Skip to main content

Vrei să devii client Edenred?

Articole

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70/2020

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2020 a fost publicată ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative


Printre măsurile instituite:

 • Se prelungește acordarea indemnizației de șomaj tehnic până la data de 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată doar în domeniile în care se vor menţine restricţiile.
 • Părinții vor beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor până la încheierea cursurilor anului şcolar 2019-2020, în condiţiile legii.
 • Beneficiile sociale care au drept condiție frecventarea cursurilor de învățământ de către copii sau tineri se vor acora până la finalizarea cursurilor anului şcolar 2019-2020.
 • Persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului/pentru îngrijirea copilului cu handicap sau în concediu de acomodare beneficiază de prelungirea drepturilor până la data de 31 mai 2020.
 • Pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă, programele de formare profesională (exceptând programele de nivel de calificare 1) se pot desfăşura şi în sistem online.
 • Valabilitatea contractelor colective de muncă şi a acordurilor colective se menţine pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgenţă.
 • Angajatorii cu peste 50 de salariați au obligația de a stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariaţi să se asigure existenţa unui interval de o oră la începerea şi la terminarea programului de muncă, într-un interval de trei ore.
 • Asigurații aflați în carantină instituționalizată, precum și cei aflați în izolare la domiciliu, vor beneficia de concediul și indemnizația de carantină pentru perioada și pe baza documentelor prevăzute prin ordin al ministrului sănătăţii, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.
 • Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se prelungește până la 1 noiembrie 2020.
 • Cu excepțiile prevăzute de prezenta ordonanță, valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice se menţine pe toată durata stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.
 • Debitorii pot beneficia în continuare de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor dacă vor trimite creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poşta electronică, cel târziu până la 15 iunie 2020.
 • Se prelungeşte până la data de 15 iunie 2020 termenul în care Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situaţii de urgenţă, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei Covid-19 în perioada stării de urgenţă.


 

Cu ce te putem ajuta?