Skip to main content

Vrei să devii client Edenred?

Articole

TVA deductibil: ce este, cum se aplică și în ce afaceri poți beneficia de el

Termenul de TVA deductibil este un element de fiscalitate pe care antreprenorii ar trebui să-l cunoască, indiferent de domeniul în care aceștia activează. Taxa pe Valoare Adăugată se aplică în cazul majorității produselor sau serviciilor comercializate în România. Totuși, în anumite situații, acest TVA se poate deduce.

 • Ce înseamnă TVA deductibil?
 • În ce condiții se aplică deductibilitatea TVA-ului
 • Pentru ce tipuri de cheltuieli se aplică TVA deductibil
 • Cum se deduce TVA-ul
 • Care sunt afacerile pentru care se aplică decontare TVA

Ce înseamnă TVA deductibil?

tva deductibil

TVA sau Taxa pe Valoare Adăugată este o taxă pe bunuri și servicii care se aplică fiecărei etape a lanțului de aprovizionare sau producție. Firmele colectează TVA de la clienți și plătesc, la rândul lor, TVA furnizorilor.

Dacă, spre exemplu, clienții plătesc această taxă vânzătorului, firma va plăti, la rândul său, TVA pentru cheltuielile pe care le are cu afacerea. Deducerea TVA-ului se referă la recuperarea acestei taxe pentru achizițiile pe firmă din TVA-ul încasat de la clienți.

Ce spune legislația despre TVA deductibil și TVA colectat?

Deductibilitatea TVA-ului este reglementată în Codul Fiscal, care precizează că orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA are dreptul să scadă din suma totală a taxei pe care o colectează de la clienți suma totală a taxei pe care a plătit-o pentru bunurile și serviciile pe care le-a achiziționat în aceeași perioadă.

Această deducere se face cu respectarea regulilor stabilite în Codul Fiscal, în cadrul articolelor 297-300.

De asemenea, Codul Fiscal mai precizează că, dacă firma nu îndeplinește condițiile și formalitățile pentru deducerea taxei în perioada fiscală de raportare sau nu a primit documentele justificative necesare, aceasta poate deduce taxa mai târziu, în următoarea perioadă fiscală sau printr-un decont ulterior, dar în cadrul termenului de prescripție stabilit de Codul de procedură fiscală.

Deducerea TVA-ului se aplică în general pentru a evita cumulul de taxe pe parcursul lanțului de aprovizionare sau al producției. Acest lucru înseamnă că o companie poate deduce TVA-ul pe care l-a plătit furnizorilor săi (cunoscut sub numele de TVA colectat) din TVA-ul pe care l-a colectat de la clienții săi (cunoscut sub numele de TVA deductibil). Astfel, diferența dintre TVA-ul colectat și TVA-ul deductibil este cea care trebuie să fie plătită către autoritățile fiscale.

În ce condiții se aplică deductibilitatea TVA-ului

Nu orice companie poate beneficia de deductibilitatea TVA-ului, la fel cum nu orice cheltuială pe care o firmă o are poate să fie deductibilă. Practic, pot beneficia de deducerea TVA-ului doar cei care sunt obligați să colecteze TVA din vânzările lor, adică firmele plătitoare de TVA.

La înființarea unei firme, aceasta poate să opteze pentru a plăti TVA sau pentru a se înregistra ca neplătitor de TVA până în momentul în care cifra de afaceri depășește un anumit plafon. Este important de menționat, în acest context, de la ce sumă se plătește TVA, Codul Fiscal precizând drept plafon o cifră de afaceri echivalentă cu suma de 88.500 euro, a cărei conversie se face la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării.

De asemenea, deductibilitatea TVA-ului se aplică doar pentru activitățile economice efectuate de persoană sau de companie. Astfel, TVA-ul achitat în legătură cu cheltuielile de afaceri și achizițiile necesare pentru desfășurarea activității economice poate fi dedus. Deducerea nu se aplică pentru bunurile sau serviciile utilizate în scopuri personale sau nelegate de activitatea economică.

Pentru ce tipuri de cheltuieli se aplică TVA deductibil

tva deductibil

Codul Fiscal oferă o listă cu toate cheltuielile care pot fi deduse, dar și a cheltuielilor parțial deductibile sau nedeductibile.

Pe scurt, TVA deductibil se aplică pentru cheltuielile care sunt făcute în scopul desfășurării activității economice a unei companii plătitoare de TVA. Câteva dintre cheltuielile care sunt considerate taxabile și al căror TVA poate fi recuperat sunt:

 • Achiziții de bunuri și servicii utilizate în scopuri economice: TVA-ul plătit la achiziționarea de bunuri sau servicii necesare pentru desfășurarea activității economice este, în general, deductibil.
 • Cheltuieli cu servicii profesionale: Taxa plătită pentru serviciile furnizate de avocați, contabili, consultanți, agenții de publicitate și alte servicii profesionale poate fi dedusă, dacă aceste servicii sunt utilizate în scopuri economice.
 • Costurile cu transportul și logistica: TVA-ul aferent cheltuielilor cu transportul și logistica poate fi deductibil, dacă aceste costuri sunt legate de activitatea economică.
 • Cheltuieli de marketing și publicitate: TVA-ul plătit pentru serviciile de marketing și publicitate poate fi dedus, dacă acestea sunt destinate promovării și desfășurării activității economice.
 • Cheltuielile cu salariile şi cele asimilate salariilor sunt deductibile.
card de masa edenred

Cheltuieli parțial deductibile

Potrivit legislației în vigoare, o serie de cheltuieli sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată. Cheltuieli parțial deductibile pot fi:

 • Cheltuieli de protocol: organizarea de evenimente și mese pentru afaceri, spre exemplu, se încadrează la deductibilitate cheltuieli protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil;
 • Pierderile tehnologice sau de materie primă;
 • Cheltuieli cu autoturismele: TVA deductibil auto se referă la cheltuielile aferente achiziției, închirierii sau operării autoturismelor, în cazul în care mașina se utilizează în scopul muncii parțial sau integral. Procentul de deductibilitate în cazul TVA auto depinde de tipul de mașină și de obiectul de activitate al firmei. Pentru a afla ce înseamnă TVA deductibil auto, dar și procentul în care se poate deduce acest TVA mașini, administratorii pot consulta Codul Fiscal, care detaliază cheltuielile cu autoturismele parțial și integral deductibile, la articolul 25;
 • Cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului; aici se încadrează cadourile în bani sau în natură, dar și ajutoarele pentru naştere, tichetele cadou oferite salariaților, tichetele de masă şi vouchere de vacanţă;

👉 Dacă ești în căutarea unei soluții moderne de recompensare și motivare a angajaților, Cardul Cadou Edenred oferă facilități fiscale precum deductibilitate și scutirea de la plata taxelor sociale. Acest card cadou poate fi oferit angajaților cu ocazia sărbătorilor legale, oferind acces la o rețea vastă de comercianți din domenii precum frumusețe, modă, sport, cultură, IT sau restaurante.

Cheltuieli cu TVA nedeductibil

După cum precizează Codul Fiscal, în seria cheltuielilor cu TVA nedeductibil sunt incluse:

 • cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat;
 • dobânzile sau majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile;
 • cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele şi riscurile asociate activităţii;
 • cheltuielile de sponsorizare.

Legislația furnizează o listă mai amplă a cheltuielilor pentru care TVA-ul nu poate fi recuperat. Totuși, cheltuieli precum dobânzile, impozitul pe profit sau amenzile sunt dintre cele mai comune cheltuieli ale unei companii.

Cum se deduce TVA-ul

Pentru a deduce TVA-ul, compania trebuie să primească facturi valide și documente justificative de la furnizorii de bunuri sau servicii. Aceste documente atestă achizițiile efectuate și TVA-ul plătit. Ulterior, în perioada de raportare, pentru decontare TVA, compania depune aceste documente, cu detalii despre TVA-ul colectat (pe care l-a încasat de la clienți) și TVA-ul deductibil (plătit pentru achiziții).

Diferența dintre TVA-ul colectat și TVA-ul deductibil determină suma de TVA de plată către autoritățile fiscale sau, dacă TVA-ul deductibil este mai mare, suma de TVA de rambursat. Aceasta este modalitatea prin care se poate efectua calcul TVA de plată, care să determine suma pe care o companie o datorează statului, după deducere.

Deducerea TVA din facturi intracomunitare

Dreptul de deducere pentru facturi intracomunitare se referă la posibilitatea unei persoane sau companii înregistrate în scopuri de TVA dintr-o țară membră a Uniunii Europene de a deduce TVA-ul plătit la achizițiile efectuate dintr-o altă țară membră a UE. Aceasta se aplică în cazul tranzacțiilor intracomunitare, adică achiziții și vânzări de bunuri sau servicii între statele membre ale UE.

TVA-ul în România are valoarea de 19%, reprezentând cota standard, dar și 9% și 5%, cotele reduse. Referitor la limitările speciale ale dreptului de deducere, pentru o factură intracomunitară, utilizată la achiziții și vânzări de bunuri sau servicii între statele membre ale UE, dreptul de deducere TVA auto se limitează la 50% pentru vehiculele care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice. Aceste limitări sunt prezentate în cadrul art. 298 din Codul Fiscal.

Pentru a se putea efectua deducerea, atât furnizorul, cât și cumpărătorul tranzacției trebuie să aibă un număr de TVA valid în țara lor de rezidență și să fie înregistrați ca plătitori de TVA. În cazul achizițiilor intracomunitare, TVA-ul trebuie să fie aplicat în țara de destinație a bunurilor sau serviciilor, iar furnizorul trebuie să colecteze TVA-ul corespunzător în acel stat membru.

Important de precizat este că, în cazul achizițiilor intracomunitare, se va emite factură fără TVA, deoarece TVA-ul se aplică în țara de destinație a bunurilor sau serviciilor.

Care sunt afacerile pentru care se aplică decontare TVA

tva deductibil

TVA deductibil se aplică pentru companiile care desfășoară activități economice și sunt înregistrate în scopuri de TVA. În general, acest lucru include majoritatea companiilor care furnizează bunuri sau servicii în schimbul unei plăți și sunt obligate să colecteze TVA de la clienții lor.

Specific, TVA deductibil se aplică pentru:

 • Companii plătitoare de TVA: Orice firmă care depășește pragul de cifră de afaceri stabilit de legislație pentru înregistrarea în scopuri de TVA trebuie să se înregistreze și să aplice TVA-ul pe produsele sau serviciile furnizate și să colecteze TVA de la clienții lor.
 • Companii care vând bunuri și servicii supuse TVA: Companiile care vând bunuri și servicii care sunt impozabile cu TVA trebuie să colecteze TVA de la clienți, să-l declare și să-l plătească autorităților fiscale.
 • Companii care efectuează achiziții pentru activitatea lor economică: Companiile pot deduce TVA-ul pe care l-au plătit pentru bunurile și serviciile achiziționate în legătură cu activitatea lor economică, în măsura în care acestea sunt utilizate în scopuri economice (sunt necesare pentru activitatea lor taxabilă).

👉 În categoria cheltuielilor deductibile se încadrează și acele cheltuieli asimilate salariilor, care includ beneficiile extrasalariale oferite angajaților. Prin urmare, pentru a motiva angajații, alege să le oferi tichete de vacanță, profitând de deductibilitate și scutirea de la plata taxelor sociale și economisind până la 37% față de acordarea primelor de vacanță în numerar.

Există numeroase exemple de afaceri al căror TVA se poate deduce în funcție de natura activității lor economice. Printre acestea se numără:

 1. Magazine de retail: Magazinele care vând bunuri direct către clienți, precum supermarketuri, magazine de haine, magazine de electronice, pot deduce TVA-ul plătit la achiziționarea bunurilor pe care le vând;
 2. Restaurante și cafenele: Restaurantele, cafenelele și alte afaceri din industria alimentară pot deduce TVA-ul plătit la achiziționarea ingredientelor și a altor bunuri și servicii necesare pentru desfășurarea activității lor;
 3. Companii de producție: Companiile care produc bunuri pot deduce TVA-ul plătit pentru achiziționarea materiilor prime și a echipamentelor utilizate în procesul de producție;
 4. Companii de servicii profesionale: Firmele care oferă servicii profesionale, precum avocatură, contabilitate sau consultanță pot deduce TVA-ul plătit pentru bunurile și serviciile necesare desfășurării activității;
 5. Companii de IT și tehnologie: Afacerile din industria IT și tehnologie pot deduce TVA-ul plătit pentru achiziționarea de echipamente, software și alte resurse necesare în activitatea lor.
 6. Companii de transport și logistică: Companiile din domeniul transportului și logisticii pot deduce TVA-ul plătit la achiziționarea autovehiculelor, pieselor de schimb și a altor servicii necesare desfășurării operațiunilor lor.

Acestea sunt doar câteva exemple de afaceri care pot deduce TVA-ul în cadrul activității lor economice. Este important de reținut că termenii de scădere TVA sunt detaliați în Codul Fiscal și oferă detaliile necesare tuturor antreprenorilor care doresc să afle ce înseamnă deducere TVA și în ce condiții se aplică pentru afacerea lor.

Prin urmare, cheltuielile deductibile reprezintă acele cheltuieli pe care o companie înregistrată drept plătitoare de TVA le poate scădea din valoarea totală a taxei colectate, pentru a obține o reducere fiscală, în funcție de natura activității economice și conform regulilor stabilite de legislația fiscală. Pentru a beneficia de scăderea TVA-ului, companiile trebuie să identifice acele cheltuieli deductibile SRL, PFA sau PFI care servesc desfășurării activităților economice, depunând deconturile fiscale, în care declară atât TVA-ul colectat de la clienți, cât și TVA-ul deductibil pentru achizițiile efectuate.

Sursa foto: Shutterstock

image

Încă nu oferi carduri de masă angajaților tăi? Solicită o ofertă personalizată pe nevoile afacerii tale

Solicită oferta

Sau discută direct cu un consultant financiar Edenred pentru a primi mai rapid o ofertă personalizată.

Contactează-ne

Cu ce te putem ajuta?