NOTIFICARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR ÎN LEGĂTURĂ CU PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE | Edenred Skip to main content

Oferte și parteneriate

Vezi acum cele mai noi Oferte și parteneriate

Ofertă sensestoria: 15% reducere cu codul “edenred15”!

online

ofertă valabilă in perioada 20.12.2021 - 20.02.2022

LIVRARE LA DOMICILIU
Ofertă Mizar: Reduceri de până la 50%

online

ofertă valabilă in perioada 20.12.2021 - 31.01.2022

LIVRARE LA DOMICILIU
BIBI Vacanța - Vacante de relaxare!

online

Vezi toate ofertele

Vrei să devii client Edenred?

NOTIFICARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR ÎN LEGĂTURĂ CU PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

 

Atunci când candidezi la un post în cadrul EDENRED ROMANIA SRL cu sediul in București, Calea Șerban Vodă nr. 133 sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5659/1998 („ERRO“) sau pentru schimbarea locului de muncă în cadrul ERRO, ne vei transmite anumite date cu caracter personal în legătură cu tine. De asemenea, ca parte a procesului de recrutare, putem colecta anumite date cu caracter personal despre tine din alte surse (a se vedea mai jos).

ERRO acționează în calitate de operator de date atunci când prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților (inclusiv candidați la programe de internship) și ale salariaților existenți (recrutare internă) („Persoanele Vizate”) ca parte a procesului de recrutare și selecție. Această politică prevede modul în care vom prelucra aceste date și ne vom conforma cu diverse legi aplicabile societății ERRO pentru a ne asigura că tratăm datele tale cu caracter personal într-un mod adecvat.

 

I.        CE DATE CU CARACTER PERSONAL PUTEM COLECTA ÎN LEGĂTURĂ CU TINE?

Ca parte a procesului tău de recrutare, putem colecta și ulterior prelucra date cu caracter personal cum ar fi:

a.    datele tale de identitate și de contact, inclusiv semnătura, detalii din formularul de candidatură, detalii cu privire la identitate etc;

b.    istoricul tău profesional, personal și social, cum ar fi atestatele, diplomele, calificările profesionale menționate în CV, detalii din permisul de conducere, locurile de muncă anterioare, date istorice disponibile pe platformele de recrutare sau de socializare, precum si imaginea ta, în cazul în care fotografia ta este disponibilă în documentele transmise sau în platformele anterior mentionate;

c.    date rezultate în urma procesului de recrutare derulat de noi, cum ar fi abilitățile / aptitudinile / cunoștințele testate, profilul psihologic (în anumite cazuri), etc.

 

II.        DE CE COLECTĂM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL ȘI JUSTIFICAREA UTILIZĂRILOR

SCOP

Recrutarea și selecția candidaților pentru posturile vacante

Prelucrăm datele tale cu caracter personal pentru a întreprinde un proces de recrutare amănunțit și cuprinzător (de ex. pentru examinarea aptitudinilor și cunoștințelor, verificări ale candidaților pe rețelele profesionale), a evalua în ce măsură ești potrivit pentru postul vacant în cadrul ERRO, în scopul încheierii unui contract de muncă și în conformitate cu legislația aplicabilă societății ERRO (de exemplu, cerințe privind vârsta minimă, egalitatea de șanse).

TEMEI JURIDIC

Încheierea contractului

Obligațiile noastre legale

Interesul nostru legitim

Dacă nu ne furnizezi informațiile solicitate, este posibil să nu putem realiza procesul de recrutare și selecție (ceea ce va duce la respingerea candidaturii tale) sau să nu putem lua legătura cu tine.

SCOP

Prelucrarea pentru locuri de muncă viitoare / potențiale

Atunci când depui o cerere de angajare la ERRO fără a viza un anumit post vacant / funcție în cadrul organizației noastre îți exprimi acordul că ERRO va păstra la dosar datele tale cu caracter personal pentru viitoarele locuri vacante sau oportunități de angajare si putem prelucra în continuare datele tale cu caracter personal în baza consimțământului pe care ni-l dai.

 Dacă nu ai fost selectat pentru postul pentru care ți-ai depus candidatura, ERRO va păstra la dosar datele tale cu caracter personal pentru viitoarele locuri vacante sau oportunități de angajare.

TEMEI JURIDIC

Consimțământ

Interesul nostru legitim

Îti poți retrage consimțământul în orice moment fără a afecta prelucrările anterioare.

 

III.        DE UNDE COLECTĂM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL

Pe lângă datele cu caracter personal obținute direct de la Persoanele Vizate, putem obține și prelucra date relevante pentru procesul nostru de recrutare de la:

  1. Companii din Grupul Edenred precum Benefit Systems SRL, Benefit Broker SRL sau Edenred Digital Center SRL;
  2. Agenții de recrutare și platforme de recrutare online (obținem date privind identitatea și date de contact, precum și date în legătură cu istoricul profesional, personal și social al candidaților);
  3. Foștii angajatori (obținem date privind istoricul tău profesional la respectivul angajator, precum sarcinile îndeplinite și durata angajării);
  4. Recomandări ale unor potențiali candidați făcute de salariații ERRO;
  5. Rețele profesionale (obținem date privind identitatea și date de contact, precum și date în legătură cu istoricul profesional, personal și social al candidaților);
  6. Societăți de leasing de personal (obținem date privind identitatea și date de contact, precum și date în legătură cu istoricul profesional);

 

IV.        CĂTRE CINE TRANSFERĂM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL

În funcție de poziția vizată (precum pozițiile de conducere), putem transfera datele tale către societăți din Grupul Edenred în scopul derulării procesului de selecție și recrutare.

De asemenea, în funcție de poziția vizată, putem transfera datele tale anumitor furnizori de servicii de evaluare a aptitudinilor profesionale pentru scop de recrutare și promovare (recrutare internă).

Atunci când este necesar în mod rezonabil sau când avem obligația de a face acest lucru, putem divulga aceste date către terți (autorități, consultanți etc.) în legătură cu investigațiile organelor de aplicare a legii sau ale autorităților de reglementare.

De asemenea, furnizorii de servicii de asistență administrativă pot obține acces la datele tale  pentru a ne permite să realizăm procesul de recrutare și selecție (de ex. servicii IT și software, servicii de arhivare).

 

V.        CÂND TRANSFERĂM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE?

Păstrăm datele tale cu caracter personal în principal în România.

Cu toate acestea, uneori este necesar să furnizăm detalii în legătură cu candidatura ta către alte societăți membre ale grupului Edenred, din interiorul Spațiului Economic European, în funcție de poziția vizată (precum pozițiile de conducere).

 

VI.        CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL?

Păstrăm evidențe în legătură cu datele tale doar atât timp cât este necesar în scopul în care le-am obținut și pentru orice alte scopuri permise (în mod normal, pe perioada procesului de selecție și recrutare). În cazul în care ești angajat pe postul pentru care ai candidat, vom păstra datele privind recrutarea ta pe durata în care ești angajat la noi, plus o perioadă ulterioră în conformitatea cu legea aplicabilă în dreptul muncii. Dacă nu ești angajat la noi, vom păstra datele tale în arhivă pentru o perioadă de 2 ani de la finalizarea procesului de recrutare.

Dacă ne transmiți o cerere de angajare fără a viza un anumit post vacant în cadrul organizației noastre, vom păstra la dosar datele tale pentru alte oportunități de angajare, pentru o durată de maximum 2 ani.

 

VII.        CARE SUNT DREPTURILE TALE

·         Acces: Ai dreptul de a ti se confirma faptul că ERRO prelucrează datele tale cu caracter personal, precum și de a obține informații cu privire la natura specifică a acestei prelucrări, cum ar fi scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor / terții care au acces la datele tale), perioada pentru care datele sunt păstrate, drepturile tale specifice. De asemenea, poți solicita o copie gratuită a datelor tale cu caracter personal pe care le prelucrăm.

·         Rectificare: Ne poți solicita să modificăm sau să completăm Datele cu Caracter Personal incorecte sau incomplete.

·         Ștergere („dreptul de a fi uitat”): Ne poți solicita să ștergem Datele cu Caracter Personal iar noi vom lua măsuri rezonabile pentru informarea altor operatori care prelucrează datele a căror ștergere ai solicitat-o și către care am transmis aceste date.

·         Retragerea consimțământului: Îti poți retrage consimțământul la prelucrare pe care ni l-ai acordat și poți împiedica prelucrarea în viitor, dacă nu există niciun alt temei în baza căruia ERRO poate prelucra Datele tale cu Caracter Personal.

·         Restricționare: Poți cere ca anumite Date cu Caracter Personal să fie marcate ca restricționate pe durata soluționării plângerilor, precum și restricționarea prelucrării în alte circumstanțe specifice. Dacă, în urma cererii tale, restricționăm prelucrarea datelor tale cu caracter personal, ERRO va stoca datele tale cu caracter personal și le va prelucra: în alt mod doar cu consimțământul tău; pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție; pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice; sau din motive importante de interes public. De asemenea, te vom informa înainte de a ridica restricția la prelucrare;

·         Opoziție: Ai dreptul de a te opune prelucrării datelor tale cu caracter personal. Vom înceta prelucrarea datelor respective dacă nu sunt aplicabile următoarele situații: (i) există temeiuri legitime și imperioase pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale; sau (ii) ERRO trebuie să continue prelucrarea datelor tale cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție;

·         Portabilitate: Ne poți cere să transmitem, către tine sau către o terță parte, datele cu caracter personal pe care le deținem cu privire la tine, în formă electronică (într-un format structurat, utilizat în mod curent, prelucrabil automat), ori de câte ori prelucrăm datele tale pe bază de contract/consimțământ și prin mijloace automatizate.

·         Procesul decizional individual automatizat: Ai dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

·         Înaintarea unei plângeri: Poți înainta o plângere în legătură cu modul în care prelucrăm Datele cu Caracter Personal la autoritatea de protecție a datelor:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

www.dataprotection.ro

 

VIII.        PERSOANA DE CONTACT PENTRU ORICE ÎNTREBĂRI

ERRO a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor la nivelul Grupului Edenred, precum si un corespondent local al acestuia pe care îl poți contacta în cazul în care ai orice întrebări în legătură cu operarea Politicii Interne de Protecție a Datelor sau cu prezenta Notificare (inclusiv garanțiile pe care le aplicăm în legătură cu exportul Datelor tale cu Caracter Personal). Detaliile de contact sunt următoarele:

·                În atenția: Corespondentului local al Responsabilului cu Protecția Datelor

Adresă: Edenred Romania SRL, Calea Serban Voda nr. 133, sector 4, Bucuresti, Romania

Formular pentru exercitare drepturi: https://www.edenred.ro/ro/exercitare-drepturi-gdpr 

·                În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor la nivelul Grupului Edenred

Adresă: Edenred SA, 16 Boulevard Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineau – Franta

Formular pentru exercitare drepturi: https://www.edenred.ro/ro/exercitare-drepturi-gdpr