Regulament Concurs "Vocea Magazinelor" | Edenred Skip to main content

Oferte și parteneriate

Vezi acum cele mai noi Oferte și parteneriate

10% reducere la comenzile online Cod: Toamna10EDENRED

Bucuresti

08.09 - 31.10.2021

LIVRARE LA DOMICILIU
BIBI Vacanța - Vacante de relaxare!

online

Vezi toate ofertele

Vrei să devii client Edenred?

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „Vocea magazinelor” („Campania”)

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1  Campania „Vocea magazinelor” (denumita  in  continuare   Campania”)   este   organizata   de catre societatea EDENRED ROMÂNIA S.R.L., cu sediul in Calea Serban Voda nr.133, Sector 4, Bucuresti, telefon: 021.301.33.11, Cod de Identificare Fiscala: RO 10696741; numar inregistrare Registrul Comertului: J40/5659/1998, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/5659/1998 (denumita in continuare “Organizator” sau Edenred”).

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1    Prezenta campanie are ca scop sustinerea comerciantilor traditionali prin incurajarea platii produselor alimentare, prin intermediul cardului Edenred Ticket Restaurant, in magazinele mixte si supermarketuri care accepta plata cu tichete de masa pe suport electronic Edenred (denumite in continuare, generic, „Magazine de proximitate”). Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”).

2.2    Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina: www.edenred.ro/ro/regulament-concurs-vocea-magazinelor

2.3  In caz de discrepante intre prevederile din varianta scurta a Regulamentului Oficial de pe materialele de comunicare ale Campaniei si prevederile acestui Regulament Oficial, vor prevala prevederile prezentului Regulament Oficial.

2.4  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea acestuia, in forma actualizata, pe website-ul www.edenred.ro/ro/regulament-concurs-vocea-magazinelor cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1   Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si se desfasoara in perioada 8 noiembrie 2021 - 16 ianuarie 2022.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Participarea la Campanie este deschisa magazinelor mixte si supermarketurilor care comercializeaza produse alimentare si care au inregistrat o cifra de afaceri in anul 2020 de maxim 360 000 000 lei (la nivel de societate comerciala) si care au un contract de participare la sistemul tichetelor de masa pe suport electronic Edenred cu Organizatorul si accepta la plata solutia pe suport electronic emisa de Edenred Romania: Edenred Ticket Restaurant® card (denumit in continuare “Participant”), condiție obligatorie pentru ca participantul să fie eligibil.

4.2 Nu pot avea calitatea de Participanti la aceasta Campanie:

a. Magazinele alimentare care o cifra de afaceri in anul 2020 mai mare de 360 000 000 lei.

4.3 Orice incercare de fraudare a prezentei Campanii se soldeaza cu eliminarea definitiva a Participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

4.4. Participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate conditiile de eligibilitate indicate de prezentul Regulament.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULU

5.1. Participarea la concursul din cadrul Campaniei „Vocea magazinelor!” implica indeplinirea cumulativa a urmatoarelor cerinte:

a.       Magazinul participant trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus.

b.       Magazinul trebuie să incurajeze clientii sai sa plateasca produsele alimentare cu Edenred Ticket Restaurant card, in perioada campaniei mentionata la art. 3.1 din prezentul Regulament, astfel incat volumul tuturor tranzactiilor efectuate cu succes cu Edenred Ticket Restaurant, in perioada campaniei, sa fie cat mai mare.

c.       Castigatorii vor fi desemnati pe baza punctelor acumulate in perioada campaniei comparand volumul tranzactiilor efectuate in magazinele Participante cu Edenred Ticket Restaurant. Cu cat volumul tranzactiilor efectuate cu cardul Edenred Ticket Restaurant din perioada campaniei (8 noiembrie 2021 - 16 ianuarie 2022) este mai mare decat cel din perioada anterioara (30 august 2021 – 07 noiembrie 2021)  cu atat magazinul acumuleaza mai multe puncte: un leu din suma platita de beneficiarii de card Edenred Ticket Restaurant pentru achitarea produselor alimentare in perioada campaniei reprezinta un punct iar o subunitate a unui leu (1 ban) reprezinta o subunitate a unui punct (1 sutime). De exemplu, daca un magazin a avut incasari din tranzactii efectuate cu succes  cu Edenred Ticket Restaurant de 5000 lei in perioada anterioara campaniei (30 august 2021 – 07 noiembrie 2021) si de 6000,25 lei in perioada campaniei (8 noiembrie 2021 - 16 ianuarie 2022) insemna ca a acumulat 1000,25 puncte (diferenta intre 6000,25 si 5000).

d.       Clasamentul va fi stabilit luand in calcul punctele acumulate la nivel de magazin (punct de lucru al Participantului) si nu la nivel de societate comerciala.

e.       In cazul in care doua sau mai multe magazine au punctaj egal va primi fiecare suma aferenta premiului care corespunde locului obtinut in clasament.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1  In cadrul Campaniei va fi acordat de catre Organizator 1 premiu  (denumit in continuare „Premiu”) in valoare totala de 10 000 de LEI, constand in suma de bani virata in contul castigatorului, suma pe care magazinul o poate folosi pentru reamenajare. Compania castigatoare va suporta taxele si impozitele aferente acestui premiu, in conformitate cu legislatia care le este aplicabila.

Premiu: Premiul

Cantitate: 1

Valoare Unitara Premiu (lei): 10 000

Valoare Totala Premiu (lei): 10 000

6.2  Castigatorul premiului oferit in cadrul Campaniei nu are posibilitatea de (i) a inlocui premiul cu alte bunuri si (ii) nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

6.3  In situatia in care pana la finalul campaniei nu este acordat Premiul, din motive independente de vointa Organizatorului, acestea raman la dispozitia Organizatorului care poate organiza o alta campanie promotionala sau care va putea decide extinderea perioadei Campaniei.

SECTIUNEA 7. STABILIREA CLASAMENTULUI SI ANUNTAREA CASTIGATORULUI

7.1  Organizatorul va analiza situatia tranzactiilor efectuate cu cardul Edenred Ticket Restaurant de catre fiecare magazin care s-a inscris in campanie, in conditiile de mai sus. Pentru societatile care detin mai mult de un punct de lucru se va stabili media / punct de lucru: se calculeaza suma valorilor tranzactiilor pe societate comerciala si se imparte totalul la numarul de puncte de lucru.

7.2  Clasamentul va fi stabilit pe baza numarului de puncte acumulate conform art. 5.1

7.3  Castigatorul va fi anuntat telefonic in intervalul 26 – 28 ianuarie 2022. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in urma a 3 apeluri in 3 zile consecutive, efectuate in intervalul 09:00 – 18:00, castigatorul va fi invalidat si se va trece la urmatorul clasat in ordinea clasametului incepand cu locul 2, in urmatoarea zi lucratoare, respectandu-se acelasi proces mentionat anterior pana cand un castigator poate fi contactat.

De asemenea, în cazul refuzului unui potențial câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, refuză premiul expres şi neechivoc sau manifestă o atitudine similară), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, urmându-se procedura indicată în paragraful anterior.

7.4 Rezultatele extragerilor vor fi comunicate  în termen de maximum 10 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor. Acordarea de către Organizator a premiilor acestei Campanii poate face obiectul unor evenimente publice, televizate, la radio sau în presa scrisă, precum și în orice alte medii utilizate în scop de promovare de către Organizator, fără obligația de remunerare și/sau alte obligații similare din partea Organizatorului față de câștigători. Prin inscrierea in campanie, Castigatorului isi da acordul ca Organizatorul sa mediatizeze numele magazinului cu privire la Campania ce face obiectul prezentului Regulament, precum și cu privire la dezvăluirea numelui magazinului câștigător și a premiului câștigat.

7.5 Pentru ca un Magazin sa fie validat ca si castigator al unui premiu descris la art. 6, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

·         sa indeplineasca conditiile de participare prevazute la art. 2 si conditiile de inscriere in Campanie de la art. 4;

·         sa poata fi contactat la numarul de telefon mobil comunicat la ultima interactiune cu Edenred;

·         sa ne transmita contul bancare in care se va  vira suma aferenta premiului;

·         sa transmita o copie a Certificatului Fiscal;

7.6 Participantul posibil castigator va fi invalidat in urmatoarele conditii:

   in cazul in care Organizatorul, din motive independente de actiunile sale, nu poate contacta castigatorul in intervalul 26 – 28 ianuarie 2022.

   in cazul in care se descopera ca nu sunt intrunite toate conditiile necesare in vederea validarii drept castigator a respectivei persoane.

7.7 In cazul invalidarii unui Participant posibil castigator se va continua contactarea rezervelor, in modalitatea reglementata la art. 7.3, caz in care termenul la care se vor acorda premiile se va prelungi corespunzator. In cazul in care pana la data de 18 februarie 2022 castigatorii de drept, apoi rezervele nu vor fi validate, premiile se anuleaza.

7.8. Numele castigatorului va fi facut public pana la data de 24 februarie 2022 iar premiul va fi oferit dupa solutionarea eventualelor contestatii, dar nu mai tarziu de 18 martie 2022.

SECTIUNEA 8. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

8.1. Intrarea in posesia Premiilor se va realiza astfel:

-  intrarea in posesie a premiilor constand in sumele de bani specificate la art. 6.1 se va face prin plata sumelor respective in contul comunicat de catre castigator.

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1      Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea si/sau costurile acestei campanii.

9.2       In eventualitatea unei dispute asupra validarii unui castigator si/sau acordarii premiului, decizia Organizatorului este definitiva.

9.3      Eventualele contestatii referitoare la derularea prezentei Campanii vor fi luate in considerare daca au fost primite de Organizator pana la data de 03 martie 2022 inclusiv. Contestatiile, impreuna cu datele de contact (nume si prenume complet si adresa de email), precum si cu motivele de fapt pe care se intemeiaza contestatia, vor fi trimise prin e-mail la adresa concurs@edenred.com, posta sau curier la adresa sediului social al Organizatorului din Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 133, Central Business Park, Corp C, et. 1, Sector 4 cu confirmare de primire, mentionand in titlul emailului sau pe plic: Campania promotionala „Vocea Magazinelor" desfasurata in perioada 8 noiembrie 2021 - 16 ianuarie 2022. Contestatia se va analiza de catre Organizator in termen de 48 de ore lucratoare de la inregistrarea acesteia. Raspunsurile la sesizarile trimise conform procedurii se ofera in scris, prin email.

9.4      Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a.         Imposibilitatea unui potential Participant de a indeplini conditiile de  participare in Campanie, din motive ce nu depind de Organizator;

b.         Imposibilitatea unui castigator de a beneficia de premiul respectiv, din motive ce nu depind de Organizator;

9.5         Organizatorul nu are nicio obligatie de a raspunde reclamatiilor dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament.

Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1    Datele cu caracter personal preluate in derularea prezentei Campanii vor fi prelucrate in scopul derularii operatiunilor specifice, descrise in prezentul Regulament (verificarea criteriilor de eligibilitate, selectarea castigatorilor, verificarea tranzactiilor eligibile in Campanie, alegerea si contactarea castigatorilor, identificarea unica pentru acordarea premiului, livrarea premiului, depunerea declaratiilor de venit la organele fiscale, plata taxelor si impozitelor aferente premiului, daca este cazul, comunicari in legatura cu campania), in baza interesului legitim al Organizatorului. De asemenea, datele vor fi prelucrate si pentru indeplinirea obligatiilor legale de raportare si arhivare. Prelucrarea se deruleaza pentru perioada necesara indeplinirii scopurilor antementionate, iar datele vor fi pastrate in scopul indeplinirii obligatiilor si pentru apararea si dovedirea unor drepturi, nu mai mult de un an de zile de la data semnarii ultimului proces- verbal de predare a premiului, cu exceptia situatiilor in care legislatia aplicabila impune o perioada mai lunga.

10.2   In calitate de persoane vizate, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, persoanele fizice care reprezinta Participantii au urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat, dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a se adresa justitiei.

10.3   Acestia isi pot exercita aceste drepturi utilizand urmatoarele canale de comunicare: prin e-mail, la adresa: gdpr-ro@edenred.com sau prin transmiterea unei cereri semnate, in scris, la sediul Organizatorului, situat in Calea Serban Voda nr. 133, sector 4, Bucuresti. Monitorizarea respectarii cerintelor legale in acest domeniu este asigurata inclusiv de catre responsabilul cu protectia datelor desemnat in cadrul Grupului Edenred, avand urmatoarele date de contact:   dpo.romania@edenred.com.

10.4   Pentru mai multe detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se poate consulta Politica de confidentialitate a Organizatorului, postata pe site-ul www.edenred.ro.

SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI

11.1   Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, stare de urgenta in acceptiunea legii, sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, in situatii exceptionale si din motive independente de vointa sa, de a o continua. In acest ultim caz, Organizatorul va anunta Participantilor incetarea Campaniei, prin email si pe pagina www.edenred.ro/ro/regulament-concurs-vocea-magazinelor

11.2   Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului in situatii exceptionale si din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul,  este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora/situatiei de imposibilitate, existenta acestora.

SECTIUNEA 12. LITIGII

12.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se realizeaza potrivit clauzei 9.4 a prezentului Regulament Oficial. Dupa data prevazuta in clauza 9.4 a prezentului Regulament Oficial Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

 SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL

14.1   Prezentul Regulament este pus la dispozitia Participantilor pe pagina web www.edenred.ro/ro/regulament-concurs-vocea-magazinelor este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant urmare a unei solicitari transmise pe email la adresa:  concurs@edenred.com.

14.2   Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari pe pagina regulamentului  www.edenred.ro/ro/regulament-concurs-vocea-magazinelor

14.3   Orice acte aditionale de modificare a prezentului Regulament Oficial sunt disponibile in mod gratuit www.edenred.ro/ro/regulament-concurs-vocea-magazinelor Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre Participanti, atat timp cat acestea sunt afisate pe website-urile mentionate in prezentul articol.

Prezentul Regulament Oficial este valabil pana la data de 31 martie 2022

Organizator,

EDENRED ROMANIA S.R.L.