Skip to main content

Vrei să devii client Edenred?

Articole

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49/2020

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 319 din 16 aprilie 2020 a fost publicată ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1582005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială


Pe scurt

  • Pe perioada stării de urgență, asigurații aflați în carantină instituționalizată, precum și cei aflați în izolare la domiciliu, vor beneficia de concediul și indemnizația de carantină de 75% din venit, pentru perioada și pe baza documentelor emise de direcția de sănătate publică.
  • Certificatele de concediu medical pentru carantină se vor elibera de către medicii de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență. 
  • În ceea ce privește concediul și indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav, certificatele de concediu medical vor fi eliberate, după caz, fie de către medicul curant sau medicul specialist, fie de către casele de asigurări de sănătate.
  • Durata de acordare a indemnizației 
    • în cazul copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau până la 18 ani (în cazul copilului cu handicap), este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepția situațiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat sau este supus unor intervenții chirurgicale, caz în care durata concediului medical este stabilită de către medicul specialist.
    • în cazul copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani, este corespunzatoare numarului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilite de medicul specialist.
  • Indemnizațiile aferente concediilor medicale acordate în perioada stării de urgență pot fi solicitate, pe baza documentelor justificative, în termen de 180 de zile de la data încetării perioadei de urgență.  Cuantumul indemnizațiilor astfel solicitate se va acorda la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical.

 

Cu ce te putem ajuta?