Skip to main content
Articole

Impozitul pe profit 2023 : lege, cum se calculează

Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 aduce o serie de modificări importante Codului Fiscal. Acestea includ și schimbări aduse impozitului pe profit pentru anul 2023. Cu aceste schimbări apar și câteva întrebări cu privire la efectele asupra microîntreprinderilor. Mai jos vei afla informații utile privind condițiile de impozitare în 2023, ce industrii sunt cele mai afectate, cum se calculează impozitul pe profit în 2023, cum se trece de la impozitul pe venit la impozitul pe profit, cine nu plătește impozitul pe profit și multe altele.

●     Cadru legal

●     Condiții impozit pe profit 2023

●     Ce industrii sunt cele mai afectate

●     Cine plătește impozit pe profit

●     Calcul impozit pe profit 2022 vs 2023

●     Trecere de la impozit pe venit la impozit pe profit în 2023 - ce presupune

●     Cine nu plătește impozit pe profit în 2023

●     Când se plătește impozitul pe profit

●     Care este impozitul pentru microîntreprindere în 2023

impozit pe venit 2023 - cadru legal

Cadru legal

Impozitul de profit este reglementat prin Codul Fiscal, cea mai recentă completare fiind prin Ordonanța de Guvern nr. 16/2022. Acest document aduce o serie de modificări importante pentru impozitul pe profit, impozitul pe dividende și altele. Poți citi mai jos despre schimbările majore aduse Codului Fiscal care se referă la firmele mici și mijlocii.

Scutirea profitului reinvestit

Începând cu 1 ianuarie 2023 se extinde facilitatea referitoare la scutirea de impozit a profitului investit inclusiv pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție și procesare precum și activitățile de retehnologizare. Activele urmează a fi stabilite prin Ordinul Ministrului Finanțelor.

Impozitarea dividendelor

Începând cu 1 ianuarie 2023, crește cota de impozitare a dividendelor distribuite între persoane juridice de la 5% la 8%. Mai mult, nu vor mai exista scutiri în privința impozitului pentru dividende distribuite fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative. De asemenea, s-a eliminat scutirea de impozit și în cazul dividendelor plătite spre fondurile de pensii nerezidente.

Același lucru este valabil și în cazul regimului de scutire a dividendelor interne și transfrontaliere, plătite de rezidenți români.

Există o excepție. În cazul dividendelor distribuite și neplătite până la sfârșitul anului 2022, cota de impozitare se menține la 5% iar termenul de declarare și plată a impozitului pe dividende este de 25 ianuarie 2023.

Impozitul specific

Ordonanța de Guvern nr. 16/2022 mai spune că impozitul specific se abrogă începând cu 1 ianuarie 2022. Contribuabilii afectați de acesta pot alege fie plata impozitului pe veniturile microîntreprinderii, fie impozitul pe profit.

O altă schimbare majoră se referă la eliminarea impozitului de 3% pe cifra de afaceri. De la 1 ianuarie 2023 vor exista doar două forme de microîntreprindere:

●     Microîntreprinderile cu minimum un angajat care va plăti impozit pe venit microîntreprinderi în valoare de 1%;

●     Microîntreprinderile fără angajați care vor trece automat la plata impozitului pe profit în valoare de 16%.

Tot începând cu 1 ianuarie 2023 se limitează număr maxim de microîntreprinderi care pot fi deținute de același asociat. Astfel, o persoană fizică poate deține maximum 25% din părțile sociale în cel mult trei microîntreprinderi. În caz contrar, dacă persoana deține mai mult de 25% din părțile sociale a mai mult de trei microîntreprinderi, va trebui să aleagă cele trei microîntreprinderi pentru care se va aplica impozitarea prin sistem micro. Totodată, dacă deține mai puțin de 25% din părțile sociale, poate avea mai mult de trei microîntreprinderi.

impozit pe venit 2023 -conditii impozitare
 

Condiții impozit pe profit 2023

Pentru a beneficia de o reducere cu 15% a impozitului pe profit trebuie îndeplinite, concomitent, trei condiții:

●     Existența unui capital propriu pozitiv și cel puțin egal cu jumătate din capitalul social;

●     Să existe o creștere anuală a capitalului propriu ajustat la nivelul celui de anul precedent;

●     Să existe o creștere a capitalului propriu ajustat față de anul 2020 cu un anumit procent-țintă.

Poți beneficia de reducere și dacă plătești impozitul pe profit pe un an fiscal distinct de anul calendaristic, criteriile și termenii vizând cazul specific. În plus, se pot bucura de acest avantaj inclusiv plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Totuși, nu sunt eligibile companiile care sunt reglementate de BNR sau ASF.

Dacă îți dorești să obții performanțe din partea angajaților tăi, află care este cea mai potrivită metodă de a-i îndruma, care sunt principalele stiluri de leadership și cum îți poți dezvolta un stil de conducere potrivit.

Ce industrii sunt cele mai afectate

Cele mai afectate de noua lege sunt microîntreprinderile și firmele din domeniul HORECA. Începând cu 1 ianuarie 2023 se abrogă impozitul specific pe suprafața de servire. În plus, începând cu 2023 regimul de impozitare pentru microîntreprinderi devine opțional iar pragul de încadrare scade de la un milion de euro la jumătate, 500.000 de euro.

Mai mult, este restricționat accesul la acest regim de impozitare pentru firmele care obțin venituri din consultanță și/sau management în procent mai mare de 20% din totalitatea veniturilor. Mai jos sunt domeniile vizate:

●     Hoteluri, pensiuni și alte forme de cazare;

●     Cazare pe perioade scurte;

●     Parcuri pentru camping, tabere și rulote;

●     Alte forme de servicii de cazare;

●     Restaurante;

●     Catering sau alimentație pentru evenimente;

●     Alte tipuri de servicii de alimentație;

●     Baruri și activități similare de servire a băuturilor.

Potrivit Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, aproximativ 8.000 de firme românești care plătesc în prezent impozit pe venit vor trece la impozit pe profit odată ce autoritățile au scăzut plafonul de la un milion de euro la 500.000 de euro.

Cine plătește impozit pe profit

În ceea ce privește plata impozit pe profit, odată ce s-a depășit plafonul de 500.000 de euro, anul următor va trebui plătit impozit pe profit. În cazul HORECA, odată cu anularea impozitului specific, firmele se vor supune acelorași principii. Dacă vor avea venituri mai mari de 500.000 de euro pe an, vor plăti impozit pe profit. În caz contrar, vor plăti impozit pe venit.

Fiecare firmă trebuie să își facă o serie de calcule pentru a vedea care variantă i se potrivește; cota de 1% din venituri sau impozitul pe profit în valoare de 16%.

Dorești să-ți dezvolți compania și să-i crești rata de succes? Află ce este micromanagementul, de ce trebuie sa-l eviti si ce solutii poti gasi.
 

Calcul impozit pe profit 2022 vs 2023

impozit pe venit 2023 - calcul impozit

Pentru a calcula impozit profit 2022 mai întâi se calculează rezultatul fiscal. Dacă acesta este pozitiv vom avea profit impozabil iar dacă este negativ apare pierderea fiscală. Se aplică următoarea formulă:

Rezultatul fiscal = rezultatul contabil + cheltuielile nedeductibile fiscal - venituri neimpozabile - deduceri fiscale.

Impozitul pe profit se calculează apoi aplicând cota impozit pe profit 2022 respectiv 16% din profitul impozabil. În cazul unui rezultat fiscal negativ, nu se va mai calcula impozitul pe profit.

Pentru a putea determina profitul impozabil, contribuabilii sunt obligați să mențină un registru de evidență fiscală, în formă scrisă sau electronică. Aici vor fi înregistrate veniturile impozabile, indiferent de sursă, de-a lungul unui an fiscal. Totalitatea veniturilor impozabile se realizează prin însumarea tuturor veniturilor trimestrial și sau anual.

Următorul pas pentru calcul impozit pe profit este calcularea rezultatului contabil. Astfel, rezultatul contabil se calculează prin formula:

Rezultatul contabil = totalitatea veniturilor înregistrate - totalitatea cheltuielilor înregistrate.

Componenta următoare se referă la cheltuielile nedeductibile fiscal. Acestea sunt acele cheltuieli care nu au o contribuție directă sau indirectă la realizarea veniturilor. Altfel spus, sunt acele cheltuieli pe care autoritățile nu le consideră necesare pentru a obține veniturile. Aici intră cheltuieli cu servicii de consultanță/management, cheltuieli de sponsorizare, dobânzi de întârziere, amenzi, penalități.

Odată cu schimbările instituite de la 1 ianuarie 2023, se elimină impozitul de 3% din cifra de afaceri și există două tipuri de microîntreprinderi, cele cu minimum un angajat (impozit micro de 1%) și cele care nu au angajați (impozit pe profit 16%).

Exemplu de calcul impozit pe profit

Impozitul pe profit are o formulă similară în anul 2023 precum anul 2022. Pentru a calcula impozitul pe profit se aplică formula: impozitul = 16% (venituri-cheltuieli).

Vom lua un exemplu practic pentru a înțelege mai bine cum se calculează impozitul pe profit.

Avem o firmă care are un venit de 1.300.000 de lei și cheltuieli cu actualizarea sistemului informatic în valoare de 7.000 de lei pe an. Vom presupune că nu există angajați.

Impozitul se va calcula drept 16% (1.300.000 lei - 7.000 lei) adică 16% din 1.293.000 de lei, respectiv 206.880 lei. Pentru a ajunge la profitul net avem următorul calcul: 1.300.000 de lei - 7.000 lei - 206.880 lei adică 1.086.120 lei. Profitul poate fi distribuit sub formă de dividende. Având o valoare de 1.086.120 lei, pentru dividende vom plăti 8% din 1.086.120 lei adică 86.889 lei. Valoarea netă a dividendelor va fi de 1.086.120 - 86.889. Vom obține 999.231 lei.
 

Cât este impozitul pe profit în 2023

Impozitul pe profit în 2023 se menține la nivelul din 2022. Cu alte cuvinte, impozitul pe profit are valoarea de 16% din totalul profitului înregistrat de companie. Profitul impozabil se calculează ca diferența dintre venitul total și cheltuielile totale; la acesta se aplică o cotă în valoare de 16%. În general, plata impozitului pe profit se realizează în fiecare trimestru sau an fiscal.

Trecere de la impozit pe venit la impozit pe profit în 2023 - ce presupune

Trecerea de la impozitul pe venit la impozitul pe profit se realizează în anumite condiții:

●     Dacă în cursul anului fiscal microîntreprinderea realizează venituri de peste 500.000 de euro sau veniturile din consultanță și/sau management depășesc 20% din veniturile totale, va plăti impozit pe profit începând cu primul trimestru în care s-au depășit aceste limite. Nu există posibilitatea de a opta ca perioada următoare să fie tot microîntreprindere, adică să plătească impozit pe venit;

●     Dacă în cursul unui an fiscal, microîntreprinderea nu mai îndeplinește condiția privind salariatul, va plăti impozitul pe profit începând cu primul trimestru în care nu se mai îndeplinește condiția. Excepție face cazul în care o microîntreprindere are un singur angajat iar raporturile de muncă au încetat. În acest caz, se continuă prevederile dacă în maximum 30 de zile de la încetarea raportului de muncă angajezi un nou salariat având contract individual de muncă pe durată determinată de minimum un an sau pe durată nedeterminată;

👉 Citește și Cum alegi cardul de masă potrivit pentru echipa ta - criterii de care să ții cont

fv 40 lei

●     Dacă microîntreprinderea își desfășoară activități precum cele prevăzute în articolul nr. 47 alin (3) literele f)-i) respectiv: activități în domeniul bancar, asigurări și reasigurări, inclusiv piețe de capital și intermediere, domeniul jocurilor de noroc, exploatare și/sau dezvoltare petrol și gaze naturale;

●     Dacă în cursul anului fiscal unul sau mai mulți acționari dețin peste 25% din valoare sau au drept de vot în mai mult de trei microîntreprinderi. Asociații trebuie să decidă care microîntreprinderi ies de sub regimul micro de impozitare și unde se va aplica impozitul pe profit. Noua formă de impozitare este implementată începând cu primul trimestru în care se înregistrează această situație.

👉 Dorești să angajezi oameni pentru microîntreprinderea ta? Îi poți atrage cu oferte atractive precum voucherele de vacanță!

Cine nu plătește impozit pe profit în 2023

Nu toată lumea plătește impozit pe profit în 2023. Iată principalele categorii care nu plătesc impozit anul următor:

●     Microîntreprinderile care plătesc impozit pe venit conform Codului Fiscal;

●     Trezoreria statului;

●     Instituțiile publice mai ales cu privire la fondurile publice, veniturile proprii și disponibilitățile realizate;

●     Fundațiile române;

●     Cultele religioase;

●     Instituțiile de învățământ privat acreditate și cele autorizate potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare;

●     Asociațiile de proprietari constituite drept persoane juridice potrivit Legii locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată. Se referă la veniturile obținute pentru a îmbunătăți utilitățile și eficiența energetică inclusiv repararea și întreținerea proprietății comune;

●     Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar;

●     Fondul de garantare a pensiilor private;

●     Fondul de compensare a investitorilor;

●     Banca Națională a României;

●     Organizațiile nonprofit, organizațiile patronale și organizațiile sindicale.

De asemenea, sunt scutite de la plata impozitului micro:

●     Firmele care activează în domeniul bancar;

●     Firmele care activează în domeniu asigurărilor, reasigurărilor, piețelor de capital;

●     Firmele care își desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc;

●     Firmele care prestează servicii de exploatare și/sau dezvoltare a zăcămintelor de petrol și/sau gaze naturale.

Când se plătește impozitul pe profit

impozit pe venit 2023 - plata impozit

Impozitul pe profit se poate plăti trimestrial sau anual. Să aflăm mai multe despre fiecare în parte.

Plata trimestrială a impozitului pe profit

Calculul, declararea și plata impozitului pe profit se poate realiza în fiecare trimestru până pe data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului. De exemplu, în contextul anului fiscal echivalent cu anul calendaristic, pentru primul trimestru I-III, se va putea plăti impozitul pe profit până pe 25 aprilie.

Există și o excepție. Persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare sunt obligate să plătească impozitul pe profit până în momentul depunerii situației financiare la Registrul Comerțului.

Plata anuală a impozitului pe profit

Instituțiile de credit, inclusiv persoanele juridice române și sucursalele din țară ale unor instituții de credit, sunt obligate să declare și să plătească impozitul pe profit anual cu plăți anticipate efectuate trimestrial.

Impozitul pe profit trebuie declarat și plătit până pe data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se realizează plata.

Firmele care realizează venituri majore din cultura cerealelor, a plantelor tehnice, cartofului, pomicultură sau viticultură trebuie să declare și să plătească impozitul pe profit în fiecare an până la data de 25 februarie a anului următor celui pentru care se plătește impozitul. 
 

În cazul în care, pe parcursul anului, ai avut cheltuieli cu plata indemnizației de delegare, află care este modalitatea de calcul a acesteia și care este plafonul neimpozabil din articolul Diurna în 2023: plafon, reglementări contabile, aspecte esențiale.

Care este impozitul pentru microîntreprindere în 2023

Impozitul pentru microîntreprinderi în 2023 este de 1% indiferent de numărul de angajați. Dacă în cursul unui an fiscal, persoana juridică nu mai îndeplinește condițiile pentru a plăti impozit pe venit (obține venituri mai mari de 500.000 de euro, ponderea veniturilor din consultanță depășesc 20% din veniturile totale, asociații au părți sociale sau mai mult de trei microîntreprinderi), va trebui să plătească impozit pe profit începând din primul trimestru în care nu mai îndeplinește una dintre aceste condiții.

Aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se comunică ANAF până pe data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul pe venit. Pentru microîntreprinderile care plătesc impozit pe profit în 2023 ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de mai sus, trebuie să comunice autorităților ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor până pe 31 martie inclusiv.

Impozit micro 2022 vs 2023

Conform Ordonanței de Guvern nr. 16/2022 cota de impozitare aferentă microîntreprinderilor este de 1%, astfel anulându-se cota anterioară, cea din 2022, care avea valoarea de 3%.

Particularități microîntreprindere fără salariați

Deși noile măsuri se aplică începând cu 1 ianuarie 2023, condiția de a avea un salariat trebuie să fie îndeplinită pe data de 31.12.2022. Doar așa se poate adera la sistemul micro de impozitare în 2023.

Pe 1 ianuarie 2023 dispare impozitarea de 3%. Rămâne varianta de micro impozitare în valoare de 1% pentru microîntreprinderile cu cel puțin un salariat cu normă întreagă sau mai mulți salariați care cumulează norma întreagă.

👉Dorești să folosești o modalitate eficientă de a administra beneficiile extrasalariale? Folosește platforma Benefit, un sistem de administrare a beneficiilor extrasalariale cu efort administrativ minim.

Companiile fără salariați care doresc să continue cu impozitarea micro în 2023 trebuie să angajeze minim o persoană pe bază de contract individual de muncă sau să încheie un contract de mandat pentru administrator.

De la 1 ianuarie 2023 apar noi schimbări în ceea ce privește impozitarea microîntreprinderilor. Alegerea să continui cu impozitarea pe venit, acum mai mică, sau trecerea la impozitul pe profit ține de nevoile firmei precum și de obiectivele de viitor.

 

Sursa foto: Shutterstock

 

image

Încă nu oferi carduri de masă angajaților tăi? Solicită o ofertă personalizată pe nevoile afacerii tale

Solicită oferta

Sau discută direct cu un consultant financiar Edenred pentru a primi mai rapid o ofertă personalizată.

Contactează-ne

Cu ce te putem ajuta?