Skip to main content

Vrei să devii client Edenred?

Articole

Ordonanța de urgență nr. 30/2020

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 231 din 21 martie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Pe scurt:

 1. Au fost aduse modificări Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, după cum urmează:
 • Au fost aduse lămuriri termenului de “părinte”
   
 • S-a decis ca, de prevederile Legii nr. 19/2020 să beneficieze, în condițiile prevăzute de acest act normativ, inclusiv părintele/reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat și părintele/reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal.
   
 • S-a decis că prevederile Legii nr. 19/2020 NU sunt aplicabile:
  •  în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creștere a copilului de până la 2 ani/concediu pentru îngrijirea copilului cu dizabilități până la vârsta de 7 ani,
  • este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere
  • se află în concediu de odihnă/concediu fără plată
  • dacă celălalt părinte nu realizează venituri.
  • persoanelor, inclusiv soţului/soţiei acestora, ale căror raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.
    
 • Cererea depusă la angajator trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere potrivit Legii nr.19/2020, respectiv că nu se află în concediu de creștere a copilului, concediu de odihnă sau fără plată sau nu este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere, precum și de copia certificatului de naștere al fiecărui copil.
   
 • Angajatorii din sectoarele de interes public vor acorda zilele libere numai după epuizarea tuturor opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității, inclusiv prin decalarea programului de lucru sau implementarea formelor de muncă flexibile.
   
 • Indemnizația pe care o vor primi parinții pentru fiecare zi liberă este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale și este în cuantum de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (5.429 lei în anul 2020)
   
 • Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizaţia netă, încasată efectiv de părinte.
 1. S-a decis acordarea stimulentului de inserție fără întrerupere, pe o perioadă de 90 zile, persoanelor care, pe perioada stării de urgență decretată în contextul pandemiei COVID-19:
  1. se aflau în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă sau pentru îngrijirea copilului bolnav,
  2. beneficiau de zile libere potrivit Legii nr. 19/2020,
  3. aveau contractul individual de muncă  suspendat din iniţiativa angajatorului (șomaj tehnic) sau
  4. cărora li s-a suspendat ori le-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a instituirii situației de urgență.
    
 2. A fost decisă implementarea de către agențiile teritoriale și autoritățile administrației publice locale a unui sistem care să permită beneficiarilor transmitere prin poșta electronică a cererilor și documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul de stat. În același timp, s-a decis ca în cazul instituirii situației de urgență pe teritoriul României, transmiterea prin poșta electronică a cererilor și documentelor doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurări să devină principalul mijloc de comunicare.
   
 3. Pe perioada stării de urgență se vor acorda fără întrerupere beneficiile de asistență socială care au drept condiție frecventarea cursurilor de învățământ de către copii sau tineri.
   
 4. Pe perioada stării de urgență, alocaţia zilnică de hrană de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale se acordă pe perioada valabilităţii certificatului de orientare şcolară fără a fi condiţionată de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară.
   
 5. Pe perioada stării de urgență, acordarea stimulentelor educaţionale copiilor provenind din familii defavorizate nu este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional
   
 6. Pe perioada stării de urgență, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului (cunoscut și sub denumirea de șomaj tehnic), urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de minim 75% din salariul de bază de care beneficiază salariaţii se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (5.429 lei în anul 2020).
 • De indemnizația de minim 75% beneficiază salariații ai căror angajatori fie întrerup activitatea total sau parţial, pe perioada stării de urgenţă, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, fie reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor.
   
 • Pentru acordarea indemnizației ce se cuvine salariaților în situația suspendării temporare a contractului individual de muncă, angajatorul va depune, prin poșta electronică, o cerere la Agențiile pentru ocuparea forței de muncă, însoțită de o serie de documente (certificatul de situație de urgență eliberat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație).
   
 • Documentele mai sus menționate se depun de către angajator în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară, urmând ca decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație să se facă în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.
   
 • Utilizarea de către angajator a sumelor virate din bugetul asigurărilor pentru șomaj cu altă destinație decât cea stabilită în prezenta ordonanță (indemnizație în cazul suspendării temporare a contractului individual de muncă) atrage răspunderea penală a acestuia.


   
Cu ce te putem ajuta?