Skip to main content
Articole

Impozitul pe profit 2024 : lege, cum se calculează

Ordonanța de Urgență nr. 115/2023 și Legea nr. 296/2023 aduc o serie de modificări importante Codului Fiscal. Acestea includ și schimbări aduse impozitului pe profit pentru anul 2024. Modificările de taxe și impozite pentru anul 2024 se adresează inclusiv microîntreprinderilor. Mai jos, vei afla informații utile privind condițiile de impozitare în 2024, ce industrii sunt cele mai afectate, cum se calculează impozitul pe profit în 2024, cum se trece de la impozitul pe venit la impozitul pe profit, cine nu plătește impozitul pe profit și multe altele.

 • Cadru legal - schimbări Cod Fiscal 2024
 • Condiții impozit pe profit 2024
 • Ce industrii sunt cele mai afectate de plata impozitului pe profit în 2024
 • Cine plătește impozit pe profit
 • Calcul impozit pe profit în România 2023 vs 2024
 • Trecere de la impozit pe venit la impozit pe profit în 2024 - ce presupune
 • Cine nu plătește impozit pe profit în 2024
 • Când se plătește impozitul pe profit
 • Care este impozitul pentru microîntreprindere în 2024

Cadru legal - schimbări Cod Fiscal 2024

Impozitul pe profit este reglementat prin Codul Fiscal, cele mai recente completări ale acestuia fiind măsurile fiscale instituite prin intermediul Ordonanței de Urgență nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale și al Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Aceste noi măsuri fiscale și legi ale impozitării aduc o serie de modificări importante pentru impozitul pe profit, taxele pentru microîntreprinderi și altele. Poți citi, mai jos, despre schimbările majore aduse Codului Fiscal, care se referă la firmele mici și mijlocii.

Impozitul minim

impozit pe venit

Începând cu anul 2024, în Codul Fiscal sunt introduse noi reglementări pentru determinarea impozitului minim. Astfel, conform articolului 181 din Codul Fiscal, contribuabilii care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro şi care în anul de calcul determină un impozit pe profit (cumulat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul trimestrului/anului de calcul) mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri, sunt obligaţi la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Totodată, sunt introduse prevederi referitoare la impozitul suplimentar pentru instituţiile de credit, persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit, persoane juridice străine, care datorează suplimentar impozitului pe profit un impozit pe cifra de afaceri.

Impozitul suplimentar se aplică și pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi în sectoarele petrol şi gaze naturale.

👉 Află cum gestionezi schimbările fiscale în 2024 direct de la experți. Cu BIZTRO Club, dedicat tuturor celor care dețin un business mic sau sunt manageri într-un IMM, ai acces la recomandările unor experți din domeniul financiar, legal, resurse umane, marketing sau comunicare, pentru a găsi soluții practice la provocările pe care le întâmpini și pentru a afla tot ceea ce ar trebui să știe un antreprenor la început de drum.

Scutirea profitului reinvestit

Facilitatea referitoare la scutirea de impozit a profitului investit inclusiv pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție și procesare, precum și activitățile de retehnologizare se păstrează, conform reglementărilor din 2023.

Începând cu anul 2024, prevederile referitoare la profitul reinvestit sunt aplicabile și pentru casele de marcat, pe fondul abrogării alin.(101) al articolului 22 din Codul Fiscal, potrivit reglementărilor OUG nr. 115/2023.

Impozitarea dividendelor

Cota de impozitare a dividendelor distribuite între persoane juridice rămâne 8%, similar anului 2023. Pentru a afla în ce cont se plătește impozitul pe dividende, este important de menționat că acesta se reține și se plătește la buget de către societatea ce repartizează dividendele.

Ordonanța de Guvern nr. 16/2022 elimină impozitul specific, începând cu 1 ianuarie 2022. Astfel, contribuabilii afectați de acesta puteau alege plata impozitului pe veniturile microîntreprinderii sau impozitul pe profit.

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

În ceea ce privește impozitarea pe veniturile microîntreprinderilor, OUG nr. 115/2023 aduce o serie de modificări implementate din 1 ianuarie 2024.

În primul rând, este eliminată posibilitatea existenței celor 3 persoane juridice care aplică regimul de microîntreprindere. Conform noilor modificări ale articolului 47 din Codul Fiscal, microîntreprinderea are asociaţi sau acţionari care deţin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea sau numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot şi este singura persoană juridică stabilită de către asociaţi/acţionari să aplice prevederile prezentului titlu.

În cazul în care acționarii persoanelor juridice care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot nu stabilesc până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor o singură persoană juridică care aplică regimul de microîntreprindrere, aceștia vor deveni plătitori de impozit pe profit.

În plus, se introduce o nouă condiție referitoare la aplicarea acestui regim de impozitare: entitatea trebuie să depună în termen situaţiile financiare anuale, dacă are această obligaţie potrivit legii.

Conform modificărilor aduse articolului 51 din Codul Fiscal, cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

 • 1%, pentru microîntreprinderile ce realizează venituri care nu depăşesc 60.000 euro inclusiv;
 • 3%, pentru microîntreprinderile ce realizează venituri peste 60.000 euro sau desfăşoară activităţi de editare a jocurilor de calculator sau a altor produse software, activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei, hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, restaurante, activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, activităţi de asistenţă medicală generală și altele.

impozit pe venit

Condiții impozit pe profit 2024

Pentru a beneficia de o reducere a impozitului pe profit cu 15%, trebuie îndeplinite, concomitent, trei condiții:

 • Existența unui capital propriu pozitiv și cel puțin egal cu jumătate din capitalul social;
 • Să existe o creștere anuală a capitalului propriu ajustat la nivelul celui de anul precedent;
 • Să existe o creștere a capitalului propriu ajustat față de anul 2020 cu un anumit procent-țintă.

Poți beneficia de reducere și dacă plătești impozitul pe profit pe un an fiscal distinct de anul calendaristic, criteriile și termenii vizând cazul specific. În plus, se pot bucura de acest avantaj inclusiv plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Totuși, nu sunt eligibile companiile care sunt reglementate de BNR sau ASF.

👉 Dacă îți dorești să obții performanțe din partea angajaților tăi, află care este cea mai potrivită metodă de a-i îndruma, care sunt principalele stiluri de leadership si cum iti poti dezvolta un stil de conducere potrivit.

Ce industrii sunt cele mai afectate de plata impozitului pe profit în 2024

În anul 2024, industriile afectate de noile reglementări legislative sunt instituțiile financiare și companiile de petrol și gaze, pentru care s-a impus un impozit suplimentar, față de impozitul pe profit de 16%.

Totodată, pe lângă industriile vizate de impozitul suplimentar, și companiile care vor fi supuse impozitului minim se vor confrunta cu o cotă de impozitare crescută. Conform unei analize Deloitte, în ceea ce privește companiile vizate de impozitul minim, 70% dintre acestea vor fi taxate la cifra de afaceri și doar 30% vor rămâne la plata impozitul pe profit.

Și microîntreprinderile vor fi afectate de noile măsuri legislative. Începând cu anul 2023, pragul de încadrare pentru microîntreprinderi a scăzut de la un milion de euro la jumătate: 500.000 de euro.

card de masa

Mai mult, este restricționat accesul la acest regim de impozitare pentru firmele care obțin venituri din consultanță și/sau management în procent mai mare de 20% din totalitatea veniturilor. Mai jos sunt domeniile vizate:

●          Hoteluri, pensiuni și alte forme de cazare;

●          Cazare pe perioade scurte;

●          Parcuri pentru camping, tabere și rulote;

●          Alte forme de servicii de cazare;

●          Restaurante;

●          Catering sau alimentație pentru evenimente;

●          Alte tipuri de servicii de alimentație;

●          Baruri și activități similare de servire a băuturilor.

Potrivit Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, aproximativ 8.000 de firme românești care plătesc în prezent impozit pe venit vor trece la impozit pe profit, odată ce autoritățile au scăzut plafonul impozitului pe profit, de la un milion de euro la 500.000 de euro.

Cine plătește impozit pe profit

În ceea ce privește plata impozit pe profit, odată ce s-a depășit plafonul de 500.000 de euro, anul următor va trebui plătit impozit pe profit. În cazul HORECA, odată cu anularea impozitului specific, firmele se vor supune acelorași principii. Dacă vor avea venituri mai mari de 500.000 de euro pe an, vor plăti impozit pe profit. În caz contrar, vor plăti impozit pe venit.

Fiecare firmă trebuie să își facă o serie de calcule, pentru a vedea care variantă i se potrivește; cota de 1% din venituri sau impozitul pe profit în valoare de 16%.

👉 Dorești să-ți dezvolți compania și să-i crești rata de succes? Află ce este micromanagementul, de ce trebuie sa-l eviti si ce solutii poti gasi.

Calcul impozit pe profit în România 2023 vs 2024

impozit pe venit

Modalitatea de calcul a impozitului pe profit a rămas similară anilor anteriori. Pentru a calcula impozitul pe profit în România, se calculează, mai întâi, rezultatul fiscal. Dacă acesta este pozitiv, vom avea profit impozabil, iar dacă este negativ, apare pierderea fiscală. Se aplică următoarea formulă pentru impozit pe profit:

Rezultatul fiscal = rezultatul contabil + cheltuielile nedeductibile fiscal - venituri neimpozabile - deduceri fiscale.

Impozitul pe profit se calculează, apoi, aplicând cota de impozit pe profit în 2024, respectiv 16% din profitul impozabil. În cazul unui rezultat fiscal negativ, nu se va mai calcula impozitul pe profit.

Pentru a putea determina profitul impozabil, contribuabilii sunt obligați să mențină un registru de evidență fiscală, în formă scrisă sau electronică. Aici vor fi înregistrate veniturile impozabile, indiferent de sursă, de-a lungul unui an fiscal. Totalitatea veniturilor impozabile se realizează prin însumarea tuturor veniturilor, trimestrial sau anual.

Următorul pas pentru calcul impozit pe profit este calcularea rezultatului contabil. Astfel, rezultatul contabil se calculează prin formula:

Rezultatul contabil = totalitatea veniturilor înregistrate - totalitatea cheltuielilor înregistrate.

Componenta următoare se referă la cheltuielile nedeductibile fiscal. Acestea sunt acele cheltuieli care nu au o contribuție directă sau indirectă la realizarea veniturilor. Altfel spus, sunt acele cheltuieli pe care autoritățile nu le consideră necesare pentru a obține veniturile. Aici intră cheltuieli cu servicii de consultanță/management, cheltuieli de sponsorizare, dobânzi de întârziere, amenzi, penalități.

Exemplu de calcul impozit pe profit

Pentru a calcula impozitul pe profit, se aplică formula: impozitul = 16% (venituri-cheltuieli).

Vom lua un exemplu practic, pentru a înțelege mai bine cum se calculează impozitul pe profit.

Avem o firmă ce are un venit de 1.300.000 de lei și cheltuieli cu actualizarea sistemului informatic în valoare de 7.000 de lei pe an. Vom presupune că nu există angajați.

Impozitul se va calcula drept 16% (1.300.000 lei - 7.000 lei), adică 16% din 1.293.000 de lei, respectiv 206.880 lei. Pentru a ajunge la profitul net, avem următorul calcul: 1.300.000 de lei - 7.000 lei - 206.880 lei, adică 1.086.120 lei. Profitul poate fi distribuit sub formă de dividende. Având o valoare de 1.086.120 lei, pentru dividende vom plăti 8% din 1.086.120 lei, adică 86.889 lei. Valoarea netă a dividendelor va fi de 1.086.120 - 86.889. Vom obține 999.231 lei.

Cota de impozit pe profit în 2024

Impozitul pe profit în 2024 se menține la nivelul din 2023. Cu alte cuvinte, impozitul pe profit are valoarea de 16% din totalul profitului înregistrat de companie. Profitul impozabil se calculează ca diferența dintre venitul total și cheltuielile totale; la acesta se aplică o cotă în valoare de 16%. În general, termenul de plată al impozitului pe profit este fiecare trimestru sau an fiscal.

Calcul impozit minim

Conform articolului 18 din Codul Fiscal, impozitul minim pe cifra de afaceri se determină astfel:

IMCA = 1% x (VT – Vs – I – A), unde:

IMCA - impozit minim pe cifra de afaceri, determinat cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârşitul trimestrului/anului de calcul;

VT - venituri totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârşitul trimestrului/anului de calcul, după caz;

V_s - venituri care se scad din veniturile totale;

I - valoarea imobilizărilor în curs de execuţie, ocazionate de achiziţia/producţia de active, înregistrate în evidenţa contabilă începând cu data de 1 ianuarie 2024, respectiv începând cu prima zi a anului fiscal modificat, care începe în anul 2024;

A - amortizarea contabilă la nivelul costului istoric, aferentă activelor achiziţionate/produse începând cu data de 1 ianuarie 2024/prima zi a anului fiscal modificat, care începe în anul 2024.

Conform reglementărilor legislative, contribuabilii care înregistrează o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro în anul precedent şi care în anul de calcul determină un impozit pe profit mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri trebuie să plătească impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Trecere de la impozit pe venit la impozit pe profit în 2024 - ce presupune

Trecerea de la impozitul pe venit pentru persoane juridice la impozitul pe profit se realizează în anumite condiții:

 • Dacă, în cursul anului fiscal, microîntreprinderea realizează venituri de peste 500.000 de euro sau veniturile din consultanță și/sau management depășesc 20% din veniturile totale, se va plăti impozit pe profit începând cu primul trimestru în care s-au depășit aceste limite. Nu există posibilitatea de a opta ca perioada următoare să fie tot microîntreprindere, adică să plătească impozit pe venit;
 • Dacă, în cursul unui an fiscal, microîntreprinderea nu mai îndeplinește condiția privind salariatul, va plăti impozitul pe profit începând cu primul trimestru în care nu se mai îndeplinește condiția. Excepție face cazul în care o microîntreprindere are un singur angajat, iar raporturile de muncă au încetat. În acest caz, se continuă prevederile, dacă, în maximum 30 de zile de la încetarea raportului de muncă, angajezi un nou salariat având contract individual de muncă pe durată determinată de minimum un an sau pe durată nedeterminată;

👉 Citește și Cum alegi cardul de masa potrivit pentru echipa ta - criterii de care sa tii cont

 • Dacă microîntreprinderea își desfășoară activități precum cele prevăzute în articolul nr. 47 alin (3) literele f)-i) respectiv: activități în domeniul bancar, asigurări și reasigurări, inclusiv piețe de capital și intermediere, domeniul jocurilor de noroc, exploatare și/sau dezvoltare petrol și gaze naturale;
 • Dacă asociaţii sau acţionarii care deţin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea, numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot într-o microîntreprindere nu au stabilit, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor, o singură persoană juridică română, care aplică regimul micro de impozitare;

👉 Dorești să angajezi oameni pentru microîntreprinderea ta? Îi poți atrage cu oferte atractive precum voucherele de vacanta!

Cine nu plătește impozit pe profit în 2024

Nu toată lumea are cheltuieli cu impozitul pe profit. Iată principalele categorii de firme care nu sunt plătitoare ale impozitului pe profit în anul următor:

●          Microîntreprinderile care plătesc impozit pe venit conform Codului Fiscal;

●          Trezoreria statului;

●          Instituțiile publice mai ales cu privire la fondurile publice, veniturile proprii și disponibilitățile realizate;

●          Fundațiile române;

●          Cultele religioase;

●          Instituțiile de învățământ privat acreditate și cele autorizate potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare;

●          Asociațiile de proprietari constituite drept persoane juridice, potrivit Legii locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată. Se referă la veniturile obținute pentru a îmbunătăți utilitățile și eficiența energetică, inclusiv repararea și întreținerea proprietății comune;

●          Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar;

●          Fondul de garantare a pensiilor private;

●          Fondul de compensare a investitorilor;

●          Banca Națională a României;

●          Organizațiile nonprofit, organizațiile patronale și organizațiile sindicale.

De asemenea, sunt scutite de la plata impozitului micro:

●          Firmele care activează în domeniul bancar;

●          Firmele care activează în domeniul asigurărilor, reasigurărilor, piețelor de capital;

●          Firmele care își desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc;

●          Firmele care prestează servicii de exploatare și/sau dezvoltare a zăcămintelor de petrol și/sau gaze naturale.

Când se plătește impozitul pe profit

impozit pe venit

Impozitul pe profit se poate plăti trimestrial sau anual. Să aflăm mai multe despre fiecare în parte.

Plata trimestrială a impozitului pe profit

Calculul, declararea și plata impozitului pe profit se pot realiza în fiecare trimestru până pe data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului. De exemplu, în contextul anului fiscal echivalent cu anul calendaristic, pentru primul trimestru I-III, se va putea plăti impozitul pe profit până pe 25 aprilie.

Există și o excepție: persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare sunt obligate să plătească impozitul pe profit până în momentul depunerii situației financiare la Registrul Comerțului.

Plata anuală a impozitului pe profit

Instituțiile de credit, inclusiv persoanele juridice române și sucursalele din țară ale unor instituții de credit sunt obligate să declare și să plătească impozitul pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial.

Impozitul pe profit trebuie declarat și plătit până pe data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se realizează plata.

Firmele ce realizează venituri majore din cultura cerealelor, a plantelor tehnice, a cartofului, pomicultură sau viticultură trebuie să declare și să plătească impozitul pe profit în fiecare an până la data de 25 februarie a anului următor celui pentru care se plătește impozitul. 

👉 În cazul în care, pe parcursul anului, ai avut cheltuieli cu plata indemnizației de delegare, află care este modalitatea de calcul a acesteia și care este plafonul neimpozabil, din articolul Diurna in 2023: plafon, reglementari contabile, aspecte esentiale.

Care este impozitul pentru microîntreprindere în 2024

Impozitul pentru microîntreprinderi în 2024 este de 1% pentru microîntreprinderile ce realizează venituri care nu depăşesc 60.000 euro inclusiv. Odată ce plafonul pentru microîntreprinderi este depășit și acestea realizează venituri peste 60.000 euro sau desfăşoară anumite activități specifice, enumerate în Codul Fiscal, impozitul este de 3%.

De asemenea, Codul Fiscal menționează că, în cazul microîntreprinderilor care au desfăşurat, până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, activități corespunzătoare anumitor coduri CAEN (hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, alte servicii de cazare, restaurante, activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor), se aplică condiţia de a nu mai fi fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal 2024.

👉Dorești să folosești o modalitate eficientă de a administra beneficiile extrasalariale? Folosește platforma Benefit, un sistem de administrare a beneficiilor extrasalariale cu efort administrativ minim.

Anul 2024 vine cu o serie de noi reglementări la nivel fiscal. Noile taxe și impozite impuse la nivel național vor influența companiile și evoluția acestora. Prin urmare, încadrarea la plata impozitului pe venit sau pe profit, condițiile de impozitare și termenele de plată sunt reglementate prin intermediul noilor legi fiscale ce au modificat Codul Fiscal și care reprezintă punctul de referință pentru companiile care datorează plata impozitului în România.

Sursa foto: Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock

image

Încă nu oferi carduri de masă angajaților tăi? Solicită o ofertă personalizată pe nevoile afacerii tale

Solicită oferta

Sau discută direct cu un consultant financiar Edenred pentru a primi mai rapid o ofertă personalizată.

Contactează-ne

Cu ce te putem ajuta?