TERMENI ŞI CONDIŢII | Edenred Skip to main content

Oferte și parteneriate

Vezi acum cele mai noi Oferte și parteneriate

10% reducere la comenzile online Cod: Toamna10EDENRED

Bucuresti

08.09 - 31.10.2021

LIVRARE LA DOMICILIU
BIBI Vacanța - Vacante de relaxare!

online

Vezi toate ofertele

Vrei să devii client Edenred?

TERMENI ŞI CONDIŢII

Pentru cardul Mastercard® cu tichete Edenred® Social pentru Sprijin Educațional

Vă rugăm să citiţi prezentul Acord cu atenţie înainte de a utiliza Cardul. Aceste informaţii constituie termenii şi condiţiile aferente Cardului. Prin utilizarea Cardului, acceptati acesti termeni si conditiile. Dacă nu înţelegeţi sau nu sunteţi de acord cu o clauza, ar trebui să discutaţi acest lucru cu reprezentanţii instituției publice care v-a acordat Cardul sau să luaţi legătura cu reprezentanţii departamentului de Asistenţă Clienţi, folosind datele de contact de la art. 16.

1. DEFINIŢII

Acord înseamnă prezentul contract așa cum este modificat în mod periodic; Card înseamnă cardul Mastercard® cu tichete Edenred® Social pentru Sprijin Educațional care vă este emis conform prezentului Acord;

Comerciant înseamnă orice operator economic, persoană fizică sau juridică, care vinde en detail și care face parte din reţeaua Edenred® Social pentru Sprijin Educațional, care afișează sigla Edenred și Marca de acceptare a Mastercard;

Autoritatea contractantă înseamnă Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care este achizitor în cadrul programului Edenred® Social pentru Sprijin Educațional;

Cont înseamnă contul electronic asociat Cardulului Dvs.;

Contactless înseamnă o caracteristică a plăților care vă oferă posibilitatea de a achita prin apropierea Cardului dvs. de un terminal de citire compatibil cu NFC dintr-un punct de vânzare („Terminal Contactless”). Tranzacțiile Contactless fac obiectul oricăror limite aplicate de către Comerciant și/sau Terminalul Contactless. Pentru Tranzacțiile care depășesc orice astfel de limite, va fi necesar să autorizați Tranzacția prin alte mijloace (a se vedea alineatul 4.3); CVC înseamnă Codul de Verificare a Cardului asociat cu Cardul. Acesta se va afla pe verso-ul Cardului;

Departamentul de Asistență Clienți înseamnă centrul de contact pentru soluționarea problemelor și solicitărilor de servicii în legătură cu Cardul. Datele de contact pentru Departamentul de Asistență pentru Clienți pot fi găsite în alineatul 16;

Dvs. înseamnă persoana dumneavoastră, Titularul Cardului considerat eligibil de către Autoritatea contractantă pentru utilizarea Cardului;

Edenred (sau noi, subscrisa) înseamnă Edenred România SRL, emitentul autorizat al tichetelor sociale pentru sprijin educațional stocate pe Card, companie înregistrată în România sub numărul J40/5659/1998, cod unic de înregistrare RO10696741, cu sediul social în Calea Serban Vodă nr. 133, Sector 4, Bucureşti, România;

Întreaga sumă deductibilă înseamnă întreaga valoare a Tranzacției; Mastercard® înseamnă Mastercard International Incorporated, cu sediul social în 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, SUA; Marca de acceptare a Mastercard înseamnă sigla Mastercard International Incorporated care indică acceptarea cardurilor Mastercard;

MyEdenred înseamnă platforma online și aplicația pentru telefonul mobil, disponibilă pentru Android si iOS prin care Edenred vă oferă detalii referitoare la soldul Cardului, istoricul Tranzacțiilor, alimentările Cardului, sumele care sunt pe punctul de a expira, reamintirea codului PIN, blocarea Cardului, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an.

Numărul Cardului înseamnă numărul de 16 cifre de pe recto-ul Cardului; PIN înseamnă numărul de identificare personală alcătuit din patru cifre care va fi utilizat împreună cu Cardul;

Terminal POS înseamnă un dispozitiv electronic care face posibilă plata cu cardul la punctele de vânzare ale Comerciantului;

PPT înseamnă emitentul cardului, PrePay Technologies Limited, companie înregistrată în Anglia și Țara Galilor sub numărul 04008083, care poate fi contactată la PO BOX 3883, Swindon, SN3 9EA.

Program sau "Edenred® Social pentru Sprijin Educațional" înseamnă programul de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în baza căruia vă este emis Cardul;

Scrisoare de însoțire a Cardului înseamnă adresa atașată Cardului;

Sold disponibil înseamnă valoarea fondurilor de tichete sociale pentru sprijin educațional încărcate pe Card și disponibile pentru utilizare conform legislației din România privind tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;

Tranzacție înseamnă orice tranzacție efectuată cu ajutorul Cardului, inclusiv printr-un Terminal POS sau o vânzare online;

Website înseamnă website-ul de la www.edenred.ro care va permite sa accesati informatiile aferente Cardului si care conține o copie a termenilor și condițiilor Cardului.

2. PREZENTUL ACORD

2.1. Prezentul Card a fost emis de PPT în baza licenţei acordate de către Mastercard International. Cardul rămâne în proprietatea PPT.

2.2 Programul Edenred® Social pentru Sprijin Educațional este gestionat de către Edenred România SRL, emitentul de tichete sociale pentru sprijin educațional în format electronic stocate pe Card. Cardul este valabil doar în România în cadrul retelei de Comercianti care acceptă cardul Edenred® Social pentru Sprijin Educațional și care afișează sigla dedicată Edenred și Marca de acceptare a Mastercard. Programul face obiectul reglementărilor legale specifice. Limitările impuse de reglementări şi orice modificări aduse acestora pot avea impact asupra caracteristicilor şi funcţionalităţilor Cardului dvs.

2.2. Valoarea asociată cu Cardul dvs. este exprimată în RON.

2.3. Cardul dvs. este un card preplătit, care conține tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. Acesta nu este un card de credit, cheltuieli sau de debit.

3. PRIMIREA SI ACTIVAREA CARDULUI

3.1. Cardul Edenred Social pentru Sprijin Educațional este deja activ și poate fi folosit din momentul în care a intrat în posesia dumneavoastră.

3.2. Codul PIN, necesar tranzacțiilor peste o anumită sumă la Comercianții parteneri a fost furnizat, împreună cu cardul dvs. Trebuie să vă păstrați codul PIN secret în permanență și să nu îl dezvăluiți niciunei alte persoane și trebuie să nu introduceți codul PIN într-un mod în care să ofere altor persoane posibilitatea de a-l vedea cu ușurință. Nu vom dezvălui codul dvs. PIN niciunui terț. Dacă uitați codul dvs. PIN, acesta vă poate fi reamintit sunand la 021 301 33 03 (număr cu tarif normal).

4. UTILIZAREA CARDULUI

4.1. Cardul poate fi utilizat doar în România pentru a efectua Tranzacţii în RON în conformitate cu şi în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare în România privind tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional și cu respectarea restricțiilor impuse de Autoritatea contractantă..

4.2. Cardul poate fi utilizat la Comercianţii din reţeaua Edenred Social pentru Sprijin Educațional, care afişează sigla dedicată Edenred și Marca de acceptare Mastercard, pentru a achita integral sau parțial achiziția de rechizite şcolare sau articole de vestimentație necesare frecventării şcolii.

4.3. Va trebui să autorizaţi fiecare Tranzacţie, printr-una dintre metodele de mai jos. Veţi purta răspunderea pentru toate Tranzacţiile pe care le autorizaţi:

  • 4.3.1. introducerea codului PIN;
  • 4.3.2. semnătura de primire;
  • 4.3.3. prezentarea Cardului la un Terminal Contactless, încă de la prima Tranzacție;
  • 4.3.4. prin introducerea codului CVC și a datei de expirare a Cardului sau prin furnizarea oricărui alt cod de securitate (pentru tranzacțiile online); sau
  • 4.3.5. furnizarea unor detalii referitoare la Card şi/sau furnizarea oricăror alte detalii necesare finalizării unei Tranzacţii.

4.4. De regulă, nu puteţi opri o Tranzacţie după ce aţi autorizat-o din momentul în care se consideră că a fost primită de PPT.

4.5. Cardul este un card achitat în avans, care conţine valoarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional, ceea ce înseamnă că Soldul disponibil al Cardului va fi diminuat cu Întreaga Sumă deductibilă pe baza principiului "primul intrat, primul ieşit". Pentru autorizarea unei Tranzacţii, Întreaga Sumă deductibilă trebuie să fie mai mică decât sau egală cu Soldul disponibil al fondurilor pentru tichete sociale pentru sprijin educațional de pe Cardul dvs. Nu trebuie să vă utilizaţi Cardul dacă Întreaga Sumă deductibilă depăşeşte Soldul disponibil al fondurilor pentru tichetele sociale pentru sprijin educațional sau după data de expirare a Cardului. Dacă, din orice motiv, o Tranzacţie este procesată pentru o sumă mai mare decât Soldul disponibil al fondurilor pentru tichete sociale pentru sprijin educațional de pe Card, trebuie să ne rambursaţi valoarea cu care întreaga Sumă deductibilă depăşeşte Soldul disponibil, după caz, fie în termen de 30 zile de la primirea unei facturi de la noi, fie prin reţinerea de către noi a diferenţei la următoarea încărcare a Cardului. În cazul în care nu rambursaţi această sumă, avem dreptul de a lua toate măsurile necesare, inclusiv acţionarea în judecată, pentru a recupera orice sume scadente.

4.6. Puteți verifica Soldul disponibil în orice moment in contul Dvs. din contul MyEdenred sau sunând la 021 301 33 03.

4.7 Există anumite circumstanțe în care Comercianții pot solicita să existe un Sold disponibil mai mare decât valoarea Tranzacției. Cu toate acestea, vi se va factura valoarea reală și finală a Tranzacției.

4.8. Cardul nu poate fi folosit pentru a face retrageri de numerar.

4.9. Soldul disponibil în Cont nu poate acumula niciun fel de dobândă.

5. ALIMENTAREA CARDULUI

5.1. Dvs. nu veţi putea alimenta Cardul cu fonduri. Soldul disponibil al Cardului dvs. va fi alimentat cu fonduri suplimentare, cu condiţia să rămâneţi eligibil conform cerinţelor Autorității contractante şi conform contractului încheiat între noi şi Autoritatea contractanta, la data la care primim instrucţiunile şi plata din partea Autoritatii contractante a contravalorii tichetelor sociale pentru sprijin educațional aferente Contului Dvs.

5.2. Menţionăm că fondurile vor expira în conformitate cu reglementările legale din România privind tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, respectiv în termen de 12 luni de la data alimentării Cardului, şi că, după data respectivă, acele fonduri nu vor mai putea fi utilizate.

6. EXPIRAREA CARDULUI

6.1. Data de expirare a Cardului este imprimată pe rectoul Cardului. Nu vă veţi putea folosi Cardul după ce acesta a expirat şi nicio Tranzacţie nu va mai fi procesată.

7. RĂSPUNDEREA DVS.

7.1. Putem restricţiona sau refuza autorizarea oricărei utilizări a Cardului dacă utilizarea Cardului cauzează sau ar putea cauza o încălcare a prezentului Acord sau dacă avem motive întemeiate să bănuim că fie dvs., fie un terţ a săvârşit sau este pe cale de a săvârşi o infracţiune sau un alt abuz în legătură cu Cardul.

7.2. Dacă este necesar să investigăm o Tranzacţie de pe Card, trebuie să cooperaţi cu noi sau cu orice organism autorizat după cum impune situaţia.

7.3. Nu trebuie să îngăduiţi niciodată niciunei alte persoane să vă utilizeze Cardul. Este interzis să vindeți Cardul sau să îl oferiți unei alte persoane pentru a-l utiliza.

7.4. Veţi purta răspunderea pentru toate Tranzacţiile pe care le autorizaţi în conformitate cu alineatul 4.3.

7.5. Aveţi obligaţia de a ne despăgubi pe noi şi PPT pentru orice încălcare a acestor termeni şi condiţii, pentru orice utilizare frauduloasă a Cardului sau pentru orice altă acţiune întreprinsă în justiţie pentru a pune în aplicare prezentul Acord.

8. PIERDEREA, FURTUL SAU DISTRUGEREA CARDULUI

8.1. În caz de pierdere, furt, fraudă sau orice alt risc de utilizare neautorizată a Cardului sau dacă respectivul Card este deteriorat sau funcţionează în mod necorespunzător, trebuie să luaţi imediat legătura cu Departamentul de Asistenţă Clienţi. Veţi purta răspunderea pentru orice Tranzacţii neautorizate care au loc înainte să ne notificaţi, iar acestea vor reduce Soldul disponibil de pe Card.

8.2. Cu condiţia să ne fi notificat conform alineatului 8.1 şi cu condiţia ca alineatul 8.3 să nu se aplice, nu veţi fi răspunzător pentru niciun fel de pierdere care survine după data la care ne-aţi notificat în acest sens. Dacă pe Card rămâne un Sold disponibil, ne puteţi cere, exclusiv prin intermediul Autorității contractante, să înlocuim vechiul Card cu unul nou şi să transferăm pe el ultimul Sold disponibil. Decizia de a înlocui Cardul revine Autorității contractante.

8.3. În cazul în care avem motive să credem că incidentul notificat a fost cauzat de faptul că aţi încălcat prezentul Acord, prin neglijenţa dvs. sau dacă există o suspiciune întemeiată de comportament inadecvat sau fraudulos, atunci veţi purta răspunderea pentru toate pierderile.

9. LITIGII

9.1. Dacă aveţi motive să credeţi că o Tranzacţie pentru care a fost folosit Cardul a fost neautorizată sau a fost executată pe Contul dvs. din greşeală, trebuie să luaţi legătura cu Departamentul de Asistenţă Clienţi, sunând la numărul 021 301 33 03.

10. RECLAMAŢII

10.1. Orice reclamaţii legate de aceşti termeni şi aceste condiţii trebuie, în primul rând, direcţionate către Autoritatea contractantă. Alternativ, puteţi suna Departamentul de Asistenţă Clienţi. Procedura de Reclamații poate fi accesată pe site-ul www.edenred.ro.

11. MODIFICARE

11.1. Putem modifica termenii şi condiţiile din prezentul Acord, în orice moment, postând o versiune actualizată pe Website.

11.2. Dacă orice parte din prezentul Acord nu respectă oricare dintre cerinţele de reglementare, atunci nu vom lua în considerare partea respectivă, ci o vom trata ca şi cum ar reflecta de fapt cerinţa de reglementare relevantă.

11.3. Vom notifica în mod rezonabil Autoritatea contractantă referitor la orice schimbare a tarifelor sau nivelelor de servicii inclusă în aceşti termeni şi în aceste condiţii, sens în care aceşti termeni şi aceste condiţii vor fi postate pe Website şi actualizate în permanenţă. În cazul în care folosiţi în continuare Cardul după ce schimbările respective au intrat în vigoare, înseamnă că acceptaţi obligaţiile care se nasc din modificarea termenilor şi a condiţiilor.

12. REZILIERE SAU SUSPENDARE

12.1. Dacă suntem informaţi că nu mai sunteţi eligibili pentru utilizarea Cardului din orice motiv, atunci Cardul va fi blocat imediat, iar Soldul disponibil nu va mai putea fi utilizat.

12.2. Prezentul Acord poate fi reziliat sau Cardul poate fi suspendat în orice moment cu începere imediată (şi până la data soluţionării litigiului sau a rezilierii Acordului) dacă încălcaţi prezentul Acord sau dacă avem orice motiv să credem că aţi folosit sau intenţionaţi să folosiţi Cardul cu neglijenţă sau în scopul fraudei sau în alte scopuri nelegale sau dacă PPT nu vă mai poate procesa Tranzacţiile din pricina acţiunilor unor terţi. În aceste circumstanţe, niciun Sold disponibil pe Card nu va mai putea fi utilizat.

13. RĂSPUNDEREA NOASTRĂ

13.1. Vă furnizăm tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, destinate exclusiv utilizării pentru achiziția de rechizite şcolare și articole de vestimentație necesare frecventării şcolii, de la orice partener Edenred, conform prezentului Acord şi, conform prevederilor din, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020, acestea fiind în întregime acordate pe cheltuiala Autorității contractante, în cadrul Programului operaţional „Ajutorarea persoanelor defavorizate“, finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în România.

Răspunderea noastră pentru funcţionalitatea Cardului şi a Programului este stabilită prin contractul încheiat între noi şi Autoritatea contractantă. Dacă întâmpinaţi dificultăţi la utilizarea Cardului, vă rugăm să luaţi legătura cu Autoritatea contractantă.

14. INFORMAŢIILE DVS.

14.1 Putem deține informații personale despre Dvs. și vom face acest lucru în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile privind prelucrarea Datelor cu caracter personal inclusiv dar fără a se limita la Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;

14.2 Datele dvs. cu caracter personal (cum ar fi numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, contul de email, detalii referitoare la Tranzacția executată) sau datele beneficiarului direct al tichetelor (cum ar fi numele, prenumele, codul numeric personal ale copilului) pot fi necesare pentru a vă fi furnizate serviciile aferente Cardului și, ca atare, pot fi procesate în următoarele scopuri: emiterea și activarea Cardurilor, livrarea Cardurilor, încărcarea de tichete sociale pentru sprijin educațional asociate pe Carduri, furnizarea de acces la informații (cum ar fi Istoricul tranzacțiilor, Soldul disponibil), răspunsul la solicitări, procesarea de Tranzacții, realizarea managementului necesar al fraudelor și respectarea cerințelor de reglementare (inclusiv a reglementărilor aplicabile privind combaterea spălării banilor/combaterea finanțării terorismului).

14.3 Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi prelucrate în alte scopuri dacă nu ne dați acordul în prealabil sau dacă nu există un alt temei legal pentru prelucrare.

14.4 Cu excepția cazului în care legea cere acest lucru, datele Dvs. cu caracter personal nu vor fi transmise fără permisiunea Dvs. niciunei alte persoane în afară de Autoritatea contractantă, autoritățile naționale cu atribuții de monitorizare, verificare, control și audit, Edenred și de furnizorii de servicii tehnice necesare, folosiți pentru furnizarea serviciilor acoperite de prezentul Acord, inclusiv PPT.

14.5 Datele Dvs. cu caracter personal nu vor fi transmise în afara Uniunii Europene sau în afara Marii Britanii, cu excepția cazului în care obținem acordul Dvs.

14.6 Pentru mai multe detalii referitoare la drepturile Dvs. în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal vă rugăm să consultați Politica de prelucrare a datelor disponibilă pe site-ul www.edenred.ro.

14.7 Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a-ți exercita drepturile menționate mai sus, te rugăm să completeză formularul de contact disponibil pe Website. Poți de asemenea transmite o cerere personalizată, semnată și datată cu datele tale personale pe care dorești să le actualizam sau ștergem, la adresele noastre, în atentia responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal: Sediul Edenred Bucureşti, Calea Şerban Vodă 133, 040205 - Sector 4, Bucureşti.

14.8 Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul Grupului Edenred, având următoarele date de contact: dpo.romania@edenred.com.

15. PREVEDERI GENERALE

15.1. Dacă o prevedere din prezentul Acord este considerată inaplicabilă sau nelegală, restul prevederilor rămân în vigoare şi continuă să producă efecte.

15.2. Cu excepţia prevederilor contrarii, niciun terţ care nu este parte la prezentul Acord nu are dreptul de a aplica niciuna dintre prevederile specificate în aceşti termeni şi condiţii, cu excepţia faptului că Mastercard International Incorporated şi afiliaţii săi pot pune în aplicare orice prevedere a prezentului Acord care le conferă beneficii sau drepturi.

15.3. Prezentul Acord este guvernat de legea română şi sunteţi de acord cu jurisdicţia exclusivă a instanţelor de judecată din România.

16. CONTACTAREA DEPARTAMENTULUI DE ASISTENŢĂ CLIENŢI

16.1. Dacă aveţi nevoie de ajutor, puteţi lua legătura cu Departamentul de Asistenţă Clienţi sunând la numărul de telefon 021 301 33 03 între 8.00 şi 18.00 de luni până vineri (număr cu tarif normal – se aplică tarifele standard). Alternativ, puteţi lua legătura cu Autoritatea contractantă.

16.2. Un serviciu telefonic automat pentru verificarea Soldului Disponibil și blocarea Cardurilor pierdute sau furate este disponibil 24 de ore pe zi sunând la numărul indicat în alineatul 16.1 de mai sus.

16.3. Raportarea Cardurilor pierdute sau furate este de asemenea disponibilă în contul Dvs. MyEdenred.

Acest card este emis de PrePay Technologies Ltd., membră a Grupului Edenred, sub licența Mastercard® International. Programul Edenred Sprijin Educațional este administrat de Edenred Romania SRL, emitentul tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. Cardul este valabil doar în România, în cadrul rețelei de Comercianți parteneri care îl acceptă la plată. Este interzisă utilizarea Cardului pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis. Mastercard si toate elementele brandului Mastercard sunt marci înregistrate ale Mastercard International Incorporated.