Skip to main content

Vrei să devii client Edenred?

Articole

Hotararea nr. 217/2020 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020

Hotărârea nr. 217/2020 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020 

Pe scurt:

 • Au fost stabilite ca zile libere acordate unuia dintre părinți, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.
   
 • Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajator. Cererea trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere potrivit Legii nr.19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum și de copia certificatului de naștere al fiecărui copil.
   
 • Pentru a beneficia de zile libere, părinții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
  • să aibă copii înscriși în cadrul unei unități de învăţământ,
  • cu vârsta de până la 12 ani sau cu vârsta de până la 18 ani, în cazul copiilor cu dizabilități și
  • locul de muncă să nu le permită acestora munca la domiciliu sau telemunca.
    
 • Indemnizația pe care o vor primi parinții pentru fiecare zi liberă, în condițiile de mai sus, este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale și este în cuantum de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (5.429 lei în anul 2020).
   
 • Pentru decontarea indemnizației acordată salariaților, angajatorul va depune o cerere la Agențiile pentru ocuparea forței de muncă însoțită de o serie de documente:
  • lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;
  • copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;
  • declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista cuprinde angajați care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 19/2020;
  • dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.
    
 • Cererea angajatorului pentru decontarea indemnizației, însoțită de documentele aferente, se transmite Agențiilor pentru ocuparea forței de muncă prin poșta electronică, în cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.
   
 • Agențiile pentru ocuparea forței de muncă au obligația să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării în termen de 24 ore de la primirea acesteia, urmând ca decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație să se facă în termen de 60 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.


   
Cu ce te putem ajuta?