Regulament concurs "Vocea Magazinelor" Facebook | Edenred Skip to main content

Oferte și parteneriate

Vezi acum cele mai noi Oferte și parteneriate

Ofertă sensestoria: 15% reducere cu codul “edenred15”!

online

ofertă valabilă in perioada 20.12.2021 - 20.02.2022

LIVRARE LA DOMICILIU
Ofertă Mizar: Reduceri de până la 50%

online

ofertă valabilă in perioada 20.12.2021 - 31.01.2022

LIVRARE LA DOMICILIU
BIBI Vacanța - Vacante de relaxare!

online

Vezi toate ofertele

Vrei să devii client Edenred?

                                                                                                   REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

                                                                                                “Gand de bine pentru magazinul de langa tine”

                                                                                                  Perioada campaniei: 08.12.2021- 22.12.2021

 

I.             SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei promotionale “Gand de bine pentru magazinul de langa tine”, (denumita in continuare “Campania”) EDENRED ROMÂNIA S.R.L., cu sediul in Calea Serban Voda nr.133, Sector 4, Bucuresti, telefon: 021.301.33.11, Cod de Identificare Fiscala: RO 10696741; numar inregistrare Registrul Comertului: J40/5659/1998, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/5659/1998 (denumita in continuare "Organizatorul")

Campania “Gand de bine pentru magazinul de langa tinese desfasoara prin intermediul Agentiei MRM PARTENERI S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Jules Michelet nr 18, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4017/2003, cod fiscal RO15300138 (denumita in continuare "Agentia 1")

Si prin intermediul Mediapost Hit Mail cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917 (denumita in continuare “Agentia 2”).

II.            SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1               Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

2.2               Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant in sectiunea de regulamente de pe site-ul https://www.edenred.ro/ro/Regulament-VoceaMagazinelor-socialmedia.

2.3               Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4               Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, in sectiunea de regulamente de pe site-ul https://www.edenred.ro/ro/Regulament-VoceaMagazinelor-socialmedia, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

2.5               Campania va putea fi intrerupta/ suspendata de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora. 

III.           SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1               Campania este organizata exclusiv in mediul online, prin intermediul paginii de Facebook Edenred Romania, https://www.facebook.com/edenred.romania/, denumita in continuare “Pagina de Facebook a Campaniei”) in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2               Campania se desfasoara in perioada 08.12.2021– 22.12.2021 (denumita in continuare „Perioada Campaniei”).

IV.          SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1              In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Bucuresti, Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Campaniei si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

4.2              Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.3              Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

(i)                  Persoanele care nu respecta Sectiunea 4.1;

(ii)                Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

(iii)               Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

(iv)               Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

4.4         Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiului in cazul castigatoului desemnat.

4.5         Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament.

4.6         Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie si descalificarea automata din Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

V.          SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1                   Conditii privind inscrierea in Campanie

5.1.1                  Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a)       Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;

b)      Participantul trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe www.facebook.com (in cazul in care au deja cont de utilizator);

c)       Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;

d)      Participantul trebuie sa acceseze Pagina de Facebook a Campaniei si sa raspunda, in cadrul sectiunii de comentarii a postarii prin care se anunta Campania, cu un comentariu de tip text prin intermediul caruia sa transmita magazinelor de langa ei o urare, un mesaj de recunostinta, o amintire draga, pana la data de 22 decembrie 2021, ora 23:59:59;

e)      Un Participant se poate inscrie in Campanie maximum o singura data in cadrul Campaniei, de pe un cont de Facebook personal, public;

In cazul in care sunt identificate 2 sau mai multe inscrieri efectuate de catre un singur participant, in cadrul jurizarii va fi luata in considerare doar prima dintre acestea, raportarea fiind facuta in ordine cronologica;

f)        Un participant unic este identificat prin intermediul contului de Facebook utilizat pentru inscrierea in Campanie.

g)       Contul de Facebook de pe care se realizeaza inscrierea este luat in considerare in cadrul jurizarii.

5.1.2   Nu sunt acceptate alte raspunsuri decat cele care reprezinta raspunsul printr-un comentariu de tip text conform specificatiilor anterior mentionate la punctul d) de mai sus, la postarea prin care se anunta Campania, pana la data de 22.12 2021, ora 23:59:59, ora Romaniei.

Dupa data limita de primire a inscrierilor (22.12 2021, ora 23:59:59, inclusiv, ora Romaniei), Organizatorul nu mai este responsabil cu privire la trimiterea/ primirea mesajelor de inscriere in prezenta Campanie, prin intermediul paginii de Facebook a Campaniei.

5.1.3   Toti participantii care vor raspunde la postarea prin care se anunta Campania cu un comentariu de tip text, conform specificatiilor anterior mentionate la art. 5.1.1 de mai sus, se vor califica pentru procesul de jurizare ce se va organiza ulterior finalizarii Campaniei;

5.1.4   Continutul Paginii de Facebook a Campaniei este moderat, iar orice tip de continut necorespunzator si/ sau legaturi cu pagini de internet care nu sunt conforme cu criteriile Regulamentului Oficial pot fi inlaturate, fara a fi necesara notificarea autorului/ participantului sau prezentarea unei explicatii. Autorul/ Participantul va fi exclus din Campanie si implicit va pierde orice posibilitate de a castiga oricare din premiile Campaniei.

Astfel, va fi descalificata automat din Campanie orice inscriere care:

-        Este efectuata inafara perioadei campaniei, asa cum este ea mentionata la sectiunea 3.2 a prezentului Regulament;

-        Are un continut defaimator, indecent, explicit sexual, obscen, ofensator, sensibil din punct de vedere politic si/sau cultural, sau care promoveaza violenta, misoginismul sau fac referire la activitati ilegale, sau care promoveaza discriminarea pe baza de rasa, religie, sex, origine nationala, dizabilitati fizice sau de varsta, sau care incalca drepturile unei terte persoane;

-        Contine inscrisuri sau diferite insemne ori au aplicate sigle, marci sau alte insemne care ar putea incalca drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti sau sunt luate din diverse surse (prezinta sigla unor site-uri sau reprezinta imagini oferite pe piata de diversi producatori sau comercianti, cu titlu de prezentare etc.). Organizatorul se va adresa direct Participantului in cazul unor eventuale astfel de reclamatii din partea tertilor, fata de asemenea reclamatii din partea tertilor Organizatorul nu va fi tinut raspunzator, raspunderea revenind exclusiv Participantului care a inscris in Campanie respectiva imagine/ respectivele imagini;

-        Arata consum de tutun sau alcool, inregistrari la volan, care promoveaza ura sau comportamente iresponsabile etc.;

-        Nu au legatura cu natura si scopul Campaniei, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament

5.1.5   Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga, modera si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare sau pe care Organizatorul o considera nepotrivita sau indecenta se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

5.1.6   Lista finala a castigatorilor validati va fi postata pe pe site-ul https://www.edenred.ro/ro/Regulament-VoceaMagazinelor-socialmedia, in termen de maximum 20 de zile de la data finalizarii validarii acestora.

5.1.7   Transmiterea premiilor se va face la adresa de livrare comunicata in timpul procesului de validare, in termen de maximum 30 zile lucratoare de la data afisarii listei finale a castigatorilor.

V.I           SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1      In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele premii:

Nr. Crt.: 1

Descriere Premiu: Card cadou Edenred in valoare de 100 de lei

Cantitate: 3

Valoare unitara LEI, TVA inclus: 100

Valoare totala LEI, TVA inclus: 300

6.2   Specificatiile premiilor.

Card cadou Edenred in valoare de 100 de lei:

-               Premiile  constau in tichete Edenred Cadou pe suport electronic; mai exact, fiecare card cadou Edenred oferit drept premiu va fi alimentat cu suma corespunzatoare valorii premiului in cauza.

-               Cardurile cadou Edenred sunt  valabile si vor putea fi utilizate timp de 12 luni de la alimentare.

-               Premiile  constand in Card Cadou Edenred vor putea fi utilizate la orice comerciant partener din reteaua de tichete cadou pe suport electronic a Edenred, disponibila pe www.edenred.ro.

6.3      Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Campaniei este 300 lei (TVA inclus).

6.4      Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

6.5   In cadrul prezentei Campanii, un participant unic are dreptul la un singur premiu pe toata durata de defasurare a acesteia.

VII.          SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

      Premiile acordate in cadrul Campaniei se vor acorda prin jurizare.

7.1   Procesul de jurizare se va realiza astfel:

     - in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data incheierii Campaniei, de catre reprezentantii Organizatorului;

     - se vor desemna 3 castigatori ai premiilor Campaniei si 3 rezerve

- Criterii de jurizare:

1.       Originalitatea mesajului transmis

2.       Creativitatea mesajului transmis

3.       Concordanta in raport cu tema Campaniei

4.       Corectitudine gramaticala si acuratete

7.2   Castigatorii vor fi desemnati in functie de punctajul obtinut. Fiecare jurat va acorda puncte de la 1 la 5 pentru fiecare dintre criteriile prevazute la art. 7.1 de mai sus. Vor fi desemnati castigatori Participantii ale caror inscrieri obtin punctajul cel mai mare. Punctajul unei inscrieri reprezinta suma tuturor punctelor primite pentru fiecare criteriu de jurizare. Urmatorii 3 participanti in ordinea punctajului obtinut, vor fi desemnati rezerve.

7.3   In cazul in care vor exista mai multe inscrieri evaluate cu acelasi scor, juratul va proceda la o reevaluare a celor evaluate cu punctaj identic. 

VIII.        SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

8.1      Castigatorii desemnati in urma jurizarii vor fi anuntati printr-un comentariu de raspuns, de tip tag (eticheta), la comentariul postat de acestia in vederea inscrierii in Campanie. In masura in care platforma prin intermediul careia se desfasoara Campania permite, suplimentar, castigatorii vor fi anuntati si prin intermediul unui mesaj privat trimis catre contul de Facebook utilizat pentru inscrierea in Campanie. Mesajul privat va fi trimis de catre Pagina de Facebook a Campaniei in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data jurizarii. Ulterior anuntarii castigatorilor in sectiunea de comentarii a postarii Campaniei, acestia trebuie sa transmita print-un mesaj privat catre Pagina de Facebook a Campaniei, in termen de 24 de ore, numarul de telefon la care sa poata fi apelati in vederea validarii.

8.3      Ulterior furnizarii numarului de telefon, Castigatorii vor fi apelati de catre Agentia 2 in vederea parcurgerii procesului de validare, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament, in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data furnizarii numarului de telefon. In cazul in care participantii extrasi ca potentiali castigatori nu furnizeaza un numar de telefon valid la care sa poata fi apelati sau nu raspund la apelurile initiate de catre Agentia 2, acestia vor fi invalidati si se va apela la rezerve, in ordinea extragerii acestora.

8.4      Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil comunicat, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori in maximum 5 zile lucratoare de la data furnizarii numarului de telefon. Numarul de telefon serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantii nu pot fi contactati in termenul anterior mentionat, se va trece la contactarea rezervelor.

8.5     Pentru a parcurge procesul de validare, Participantii vor furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lor.

Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

1.          In cadrul apelului, Participantilor i se va solicita sa:

a.       Sa confirme faptul ca au drept de participare conform Sectiunii 4 a Regulamentului;

b.       Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii (pentru a verifica daca au peste 18 ani), adresa de livrare.

2.          In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms cu un link catre o pagina web unde poate completa informatiile necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 24 de ore de la transmiterea link-ului. Daca Participantul nu completeaza formularul cu informatiile solicitate in termen de 24 de ore de la transmiterea link-ului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

8.6              Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

8.7               Constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantilor, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.8               Daca premiile nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participanti a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigatori, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, rezervele corespunzatoare fiecarui castigator. Daca nici acestea nu indeplinesc conditiile necesare, premiile nu se acorda si vor ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

8.9               Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

8.10              Anuntarea castigatorilor se va realiza prin postarea listei finale a castigatorilor validati pe site-ul https://www.edenred.ro/ro/Regulament-VoceaMagazinelor-socialmedia, in termen de maximum 20 de zile de la data finalizarii validarii acestora.

8.11           Transmiterea premiilor se va face la adresa de livrare comunicata in timpul procesului de validare, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data publicarii tuturor castigatorilor.

8.12           Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de castigatori. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

8.13           Livrarea premiilor se va incerca de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare.

8.14           In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, ele vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

IX.       SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1          Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

9.2          Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (exemple: contravaloarea accesului la Internet necesar pentru inscrierea in Campanie etc).

X.          SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1      Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

10.2      In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3      Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

ü  Eventualele dispute legate de contul de Facebook inscris in Campanie;

ü  Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;

ü  Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;

ü  Cazurile in care castigatorii nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;

ü  Situatiile in care numarul de telefon furnizat de catre castigatori nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;

ü  Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

ü  Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina de Facebook daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate exercita in mod rezonabil. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cuintreruperi, transmise cuintarziere sau deformatein orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstanTe se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/ sau a echipamentelor de calcul si/ sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/ sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei;

ü  Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tableta/telefon de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele campaniei) ;

ü  Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigatori in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

ü  Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);

10.4           Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

XI.            SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1           Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

XII.          SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

12.1           Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

-       Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2           Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.   

XIII.        SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII

13.1        Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin email la adresa concurs@edenred.com, sau prin posta la adresa Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 133, Sector 4 pana la data de 22.01.2022 inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.  Contestatiile vor fi solutionate in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

13.2        Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

 

                                                          ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Gand de bine pentru magazinul de langa tine”

                                                                                                                          (“Campania”)

                                                                               - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

  1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

EDENRED ROMÂNIA S.R.L. (denumita in continuare "Operatorul"), cu sediul in Calea Serban Voda nr.133, Sector 4, Bucuresti, RO 10696741, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/5659/1998, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/5659/1998.

MRM PARTENERI S.R.L. (denumita in continuare "Imputernicitul"), cu sediul in Bucuresti, Strada Jules Michelet nr 18, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4017/2003, cod fiscal RO15300138

Mediapost Hit Mail (denumita in continuare "Sub-Imputernicitul"), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

EDENRED ROMÂNIA S.R.L., adresa Calea Serban Voda nr.133, Sector 4, Bucuresti, email: dpo.romania@edenred.com.;

2.       Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanti:

(i)                  Id Facebook;

(ii)                Date rezultate din vizita paginii de Facebook a Campaniei;

In plus, pentru castigatori:

(i)                  Nume si prenume;

(ii)                Numar de telefon;

(iii)               Data nasterii;

(iv)               Adresa de livrare;

(v)                Semnatura (pe procesul verbal de predare-primire premiu)

3.       Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:

i)                    Organizarii si desfasurarii campaniei

ii)                   Desemnarii si validarii castigatorilor

iii)                 Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

iv)                 Solutionarea sesizarilor/contestatiilor

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie.

  1. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei Gand de bine pentru magazinul de langa tine.

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.

5.       Destinatarii datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului – MRM Parteneri, Sub-imputernicitului MEDIAPOST HIT MAIL SA, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6.       Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate pana la data de 22.01.2022.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

7.       Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i)                  dreptul de informare;

(ii)                dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(iii)               dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iv)               dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(v)                dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(vi)               dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vii)             dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

(viii)           dreptul la portabilitate a datelor;

(ix)               dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

(x)                 dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Calea Serban Voda nr.133, Sector 4, Bucuresti sau prin transmiterea acesteia la adresa de email: dpo.romania@edenred.com.

8.       Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. f

9.       Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

10.    Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate sau se modifica alte informatii cuprinse in aceasta si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

11.    Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si cu celelalte prevederi legale aplicabile in domeniu.