Skip to main content

Vrei să devii client Edenred?

Articole

Ordonanța de urgență nr. 32/2020

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

 

Pe scurt:

 1. Au fost aduse modificări O.U.G. nr. 30/2020 după cum urmează:
 • A fost eliminată condiția obținerii de către angajator a certificatului de situație de urgență, astfel că de indemnizația de minim 75% vor beneficia salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului
 • NU va beneficia de indemnizație angajatul care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract cu normă întreagă activ pe perioada stării de urgenţă
 • Angajatul care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă suspendate pe perioada stării de urgenţă va beneficia de indemnizaţia aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.
 • Pentru acordarea indemnizației de șomaj tehnic, angajatorul va depune la Agențiile pentru ocuparea forței de muncă, prin poșta electronică, o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere, precum și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație, urmând ca acordarea indemnizațiilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj să se facă în cel mult 15  zile de la depunerea documentelor.
 • Plata indemnizației de șomaj tehnic se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor aferente.
 • De o indemnizaţie de șomaj tehnic de cel mult 75% din câştigul salarial mediu brut vor beneficia și alți profesioniști (PFA, drepturi autor etc.) care vor depune cererea în acest sens la agențiile pentru plăți și inspecție socială până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, urmând ca acordarea indemnizațiilor să se facă în cel mult 10  zile de la depunerea documentelor.
 1. Pentru obținerea stimulentului de inserție, persoanele îndreptățite prevăzute de O.U.G. nr. 30/2020 vor depune la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială, prin e-mail, cererea însoțită de documentele care atestă încadrarea în situațiile respective, care poate fi, după caz, certificatul medical sau adeverinţa de la angajator.
   
 2. Pe perioada stării de urgență se asigură plata indemnizației pentru creșterea copiilor chiar dacă copilul a împlinit 2 ani  sau 3 ani în cazul copilului cu handicap ori urmează să împlinească vârsta în această perioadă.
   
 3. Pe perioada stării de urgență se suspendă efectuarea anchetelor sociale, precum și acțiunile și lucrările de interes local prevăzute de Legea privind venitul minim garantat.
   
 4. Pe perioada stării de urgență, pregătirea teoretică a programelor de formare profesională (exceptând programele de nivel de calificare 1) se poate desfăşura şi în sistem online.
   
 5. Indeminzația acordată potrivit Legii nr. 19/2020 se supune impozitului pe venit şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, acestea fiind suportate de către angajator.
   
 6. Pe perioada stării de urgență se suspendă sau nu încep procedurile de recuperare a debitelor şi de executare silită, pentru toate drepturile de asistenţă socialaă și pentru drepturile de asigurări sociale. Măsurile de suspendare încetează în termen de 60 de zile de încetarea stării de urgenţă.
   
 7. În intervalul 1 noiembrie al anului de întrerupere a activităţii până la data de 31 martie a anului următor, perioada de acordare a indemnizației pentru salariații din construcții, prin Casa Socială a Constructorilor se majorează la 120 de zile calendaristice, această perioadă extinzându-se de drept pe perioada stării de urgență.
   
 8. Pe perioada stării de urgență se suspendă activitatea inclusiv în unităţile de educaţie antepreşcolară, părinții putând beneficia de zile libere în condițiile Legii nr. 19/2020.

 

Cu ce te putem ajuta?