Skip to main content

Vrei să devii client Edenred?

Articole

Ordonanța militară nr. 2 din 21.03.2020

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 232 din 21 martie 2020 a fost publicată Ordonanța militară nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Pe scurt:

I. Începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00

 • a fost suspendată activitatea în cabinetele de medicină dentară, cu excepția intervențiilor stomatologice de urgență
   
 • au fost suspendate temporar activitatile de comercializare cu amănuntul în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici (mall-uri), cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie
   
 • cetățenilor străini și apatrizilor le-a fost interzisă intrarea pe teritoriul României, cu excepția cazului în care aceștia tranzitează teritoriul României pe culoare de tranzit organizate prin înțelegeri cu statele vecine. Prin excepție, se permite intrarea pe teritoriul României a următoarelor categorii de cetățeni străini:
  • membri de familie ai cetățenilor români sau ai cetățenilor altor state membre UE sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România
  • posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere
  • se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent
  • personal diplomatic sau consular/al organizațiilor internaționale/militar/care poate asigura ajutor umanitar
  • pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare
  • pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale)
  • persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare

II.  Începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00

 • Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună
   
 • În intervalul orar 6.00-22.00 se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:
  • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință și locul de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
  • deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
  • deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
  • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
  • deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor şi nevoile animalelor de companie/domestice.
    
 • În intervalul orar 22.00-6.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă NUMAI pentru motivele prevăzute anterior, cu precizarea că, la cererea autorităților, pentru justificarea deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte legitimația de serviciu/adeverința eliberată de angajator/o declarație pe propria răspundere, iar pentru justificarea deplasării în interes personal, acestea sunt obligate să prezinte o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil

   
Cu ce te putem ajuta?