred este disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu exceptia situațiilor in care accesul este întrerupt când sunt necesare pauze pentru mentenanță / updatare sau în alte situații care nu se datorează conduitei Edenred.

6.5. Prin utilizarea MyEdenred din cadrul Platformei Edenred, Utilizatorul îşi manifestă acordul că datele și informațiile stocate pe sistemele informatizate de Edenred pot fi utilizate de aceasta din urma drept dovada a operațiunilor efectuate de către Utilizator în MyEdenred.

7. Reguli speciale privind utilizarea Platformei Edenred de către Clienți și/sau Comercianți Parteneri prin interfața de Utilizator dedicată

7.1. Prin crearea unui cont de Utilizator în Platforma Edenred, Clientul sau Comerciantul Partener își poate gestiona documentele care ţin de relaţia sa cu Edenred, inclusiv a facturilor fiscale emise de Edenred aferente serviciilor prestate de acesta, prin intermediul mijloacelor electronice, respectiv prin intermediul interfețelor dedicate din Platforma Edenred, începând din momentul activării contului de Utilizator în Platforma Edenred.

7.2. Transmiterea facturilor aferente serviciilor prestate de Edenred se va realiza prin intermediul mijloacelor electronice, respectiv a interfețelor dedicate din Platforma Edenred, Utilizatorul putând să acceseze şi să descarce respectivele facturi din secțiunea aferentă a Platformei Edenred. Facturile Utilizatorului vor fi încărcate în format pdf şi vor fi disponibile în Platforma Edenred pentru întreaga perioadă contractuală.

7.3. În contextul celor de mai sus, Clientul sau Comerciantul Partener acceptă că data emiterii şi transmiterii facturii aferente serviciilor prestate de Edenred va fi ziua lucrătoare următoare celei în care factură a fost încărcată în Platforma Edenred, Utilizatorul ce acționează în numele Clientului sau Comerciantului Partener, având obligația de a verifica periodic contul de Utilizator în vederea descărcării facturilor sale şi achitării acestora conform contractelor semnate intre Edenred şi Clientul sau Comerciant Partener, după caz.

7.4. Edenred poate la libera sa alegere să suspende sau să înceteze unilateral transmiterea facturii prin mijloace electronice, după o notificare prealabilă a Utilizatorului, fără însă ca acest demers să atragă după sine suportarea de către Utilizator a vreunui cost.

8. Conținut publicat în Platforma Edenred de către Utilizatori

8.1. Anumite funcționalități ale Platformei Edenred permit Utilizatorilor posibilitatea de a încărca și genera o serie de date (denumit in continuare „Conținut publicat de Utilizator”).

8.2. Reguli aplicabile cu privire la Conținutul Publicat de Utilizatori:

 • a) Utilizatorul, respectiv fiecare Beneficiar și Reprezentant Autorizat, este singurul responsabil pentru Conținutul publicat de Utilizator, garantând că acesta nu va încalca drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale unei terțe părți.
 • b) Se interzice distribuirea prin intermediul Platformei Edenred de Conținut publicat de Utilizator cu caracter pornografic sau ofensator, care descrie orice formă de violență sau cruzime, care prezintă arme de orice fel, care constituie o încălcare a legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi încălcată, care prezinta consum de droguri sau alte substanțe ilegale, care prezintă consum de alcool, care promovează rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnică sau socială, are caracter abuziv, indecent, calomniator sau obscen, sau care poate aduce în orice alt mod prejudicii unei persoane si/sau încalcă dreptul la imagine al unei persoane, sau care este protejat de drepturi de autor;
 • c) Se interzice distribuirea prin intermediul Platformei Edenred de Conținut publicat de Utilizator afectat de viruși sau coduri de programe, fișiere corupte sau programe menite sa întrerupă, să distrugă sau să limiteze buna funcționalitate a unui software, hardware, a unei rețele, a unui server sau a altor echipamente.

9. Promoții și facilități specifice

9.1. Platforma Edenred poate include ocazional informații privind promoții, concursuri și alte campanii promoționale destinate Utilizatorilor. Condițiile de înscriere, participare, desemnare a câștigătorilor și intrare în posesia premiilor sunt guvernate și detaliate în regulamentele și sau orice alte documentație specifică disponibilă în Platforma Edenred în secțiunile dedicate respectivelor promoții, concursuri și campanii.

10. Drepturi de proprietate industrială

10.1. Platforma Edenred și tot ce cuprinde aceasta, incluzând fără limitare toate textele şi imaginile ("Conținutul"), platforma software, precum şi orice alte materiale utilizate în cadrul Platformei Edenred sunt protejate de legislația drepturilor de autor și a drepturilor conexe, iar drepturile patrimoniale de autor și/sau de drepturi conexe cu privire la acesta aparțin Societății sau altor societăți partenere sau afiliate acesteia, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

10.2. Orice mărci, semne, logo-uri (în cele ce urmează în mod colectiv „Mărcile”) afișate în Platforma Edenred ori în legătură cu Serviciile Edenred și/sau produsele și/sau serviciile partenerilor Edenred sunt Mărci înregistrate și/sau neînregistrate aparținând Societății și/sau altor societăți partenere sau afiliate acesteia. Niciun conținut sau secțiune a Platformei Edenred și/sau nicio trimitere sau referire la Serviciile Edenred nu poate fi interpretat/ă ca reprezentând o licență sau alt drept acordat Utilizatorului de a utiliza vreo Marcă sau un derivat al acesteia.

10.3. Utilizatorul nu are dreptul să copieze, modifice, creeze opere derivate, distribuie, vândă, publice sau să închirieze nicio parte a Platformei Edenred. Utilizatorul nu are dreptul să refacă sau să încerce să extragă codul sursă ferent programelor de calculator utilizate pentru Platforma Edenred. Eventuala reproducere, reeditare, uploadare, anunţare, distribuire sau transmitere sau orice altă utilizare a Conţinutului / Mărcilor în alt mod sau cu alte mijloace în scop comercial sau în alte scopuri se permite doar în baza unei autorizaţii scrise conferite în prealabil de Edenred. Apariţia Conţinutului pe Site nu poate fi considerată în nicio situaţie drept transfer sau cedare de autorizaţie sau drept de utilizare a oricăruia dintre elementele de mai sus.

10.4. Societatea oferă Utilizatorului o licență personală, globală, gratuită, netransmisibilă şi neexclusivă pentru a utiliza Platforma Edenred. Această licență are unicul scop de a permite Utilizatorului de a accesa Platforma Edenred și/sau Serviciile Edenred, așa cum sunt acestea furnizate de Societate, cu respectarea prevederilor din acest set de T&C.

11. Răspundere

11.1. Societatea nu îşi asumă răspunderea pentru nicio pierdere de date sau informații rezultate din întârzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Societății ori sunt generate de conduita unor terţi sau prin erori din partea Utilizatorului. În măsura permisă de lege, Edenred nu îşi asumă responsabilitatea pentru niciun fel de pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din, în orice fel legate de folosirea sau gradul de performanță a Platformei Edenred. În acest sens, Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere şi să nu acționeze Edenred în justiție cu privire la orice pretenții din partea unui terţ, rezultată din utilizarea Serviciilor Edenred sau a rețelei de comunicații Edenred ori a Platformei Edenred, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator acestui set de T&C. De asemenea, Utilizatorul înțelege și acceptă că este exclusiv și deplin responsabil pentru informațiile furnizate în procedura creării contului de utilizator, atât față de Societate, cât și față de orice alt terț care ar putea fi prejudiciat.

11.2. În măsura permisă de lege, răspunderea pentru buna funcționare a Platformei Edenred, precum și pentru disponibilitatea oricărui Serviciu Edenred este exclusă. În mod special, Societatea exclude orice garanție că:

 • a) Platforma Edenred va funcționa fără întreruperi sau erori;
 • b) că defectele vor fi remediate, că Platforma Edenred sau serverul / serverele care o pune / pun la dispoziție nu conține viruși și alte componente dăunătoare;
 • c) că utilizarea sau rezultatele utilizării Platformei Edenred sau că materialele puse la dispoziție ca parte a Serviciilor Edenred oferite sunt corecte, exacte, oferite în timp real sau sigure în orice alt fel.

11.3. Societatea își rezervă dreptul de a refuza sau de a elimina imagini, texte sau orice alt conținut postate în Platforma Edenred ori transmise prin mijloacele de comunicare la distanță.

11.4. Beneficiarul recunoaște că este în afara competenței Edenred sau furnizorilor săi, supervizarea utilizării corecte a biletelor de valoare pe suport electronic sau a funcționalităților Paginii aferente acestuia de către Beneficiar, neputând fi ținuți răspunzători de neînțelegerile care ar putea surveni între Client şi un Beneficiar cu privire la o astfel de utilizare.

11.5. Sub rezerva mențiunilor de la Sectiunea 12, Securitate din acest set de T&C, nici Societatea și nici furnizorii acesteia nu vor fi ținuți responsabili pentru niciun fel de prejudiciu cauzat ca urmare a încălcării securității contului de Utilizator, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele situații: (i) în cazul în care Parola și/sau Numele de Utilizator sunt dezvăluite și/sau accesate de persoane neautorizate, (ii) dispozitivele (calculatoare, telefoane, smartphone) utilizate de Utilizator sunt pierdute, furate, infectate cu viruși sau alte programe malware ori sunt accesate de orice altă persoană, (iii) securitatea e-mailului aferente contului Utilizatorului este în orice fel compromisă.

11.6. Sub rezerva oricăror obligații privind securitatea tranzacțiilor biletelor de valoare pe suport electronic Edenred prevăzute în condițiile speciale aplicabile acestor tipuri de produse, nici Societatea și nici furnizorii acesteia nu vor fi ținuți responsabili pentru niciun fel de prejudiciu cauzat ca urmare a unei utilizări inadecvate sau nelegale a biletelor de valoare pe suport electronic Edenred, inclusiv în cazul efectuării de operațiuni cu acestea fără autorizarea prealabilă din partea Utilizatorului, Beneficiarului sau a Clientului.

11.7. De asemenea, Societatea nu va fi responsabilă pentru operațiuni eșuate sau pentru lipsa posibilității de efectuare a unei operațiuni cauzate de modul de funcționare a dispozitivelor IT folosite de Utilizatori, de căderile de tensiune, disfuncționalități ale rețelelor de comunicații și de alte probleme tehnice aferente echipamentelor / serviciilor oferite de terțe persoane direct Utilizatorilor și pentru care Societatea și/sau partenerii săi nu răspund.

12. Securitatea

12.1. Edenred a efectuat toate demersurile şi depune toate eforturile pentru a proteja Platforma Edenred şi informațiile transmise cu ocazia utilizării acesteia ori prestării Serviciilor Edenred pe cale electronică. În acest sens, Edenred a implementat o Politica de Securitate a Informațiilor care cuprinde liniile directoare privind securitatea informațiilor, a resurselor IT și protecția datelor organizației. Această politică se aplică tuturor proceselor și activităților care colectează, salvează, procesează și transferă sau transmit date sau informații, inclusiv Platformei Edenred. Metodele de protecție folosite, fără a fi limitate doar la acestea, cuprind protocoale securizate de acces, criptare, echipamente de scanare a traficului, testări de vulnerabilități și pentest efectuate în mod regulat. Pagina Web Edenred utilizează criptarea TLS 1.2 pe toate paginile web în care sunt transmise informațiile personale, criptare ce se utilizează atât din motive de securitate, cât și pentru protecția transmiterii conținutului confidențial. Un Utilizator recunoaște o conexiune criptată în linia de adrese a browser-ului atunci când se schimbă de la "http: //" la "https: //" și pictograma de blocare este afișată în bara de adrese a browser-ului. Acest lucru protejează confidențialitatea informațiilor personale în timp ce acestea sunt transmise prin Internet. Mai multe detaliile privind securitatea informațiilor se pot regăsi în Politica noastră de Prelucrarea a Darelor cu Caracter Personal, disponibilă în Pagina Web Edenred și Aplicațiile Edenred.

12.2. Chiar dacă oferim aceste tehnologii alături de alte măsuri de protecție a informațiilor confidențiale şi asigurăm securitatea corespunzătoare, nu garantăm că informațiile transmise prin Internet sunt securizate sau că aceste transmisii nu vor fi întârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu ţin de Edenred. În acest sens, Edenred nu poate garanta că utilizarea de către Utilizator a Platformei Edenred va fi confidențială. Orice informație pe care Utilizatorul o dezvăluie în Platforma Edenred poate să nu fie în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet. Terțe părți au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul și când utilizează Platforma Edenred. Cauzele care pot duce la compromiterea informațiilor pot fi: folosirea unul browser nesigur sau neactualizat, utilizarea unei rețele nesigure, utilizarea unei tehnologii sau a unui sistem de operare ieșit din uz sau infectat cu malware etc. Edenred nu poate fi făcut răspunzător pentru pierderea confidențialității, integrității sau disponibilității informațiilor pe motive aflate în afara responsabilităților sale.

13. Politica de confidențialitate

13.1. Condițiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul utilizării Platformei Edenred sunt detaliate în Politica de Prelucrarea a Darelor cu Caracter Personal și Politica de Cookies, disponibile în Pagina Web Edenred și Aplicațiile Edenred.

14. Încetarea la inițiativa Utilizatorului

14.1. Sub rezerva oricăror condiții specifice contrarii prevăzute în condițiile speciale aplicabile Clientului / Comerciantului Partener, Utilizatorul are dreptul să denunțe acordul cu Societatea stabilit în baza acestui set de T&C, în orice moment, fără notificare și indiferent de motiv. Denunțarea poate fi realizată prin ștergerea contului de Utilizator, urmând pașii indicați în Platforma Edenred. În cazul în care Utilizatorul își șterge contul, acesta nu va avea dreptul să solicite de la Societate recuperarea sau reconstituirea conținutului contului.

15. Modificarea și încetarea la inițiativa Societății

15.1. Suspendarea și încetarea din cauze neimputabile Utilizatorului

15.1.1. Societatea poate modifica și îmbunătăți periodic Platforma Edenred și Serviciile Edenred furnizate prin intermediul acesteia. Societatea poate adăuga sau elimina funcționalități ori funcții ale Platformei Web. De asemenea, Societatea poate suspenda sau întrerupe complet funcționarea Aplicației și/sau furnizarea oricărui Serviciu.

15.1.2. Utilizatorul va fi notificat în prealabil prin e-mail cu privire la o astfel de suspendare sau întrerupere permanentă.

15.2. Încetarea din cauze imputabile Utilizatorului

15.2.1. Societatea are dreptul să înceteze acordul cu Utilizatorul stabilit în baza acestui set de T&C, fără nicio formalitate suplimentară, în cazul în care Utilizatorul nu respectă termenii și condițiile din acest T&C și/sau din orice alte regulamente documentație contractuală aplicabilă Utilizatorului, inclusiv în situațiile prevăzute la Clauza 5.4.h).

16. Legea aplicabilă și Jurisdicția

16.1. Acest set de T&C va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legile din România, iar orice dispute sau litigii dintre Societate și Utilizatori în legătură cu acestea vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente potrivit legii.

17. Prevederi finale

17.1. Societatea își rezervă dreptul de a actualiza periodic acest set de T&C (e.g. pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislației sau al serviciilor furnizate de Societate, dar si pentru a corespunde noilor funcționalităti dezvoltate de Societate). Versiunile actualizate ale T&C vor fi disponibile în Platforma Edenred. Refuzul de a accepta T&C actualizate va atrage încetarea contractului cu Societatea, iar Utilizatorii nu vor mai putea utiliza Platforma Edenred și/sau secțiunile aferente afectate de modificare și/sau serviciile Edenred afectate de actualizare.

17.2. Utilizatorii nu pot cesiona drepturile și obligațiile din acest set de T&C (sau orice parte a acestora) fără acordul scris al Societății. Societatea poate cesiona drepturile și obligațiile din acest set de T&C.

17.3. În cazul în care orice termen sau prevedere al/a acestui set de T&C sau al/a oricărui document inclus sau referit în acest set de T&C este considerat/considerată de către o instanță competentă ca fiind contrar/contrară legii, respectivul termen va fi eliminat din acest set de T&C, iar restul prevederilor din acest set de T&C nu vor fi afectate. De asemenea, în condițiile prevăzute de lege, constatarea nulității unei/unor prevederi ale T&C nu va produce efecte decât față de persoana/persoanele care a/au contestat prevederile T&C în fața instanțelor competente. Fiecare prevedere a acestui set de T&C va fi valabilă şi aplicabilă în măsura permisă de lege.

17.4. În caz de discrepanțe între acest set de T&C şi termenii şi condițiile specifice, termenii şi condițiile specifice vor prevala.

17.5. Acest set de T&C reglementează relația dintre Societate şi Utilizator. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres contrariul, acesta nu creează niciun fel de drepturi pentru terțe persoane. Nicio prevedere a acestui set de T&C nu va fi interpretată ca stabilind între Utilizator şi Societate un parteneriat, o societate mixtă, un raport de tip mandant-mandatar sau angajat-angajator. Niciuna dintre părți nu va avea niciun / nicio drept, putere sau autoritate, expres / expresă sau implicit / implicită, să o angajeze pe cealaltă.

17.6. Nu se renunță la niciun drept şi nu se admite nicio încălcare decât dacă respectiva renunțare sau respectivul acord este făcută / făcut în scris şi semnată / semnat de către partea despre care se pretinde că a renunțat sau şi-a dat acordul. Niciun acord din partea oricăreia dintre părți cu privire la o încălcare şi nicio renunțare la o încălcare de către cealaltă parte, în mod expres sau implicit, nu va constitui acordul cu privire la, renunțarea la, sau admiterea oricărei alte încălcări sau a oricărei încălcări ulterioare.

18. Declarație privind acceptarea expresă a unor clauze neuzuale

18.1. Prin acceptarea termenilor și condițiilor din acest set de T&C, Utilizatorul declară în mod expres că a citit, înțeles și acceptat conținutul acestora, inclusiv dar fără a se limita la prevederile: clauzei 5.4.h), clauzei 5.4.i), clauzei 11 (Răspunderea), clauzei 15 (Modificarea și încetarea acordului la inițiativa Societății), clauzei 17.1 (Actualizări ale T&C).

19. Contact

19.1. Societatea poate fi contactată în legătură cu aspectele ce țin de funcționarea Platformei Edenred prin telefon la numărul 021 301 33 11 în scris pe e-mail la adresa edenred.romania@edenred.com, precum și, după caz, în secțiunea dedicată de Contact.

19.2. Reclamația depusă corespunzător trebuie să fie depusă în conformitate cu Procedura de Reclamații.

19.3. Societatea poate transmite comunicări generale privind funcționarea Plaftormei Edenred și/sau Serviciile Edenred prin intermediul canalelor de comunicare din Platforma Edenred sau prin poșta electronică pe adresa de e-mail asociată cu contului de Utilizator.

Cu ce te putem ajuta?