Fiind una dintre tranzițiile importante asumate de Comisia Europeană în cadrul viziunii sale pentru dezvoltarea Uniunii Europene, tranziția digitală este susținută la nivelul statelor membre prin alocări importante din diverse tipuri de fonduri europene. În cadrul acestui articol vom aborda doar programele de finanțare nerambursabilă relevante pentru mediul de afaceri din România, programe pentru care vor fi lansate apeluri de proiecte până la finalul anului 2022 sau în cursul anului 2023.

1. Programul pentru digitalizarea de bază a IMM-urilor (PNRR)

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) are în prezent un buget de aproximativ 29,2 miliarde Euro, din care aproximativ 21% sunt alocate către multiple tipuri de investiții ce susțin tranziția digitală a României. Una dintre cele mai importante alocări din această categorie vizează susținerea adoptării de soluții digitale la nivelul IMM-urilor. Iată cele mai importante informații cu privire la această oportunitate de finanțare, conform unui ghid draft publicat de ministerul care va gestiona programul (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene):

- Beneficiari eligibili: microîntreprinderi și IMM-uri, cu activitate în orice regiune din România, în domenii non-IT, înființate înainte de 31.12.2021. Microîntreprinderile și IMM-urile care au autorizate coduri CAEN din domenii IT sunt eligibile cât timp pot proba faptul că nu a avut încasări din activitățile respective în cursul anului 2021

-  Alocare totală din PNRR: aproximativ 350 milioane Euro;

- Valoarea minimă a finanțării nerambursabile este de 20.000 Euro. Valoarea maximă a unui proiect variază în funcție de dimensiunea întreprinderii, astfel:
    - 30.000 Euro, în cazul microîntreprinderilor (până la 9 angajați);
    - 50.000 Euro, în cazul întreprinderilor mici (până la 49 angajați);
    - 100.000 Euro, în cazul întreprinderilor mijlocii (până la 249 de angajați);

- Cofinanțarea este obligatorie pentru toate tipurile de întreprinderi și reprezintă 10% din valoarea cheltuielilor eligibile asociate proiectului)

- Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități / acțiuni specifice care să sprijinite IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale precum: achiziția de hardware; achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale; dezvoltarea și / sau adaptarea aplicațiilor software / licențelor, inclusiv RPA; achiziții de tehnologii blockchain; achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality; realizarea unui website de prezentare; achiziția de servicii de tip cloud și IoT; instruirea personalului care va utiliza noile echipamente; consultanță / analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice optime;

- Conform ultimelor informații disponibile, apelul va fi lansat în cursul lunii decembrie 2022, iar primele contracte de finanțare vor fi semnate în martie 2023. Ghidul final a fost publicat în data de 15.12.2022, iar perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare începe în data de 01.02.2023.

2. Programul pentru crearea de tehnologii digitale avansate (PNRR)

Pe lângă programul prezentat mai sus, PNRR va finanța cu fonduri nerambursabile și o serie de proiecte pentru dezvoltarea de tehnologii digitale avansate. Pentru acest program nu a fost încă publicat un ghid draft al solicitantului, fapt pentru care vom relua în continuare informațiile disponibile în PNRR. 
Domeniile tehnologice vizate prin intermediul acestui program sunt următoarele: inteligența artificială; date și cloud computing; blockchain; High Performance Computing și Quantum Computing; Internet of Things, securitate cibernetică. 

Pentru proiectele de inteligență atificială, date și cloud computing, blockchain, internet of things și securitate cibernetică, valoarea medie finanțată a unui proiect va fi de 1,2 milioane Euro, fiind alocat un buget total de 127,5 milioane Euro din PNRR. Pentru proiectele de High Performance Computing și Quantum Computing valoarea medie finanțată a unui proiect este de 10 milioane Euro, iar alocarea totală din PNRR pentru acest tip de proiect este de 20 milioane Euro.

3. Fonduri europene din perioada 2021-2027 pentru digitalizarea IMM-urilor (Programele Regionale 2021-2027)

Suplimentar față de fondurile din PNRR (pe care le putem defini ca fiind ocazionale), IMM-urile din aproape toate regiunile de dezvoltare vor putea beneficia de fonduri europene “clasice” pentru proiectele lor de digitalizare din Programele Regionale aferente perioadei de programare 2021-2027. 

La momentul pregătirii acestui articol, 7 din 8 programe au fost deja aprobate formal de Comisia Europeană, ultimul (programul pentru regiunea București-Ilfov) urmând a fi aprobat până la finalul anului 2022. Din informațiile disponibile în prezent, Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor lansa apeluri pentru proiecte ce vizează digitalizarea IMM-urilor în cursul anului 2023. 

În funcție de strategia pregătită de fiecare regiune în parte, apelurile vor putea viza atât proiecte pentru digitalizarea de bază a IMM-urilor (utilizarea Internet-ului în cadrul întreprinderii, angajarea de experți TIC, utilizarea rețelelor sociale, etc.), cât și adoptarea de tehnologii sau soluții digitale mai avansate (ERP, automatizarea proceselor de vânzare, implementarea de soluții pentru telemuncă, etc.). 

Alocarea din aceste programe la nivel național, pentru întreaga perioadă de implementare a programelor, este de peste 200 milioane Euro, conform ultimelor versiuni ale acestor programe. Cea mai mare alocare disponibilă este la nivelul regiunii Nord-Est (peste 60 milioane de Euro), în timp ce IMM-urile din regiunea Sud-Muntenia nu vor avea un apel distinct pentru acest tip de proiecte din Programul Regional ce vizează această regiune. Cu toate acestea, IMM-urile din cele 7 județe din regiunea Sud-Muntenia vor putea realiza investiții și în domeniul digital în cazul în care acestea sunt incluse într-o investiție productivă generală a întreprinderii. 

Cum poate fi identificat programul de digitalizare relevant pentru situația unui antreprenor din România?

Un antreprenor din România poate identifica un program cu fonduri nerambursabile pentru digitalizarea activității sale apelând la ADA, asistentul virtual al BCR dedicat programelor de finanțare – disponibil gratuit 24/7 pe site-ul BCR. Mai multe detalii cu privire la ADA pot fi accesate aici: https://www.bcr.ro/ro/business/ada