Skip to main content

Vrei să devii client Edenred?

Articole

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48/2020

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 319 din 16 aprilie 2020 a fost publicată ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

Pe scurt:

 • Se acordă deducerea, în limita a 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, a sumelor reprezentând sponsorizări către instituții publice și alte autorități publice, în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
 • Au fost introduse prevederi aplicabile alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum și produselor energetice confiscate, rechiziționate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită, după caz.
 • Începând cu luna aprilie 2020, NU se vor acorda facilități fiscale (pentru contribuabilii din domeniile IT și construcții) pentru indemnizațiile de șomaj tehnic, precum și pentru cele acordate în cazul părinților care beneficiază de zile libere pentru supravegherea copiilor.
 • Pe perioada stării de urgență, cât și pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea acesteia, importatorii de medicamente, echipamente de protecție și mașini de producție măști de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare, care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, NU vor face plata efectivă a TVA-ului la organele vamale.
 • În ceea ce privește operatorii de jocuri de noroc:
  • în anul 2020 pot formula cereri pentru reautorizarea activității până cel mai târziu în 90 de zile de la data încetării stării de urgență.
  • pe durata stării de urgență, se suspendă obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale.
  • nu se aplică sancțiunile referitoare la neplata taxelor aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dacă plata taxelor se efectuează în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgență.
 • Pe perioada stării de urgență, impozitul specific pentru anul 2020 va fi diminuat direct proporțional cu numărul de zile în care societățile care îl datorează și-au întrerupt activitatea total sau partial (cu condiția ca acestea sa dețină certificatul pentru situații de urgență și să nu se afle în insolvență).
 • Pe perioada stării de urgență, cât și pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea acesteia:
  • TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează contribuabililor de organul fiscal central, urmând ca verificarea fiscală să se facă ulterior rambursării.
  • nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare.
  • se suspendă sau nu începe executarea silită, prin somație, poprire și valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția celor stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiunii.
  • se suspendă sau nu încep să curgă termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale.
 • Se proroga până la data de 31 iulie 2020, inclusiv, termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale (bilanțurilor) aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019.
Cu ce te putem ajuta?