Acest site foloseşte cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mai bună de navigare. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii. Află mai multe aici.
Utilizatori carduri 021 301 33 66
Companii 021 301 33 15
Edenred Online Posesori carduri
RO EN HU
RO
Termeni şi condiții

Termeni şi condiții

TERMENI ŞI CONDIŢII ALE SITE-ULUI WWW.EDENRED.RO

 

1. Termeni generali

www.edenred.ro este site-ul oficial al EDENRED ROMÂNIA SRL (denumită în continuare “EDENRED”), cu sediul în Bucureşti, Calea Şerban Voda 133, sector 4, CUI RO10696741, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr J40/5659/1998.

În cadrul www.edenred.ro este oferit şi serviciul Edenred Online. Prin intermediul acestui serviciu, clienţii / partenerii afiliaţi Edenred pot comanda tichetele Edenred şi își pot administra relația cu Edenred. Prin accesarea Site-ului şi/sau prin utilizarea serviciului Edenred Online clienții/partenerii afiliaţi sunt de acord cu termenii şi condiţiile ale site-ului www.edenred.ro după cum acestea sunt menţionate mai jos.

Definiţii:

Site = ansamblul paginilor accesibile pe Internet la adresa www.edenred.ro reprezentând colecţia de documente statice şi dinamice, conţinând elementele grafice, scripturile şi alte elemente de natură informaţională, destinată promovării serviciilor EDENRED, gestionării relaţiei dintre clienţi şi/sau partenerii afiliaţi pe de o parte, şi Edenred, pe de altă parte, prin intermediul aplicaţiei Edenred Online, iar nu în ultimul rând a informării Utilizatorilor despre modul de folosire a www.edenred.ro.

Parola = şir de caractere pentru identificarea utilizatorului, client al EDENRED, stabilit de utilizator în scopul obţinerii accesului autorizat la serviciile de pe Site.

Logare = identificarea de către pagina www.edenred.ro a Utilizatorului respectiv pe baza numelui de utilizator şi a parolei.

Utilizator = persoana fizică sau persoana juridică prin reprezentant care accesează Site-ul şi utilizează oricare din paginile acestuia în scop informativ sau în scopul gestionării relaţiei cu Edenred din perspectiva calităţii de client şi/sau partener afiliat.

Prestarea serviciilor pe cale electronică = efectuarea serviciilor prin trimiterea şi preluarea datelor cu ajutorul sistemelor informatice la cererea Utilizatorului, fără prezenţa în acelaşi timp a părţilor, prin intermediul www.edenred.ro şi/sau a aplicaţiei Edenred Online.

 

2. Disponibilitatea teritorială a produselor şi serviciilor EDENRED

Produsele şi serviciile menţionate în cadrul acestui Site sunt disponibile, numai în România, fiind destinate persoanelor române sau persoanelor juridice străine însă cu agenţii, sucursale, reprezentanţe înregistrate în România.

 

3. Dreptul de autor şi materiale incluse pe paginile Site-ului

Dreptul de autor pentru pagina de Internet, informaţiile şi materialele incluse în aceasta precum şi sistemele acesteia sunt proprietatea EDENRED. Folosirea paginilor Site-ului, a conţinutului acestora de către terţe persoane necesita acordul în prealabil al EDENRED.

Informaţiile şi parţi ale informaţiilor incluse în paginile Site-ului sau structura Siteului sunt supuse modificărilor conform intereselor Edenred. În acest sens EDENRED îşi rezervă dreptul de a edita informaţiile sau parţi ale informaţiilor incluse pe aceste pagini, inclusiv structura Site-ului, fără înştiinţarea prealabilă a Utilizatorilor.

EDENRED poate utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-howuri sau tehnici pe care fiecare Utilizator le-a trimis prin intermediul Site-ului. EDENRED nu este responsabilă de costurile şi/sau pierderile materiale, rezultate din folosirea neautorizată a informaţiilor disponibile pe Site.

 

4. Utilizare SITE şi răspunderi

4.1. EDERNED împreună cu furnizorii săi nu îşi asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau informaţii rezultate din întârzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul EDENRED ori sunt generate de conduită unor terţi sau prin erori din partea Utilizatorului. În nici o circumstanţă EDENRED nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderi de natura directă sau indirectă rezultate din sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanţă al Site-ului. În acest sens Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere şi să nu acţioneze EDENRED în justiţie cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, rezultată din utilizarea serviciului sau a reţelei de comunicaţii Edenred ori a Site-ului, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de EDENRED ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor termenişi condiţii.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informaţia prezentată pe Site să fie exactă şi corectă EDENRED nu îţi asumă responsabilitate în legătură cu eventuale inexactităţi care pot apărea pe Site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactităţii, completitudinii şi utilităţii informaţiilor disponibile pe Site.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilităţi sporite a informaţiilor, EDENRED nu îşi asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conţinutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

EDERNED împreună cu furnizorii săi exclude orice garanţie că:

a) Prestarea serviciilor pe cale electronică va fi neîntreruptă sau fără erori;
b) eventualele defecte vor fi corectate;
c) serviciul său serverul care îl pun la dispoziţia Utilizatorilor este lipsit de viruşi sau alte componente care ar putea dăuna Utilizatorilor,
d) va fi responsabili de vreo acţiune pe care o întreprindeţi pe baza respectivelor informaţii disponibile pe Site sau a serviciiilor/produselor achiziţionate prin intermediul Edenred Online.

4.2. Accesarea Site-ului de către Utilizator presupune că acesta a acceptat în totalitate şi necondiţionat termenii şi condiţiile Site-ului aşa cum sunt acestea conţinute în prezentul document.

Utilizatorul este de acord să folosească serviciul numai în scopuri legale şi se obligă:

a) să nu modifice, copieze, distribuie, transmită, afişeze, publice, reproducă, acorde licenţe, creeze produse derivate, transfere sau să vândă orice fel de informaţii sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul Site-ului;
b) să nu desfăşoare (şi să nu permită) activităţi de cracking sau hacking sau atacuri de genul "negarea serviciului".

4.3. Urmare a creării unui cont de Utilizator în aplicaţia Edenred Online, Utilizatorul este pe deplin responsabil de realizarea şi menţinerea unor proceduri interne de securitate adecvate pentru dispozitivele de securizare, codurile, parolele şi alte metode de control al accesului, inclusiv în ceea ce priveşte canalul de comunicaţii utilizat pentru conectarea la Edenred Online, în scopul prevenirii accesării neautorizate a sistemului. Orice invocare a unei accesări sau utilizări neautorizată a Edenred Online nu este opozabila Edenred. Utilizatorul îşi asuma întreaga responsabilitate în legătură cu gestionarea contului deschis de acesta în Edenred Online, sens în care orice operaţiune realizată de alte persoane în numele şi pe seama Utilizatorului în aplicaţia Edenred Online vor fi opozabile acestuia, Edenred neavând obligaţia de a verifica identitatea şi limitele mandatului persoanelor care realizează astfel de operaţiuni în numele şi pe seama Utilizatorului.

4.4. Utilizatorul declară pe proprie răspundere că respectă prevederile legale referitoare la tichetele de masă Ticket Restaurant® şi Ticket Restaurant® Plus.

 

5. Reclamaţiile

Reclamaţiile referitoare la funcţionarea Site-ului pot fi transmise telefonic, sunând la 021 301 33 11 sau în scris printr-o adresă trimisă la numărul de fax menţionat pe pagina „Contact”.

Reclamaţia depusă corespunzător trebuie să conţină cel puţin informaţii privind Utilizatorul, prenumele şi numele acestuia, e-mail-ul, adresa de corespondenţă precum şi descrierea problemei la care se referă reclamaţia.

EDENRED va înştiinţa neîntârziat depunătorul reclamaţiei privind rezultatul analizei acesteia pe adresa de e-mail oferită de Utilizator. Reclamaţiile vor fi analizate într-un termen rezonabil de la înregistrarea acestora.

 

6. Securitate

6.1. Edenred a efectuat toate demersurile şi depune toate eforturile pentru a proteja Site-ul şi informaţiile transmise cu ocazia utilizării acestuia ori Prestării serviciilor pe cale electronică, prin utilizarea de diverse scripturi de protecţie şi a variate protocoale de acces parolat pe serverul bazei de date. Pentru protejarea informaţiilor Edenred utilizează tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate în anumite secţiuni ale Site-ului. Chiar dacă oferim aceste tehnologii alături de alte măsuri de protecţie a informaţiilor confidenţiale şi asigurăm securitatea corespunzătoare, nu garantăm că informaţiile transmise prin internet sunt securizate, sau că aceste transmisii nu vor fi întârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu ţin de EDENRED. În acest sens, EDENRED nu poate garanta că utilizarea de către Utilizator a acestui site va fi confidenţială. Orice informaţie pe care Utilizatorul o dezvăluie pe site poate să nu fie în siguranţă pe durata transmiterii ei prin Internet. Terţe părţi au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul când foloseşte Site-ul.

6.2. Logarea în contul unui Utilizator este protejată de Parolă şi de numele de utilizator. Parola trebuie păstrată într-un loc sigur sau memorată de către Utilizator. EDENRED nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele daune provocate de punerea la dispoziţie de către Utilizator a parolei şi/sau a numelui de utilizator către persoane neautorizate.

Utilizatorul are posibilitatea de a sista în orice moment sesiunea de utilizare a Serviciilor prestate pe cale electronică, suportând consecinţele acestei sistări.

Utilizatorul are posibilitatea în orice moment de a detecta şi corecta erorile sale apărute la introducerea datelor sale de identificare ori a comenzilor sale prin modificarea acestora.

 

7. Date cu caracter personal

7.1. Edenred este înscrisa în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 17969 și respectă reglementările în vigoare privind datele cu caracter personal.

Datele personale ale Utilizatorilor vor putea fi procesate păstrând mijloacele de siguranţă solicitate de legea română şi respectând prevederile legii în vigoare din acest domeniu. Edenred asigură Utilizatorilor posibilitatea schimbării, modificării datelor personale ale acestora precum şi ridicarea obiecţiilor cu privire la prelucrarea datelor personale prin transmiterea unui mesaj prin formularul de contact sau printr-o adresă trimisă la numerele de fax menţionate pe pagina „Contact” a Site-ului.

7.2. Prin navigarea pe Site, Edenred pot colecta informaţii despre Utilizatorii în două moduri:

 • Informaţii pe care le furnizează Utilizatorul. Pentru accesarea serviciilor EDENRED este nevoie ca că Utilizatorul să îşi creeze un cont pe Edenred Online. La crearea contului, Situl solicită informaţii cu caracter personal, cum ar fi nume, prenume, limba preferată, email.
 • Informaţii pe care Site-ul le obţine prin utilizarea serviciilor de către Utilizator sau prin accesare anumitor secţiuni ale Site-ului. Putem colecta informaţii despre serviciile pe care le foloseşte Utilizatorul şi despre modul în care le foloseşte, cum ar fi cu ocazia vizitării unei pagini de internet dedicată Prestării serviciilor pe cale electronică sau a vizualizării şi interacţiunii cu anunţurile şi conţinutul nostru. Aceste informaţii includ:
  • Informaţii despre dispozitiv
   Edenred poate colecta informaţii despre dispozitiv (cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare şi informaţii despre reţeaua mobilă).
  • Informaţii de jurnal
   La accesarea Site-ului de către un Utiliziator, Edenred poate colecta automat şi stoca anumite informaţii în jurnalele de pe server. Acestea pot include:
   • Detalii despre modul în care au fost utilizate serviciile Siteului, cum ar fi interogările de căutare.
   • Adresa IP.
   • Informaţii despre evenimentele survenite pe dispozitiv, cum ar fi erorile, activitatea sistemului, setările hardware, tipul de browser, limba acestuia, data şi ora solicitării Utilizatorului şi adresa URL de referinţă.
   • Cookie-uri care pot identifica în mod unic browser-ul sau contul unui Utilizator.
  • Stocarea la nivel local
   EDENRED poate colecta şi stoca informaţii la nivel local pe dispozitivul Utilizatorului utilizând mecanisme precum stocarea pe web prin browser (inclusiv HTML 5) şi memoriile cache aferente datelor aplicaţilor.
  • Cookie-urile şi identificatorii anonimi
   Edenred poate utiliza diverse tehnologii pentru a colecta şi stoca informaţii atunci când un Utilizator accesează Site-ul, acestea putând include trimiterea unor cookie-uri sau a unor identificatori anonimi către dispozitivul Utilizatorului. Edenred nu asociază niciun cookie şi niciun identificator anonim cu categoriile speciale de informaţii, cum ar fi cele bazate pe rasă, religie, orientare sexuală sau sănătate.

Toate aceste informaţii anterior amintite ca putând fi colectate de către Edenred, precum şi, după caz, orice alte date cu caracter persoanal furnizate de un Utilizator, vor fi denumite în continuare generic „Informaţia”.

7.3. EDENRED prelucrează Informaţia, în temeiul legii, cu buna-credinţă, în scopuri legitime, în principal în vederea Prestării serviciilor pe cale electronică. Prelucrarea înseamnă utilizarea, stocarea, afişarea, copierea, transmiterea, interpretarea, editarea şi/sau distribuirea de Informaţii către servere locale şi/sau internaţionale. În conformitate cu dispoziţiile legii privind protecţia datelor personale şi în limitele scopurilor conţinute în prezentul material, Utilizatorul, prin simpla accesare a site-ului ori, după caz, prin Logarea să, este de acord, explicit și fără echivoc, ca EDENRED să folosească datele cu caracter personal pe care Utilizatorul le furnizează.

Informaţiile despre Utilizator mai pot fi folosite de către EDENRED şi în scopuri asociate comercializării produselor şi executării serviciilor Edenred, cum ar fi:

 • procesarea comenzilor sau cererilor Utilizatorului;
 • modului de executare a obligaţiilor conţinute în contractele cu societatea client / unitatea afiliată;
 • oferirea altor produse sau servicii destinate Utilizatorilor sau clienţilor Edenred;
 • Gestionarea relaţiilor fiscale şi financiare dintre Edenred şi societatea client / unitatea afiliată pe care, în anumite situaţii, o reprezintă Utilizatorul;
 • soluţionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor făcute de către utilizator;
 • realizarea studiilor de piaţă şi marketingul serviciilor/produselor Edenred;
 • contactarea Utilizatorului (inclusiv prin poştă, email, fax, mesaje text sau telefon) în legătură cu oferte de servicii/produse ale unor parteneri Edenred atent selecţionaţi, şi care apreciează Edenred că ar putea fi de interes pentru Utilizator (în afară de cazul în care Utilizatorul a făcut o cerere scrisă să nu fie contactat în acest sens);

Edenred are dreptul să transmită aceste Informaţii către persoane împuternicite (în accepţiunea Legii 677/2001), care pot folosi Informaţia în aceleaşi scopuri ca şi Edenred. În acest sens amintim că Edenred poate prelucra Informaţiile pe serverele proprii.

7.4. Edenred nu distribuie Informaţiile către companii, organizaţii şi persoane din afara Edenred, decât dacă intervine una dintre următoarele situaţii:

 • Cu consimţământul Utilizatorului
 • Edenred va distribui informaţii cu caracter personal către companii, organizaţii sau persoane din afara Edenred doar atunci când are consimţământul Utilizatorului în acest sens. Edenred solicită consimţământul de înscriere pentru distribuirea oricăror informaţii speciale cu caracter personal.
  • Respectarea legii aplicabile, a reglementărilor, a procedurilor legale sau a solicitărilor guvernamentale executorii.
  • Punerea în aplicare a termenilor şi condiţiilor în vigoare, inclusiv investigarea posibilelor încălcări ale acestora.
  • Detectarea, prevenirea sau combaterea în alt mod a fraudei, a problemelor de securitate sau de ordin tehnic.
  • Protejarea împotriva încălcării drepturilor, proprietăţii sau siguranţei Edenred, a utilizatorilor Sitului sau a publicului, aşa cum se stipulează sau se permite prin lege.
 • Din motive legale
  Edenred va distribui informaţii cu caracter personal către companii, organizaţii sau persoane din afara Edenred în cazul în care se va considera cu bună credinţă că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare în mod rezonabil pentru:

Edenred poate distribui unele Informaţii şi către partenerii săi, cum ar fi dar fără a se limita la companii de maketing, agenţii de publicitate sau paginile de internet conexe, informaţii cumulate, care nu identifică personal utilizatorii. De exemplu, Edenred poate distribui informaţii în mod public pentru a indica tendinţe ale utilizării generale a serviciilor/produselor Edenred.

7.5. Persoanele vizate de prelucrarea Informaţiilor beneficiază de drepturile conferite de Legea 677/2001:

- dreptul de acces la date - orice persoană vizată are dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de operator;

- dreptul de intervenţie asupra datelor - orice persoană vizată are dreptul de a solicita, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

- dreptul de opoziţie - persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unor prelucrări sau să fie dezvăluite unor terţi;

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere în domeniu;

- dreptul de a merge în instanţă şi a cere daune pentru încălcarea drepturilor în baza Legii 677/2001;

- persoana în cauză poate cere, gratuit, în scris, în orice moment, ca datele sale personale să nu mai fie procesate.

Drepturile persoanelor vizate se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, semnate şi datate la sediul social al Edenred menţionat în prezentul document ori transmiterea unui mesaj prin formularul de contact sau printr-o adresă trimisă la numărul de fax menţionat pe pagina „Contact” a Site-ului . Utilizatorul ori persoanele vizate de prelucrarea Informaţiilor înţeleg și sunt de acord că manifestarea dreptului lor de opoziţie este echivalent cu imposibilitatea prestării unora sau tuturor serviciilor asumate de Edenred prin raporturile juridice născute cu aceştia sau cu clienţii/partenerii săi.

 

8. Accept tacit Edenred Online

Prin crearea unui cont pe Edenred Online, Utilizatorul accepta ca gestionarea documentelor care ţin de relaţia sa cu Edenred, inclusiv a facturilor fiscale emise de Edenred aferente serviciilor prestate de acesta, se va realiza exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice prin intermediul aplicaţiei Edenred Online, începând din momentul activării contului în aplicaţia respectivă. Ederned va putea stabili în unele situaţii ca gestionarea relaţiei comerciale dintre părţi să se efectueze şi în afara aplicaţiei Edenred Online, caz în care va aduce acest fapt la cunoştinţa Utilizatorului.

Prin crearea unui cont pe Edenred Online, Utilizatorul ia act şi este de acord ca transmiterea facturilor aferente serviciilor prestate de Emitent să se realizeze prin intermediul aplicaţiei Edenred Online, Utilizatorul obligându-se să acceseze şi să descarce respectivele facturi din aplicaţia Edenred Online. Facturile Utilizatorului vor fi încărcate în format pdf şi vor fi disponibile în aplicaţia Edenred Online pe o durată de 12 luni de la emitere.

În contextul celor de mai sus, Utilizatorul accepta ca data emiterii şi transmiterii facturii afente serviciilor prestate de Edenred va fi ziua lucrătoare următoare celei în care factură a fost încărcată în aplicaţia Edenred Online de către Edenred, Utilizatorul având obligaţia de a verifica periodic aplicaţia Edenred Online în vederea descărcării facturilor sale şi achitării acestora conform contractelor semnate intre Edenred şi clientul/partenerul afiliat, după caz.

Utilizatorul acceptă posibilitatea ca Edenred să suspende sau să înceteze unilateral transmiterea facturii prin mijloace electronice, după o notificare prealabilă a Utilizatorului, fără însă ca acest demers să atragă după sine suportarea de către Utilizator a vreunui cost.

 

9. Comunicările comerciale

Ca urmare a primei Logări, Utilizatorul este de acord în mod expres şi neechivoc să primească pe adresa sa de e-mail înregistrată pe Site comunicări comerciale şi de altă natură din partea EDENRED.

Destinatarul comunicărilor comerciale are dreptul de a-şi revoca consimţământul de a primi asemenea comunicări prin simpla notificare a EDENRED. În acest sens EDENRED va implementa o procedură gratuită, accesibilă inclusiv prin mijloace electronice, prin care destinatarul să poată să îşi revoce consimţământul. Revocarea consimţământului prin mijloace electronice va produce efectele în cel mult 48 de ore de la iniţierea procedurii de revocare a consimţământului.

 

10. Dispoziţii finale

Prin accesarea acestui Site, Utilizatorul acceptă faptul că orice dispută este interpretată în concordanţă cu legile române şi se supune jurisdicţiei exclusive a instanţelor româneşti.

Cere Ofertă personalizatăCere Ofertă personalizată
x
Cod verificare reload
Reîncarcă
Sau contactează-ne la telefon 021 301 33 15