Acest site foloseşte cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mai bună de navigare. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii. Află mai multe aici.
Utilizatori carduri 021 301 33 66
Companii 021 301 33 15
Rendelj az Edenred Oline-nal
RO EN HU
HU
Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

A WWW.EDENRED.RO HONLAP HASZNÁLATI FELTÉTELEI

 

1. Általános feltételek

www.edenred.ro az EDENRED ROMÂNIA SRL (a továbbiakban: “EDENRED”) (székhely: Bukarest, 4. Kerület, Calea Şerban Voda utca, 133., adónyilvántartási szám: RO10696741, cégjegyzékszám: J40/5659/1998) hivatalos honlapja.

A www.edenred.ro honlap keretén belül az Edenred Online szolgáltatást is nyújtjuk. E szolgáltatás által az Edenred rendszerbe ügyfelek / csatlakozott partnerek megrendelhetik az Edenred jegyeket és kezelhetik az Edenred-del létező viszonyukat. A honlapra való belépés által és/vagy az Edenred Online szolgáltatás használata által, az ügyfelek / csatlakozott partnerek elfogadják a www.edenred.ro honlap alább részletezett feltételeit.

Meghatározások:

Honlap = A www.edenred.ro címen megtalálható Internetes oldalak összessége, amely grafikai elemeket, szövegeket és egyéb informatikai jellegű anyagokat tartalmazó, az EDENRED szolgáltatások előléptetésére és az ügyfelekkel / csatlakozott partnerekkel létező viszonyok Edenred Online alkalmazás általi kezelésére szánt és nem utolsó sorban a Felhasználók www.edenred.ro honlap használatát illető felvilágosítására szánt statikus és dinamikus dokumentumokból áll.

Jelszó = az EDENRED ügyfél felhasználó azonosítására szánt karaktersorozat, amelyet a felhasználó határoz meg, avégett, hogy hiteles belépése legyen a Honlap által nyújtott szolgáltatásokhoz.

Belépés = a Felhasználó www.edenred.ro honlap általi azonosítása a felhasználónév és jelszó alapján.

Felhasználó = az a természetes vagy képviselt jogi személy, amely belép a Honlapra és annak bármely oldalát használja tájékoztatási célból vagy az Edenred-del létező viszony, ügyféli / csatlakozott partneri részről történő kezelése végett.

A szolgáltatások elektronikus nyújtása = A szolgáltatások, a Felhasználó kérésére történő elektronikus adatátvitel általi nyújtása, anélkül, hogy a felek jelen lennének, a www.edenred.ro és/vagy az Edenred Online szolgáltatás által.

 

2. Az EDENRED termékek és szolgáltatások területi elérhetősége

A jelen Honlap keretén belül megemlített termékek és szolgáltatások csak Romániában és a Romániai személyek, illetve a Romániában bejegyzett ügynökségekkel, kirendeltségekkel, képviseletekkel rendelkező külföldi jogi személyek számára állnak rendelkezésre.

 

3. A szerzői jogok és a Honlap oldalain megtalálható anyagok

Az Internet oldalt, az abban megtalálható információkat és anyagokat és annak a rendszereit illető szerzői jog az EDENRED tulajdona. A Honlap oldalainak és tartalmának harmadik személyek általi használata az EDENRED előzetes engedélyét igényeli.

A Honlap oldalain létező információk vagy információk bizonyos részei és a Honlap felépítése az Edenred érdekek szerint módosulhatnak. Ezt illetően, EDENRED fenntartja magának a jogot, hogy az oldalakon levő információkat vagy azok részeit, illetve a honlap felépítését, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül módosítsa.

EDENRED jogában áll szabadon, saját érdekében felhasználni azokat az ötleteket, fogalmakat, know-how ismereteket és technikákat, amelyeket a Felhasználó a Honlapon keresztül küldött el.

EDENRED nem felel a Honlapon levő információk illetéktelen használata által okozott költségekért és/vagy anyagi károkért.

 

4. A HONLAP használata és felelősségek

4.1. EDENRED a szállítóival együtt nem vállal felelősséget semmilyen adat- vagy információ-veszteségért, amely késedelmek, nem teljesített megrendelések vagy a címzetthez el nem érkezett megrendelések, az EDENRED ellenőrzésén kívül álló események miatt jelennek meg, vagy harmadik személyek viselkedése, illetve az EDENRED hibája által keletkeznek. Az EDENRED semmilyen körülmények között sem felel a Honlap használatával vagy annak teljesítményeivel kapcsolatos vagy azokból származó közvetlen vagy közvetett veszteségekért. Ez értelemben, a Felhasználó vállalja, hogy az EDENRED-et minden felelősség alól felmenti és hogy nem fogja azt bíróság elé helyezni az Edenred szolgáltatások vagy hálózat, illetve a Honlap használatából eredő, vagy bármely (közvetlen vagy közvetett, következményes vagy bármilyen más természetű) vesztességgel, költséggel, eljárással, kárral, vagy egyéb, a Felhasználó által a jelen feltételek megszegése vagy figyelmen kívül hagyása miatt, az EDENRED által közvetlenül okozott felelősségekkel kapcsolatos, harmadik személyek követeléseivel kapcsolatosan.

Annak ellenére, hogy megtett minden intézkedést avégett, hogy a Honlapon bemutatott információ pontos és helyes legyen, EDENRED nem vállal felelőséget az esetleges pontatlanságokért, amelyek a Honlapon előfordulhatnak. A Felhasználók felelősek a Honlapon rendelkezésre álló információk pontosságának, teljességének és hasznosságának a felmérését illetően.

Bármilyen, más honlapok felé irányító hivatkozás csak az információk növelt elérhetőségét követi és EDENRED nem vállal semmilyen felelősséget az illető honlapok tartalmáért, a rajtuk keresztül nyújtott vagy értékesített termékekért vagy szolgáltatásokért.

EDENRED és a szállítói kizár mindenféle garanciát a következőket illetően:
a) A szolgáltatások elektronikus nyújtása megszakítatlan vagy hibátlan lesz;
b) Az esetleges hibák javításra kerülnek;
c) A szolgáltatás vagy a szerver, amelyeket a Felhasználók rendelkezésére állítanak nem tartalmaznak vírusokat vagy egyéb komponenseket, amelyek a Felhasználónak árthatnak;
d) Felelősséget vállalnának bármilyen akciót illetően, amelyet a Honlapon rendelkezésre álló információk, vagy az Edenred Online-on keresztül megvásárolt termékek / szolgáltatások alapján végeztek el.

4.2. A Honlapra való Felhasználó általi belépés azt feltételezi, hogy a Felhasználó teljes mértékben és bármilyen kikötések nélkül elfogadta a Honlap Feltételeit, amint azok a jelen iratba lettek foglalva.

A Felhasználó vállalja, hogy a szolgáltatást csak törvényes célokra használja és hogy:
a) nem módosítja, nem másolja le, nem teszi közzé, nem továbbítja, nem hirdeti ki, nem többszörisíti, nem nyújt licenceket, nem hoz létre melléktermékeket, nem engedményezi és nem adja el a Honlapon keresztül szerzett bármilyen információkat;
b) nem végez cracking vagy hacking tevékenységeket vagy „szolgáltatás tagadási” támadásokat és nem is engedélyezi azok végezését.

4.3. Azáltal, hogy egy Felhasználószámlát hoz létre az Edenred Online alkalmazásban, a Felhasználó teljes mértékben felelősséget vállal a biztonsági készülékek, kódok, jelszavak és egyéb belépés-ellenőrzési módszerek és az Edenred Online alkalmazáshoz való bekapcsolódási csatornát illető megfelelő biztonsági belső eljárások létrehozatalát és fenntartását illetően, avégett, hogy a rendszerbe való illetéktelen belépés meg legyen akadályozva. Az EDENRED nem támadható semmilyen tárgyban amely az Edenred Online alkalmazás illetéktelen használatát idézi fel. A Felhasználó teljes mértékben felelősséget vállal az általa megnyitott Edenred Online számla kezelését illetően, az EDENRED nem lévén köteles ellenőrizni azon személyek azonosságát és meghatalmazását, akik a Felhasználó nevében ilyen műveleteket végeznek.

4.4. A Felhasználó saját felelősségére kijelenti, hogy betartja a Ticket Restaurant® és a Ticket Restaurant® Plus ebédjegyekről szóló törvényes rendelkezéseknek.

 

5. Panaszok

A Honlap működését illető panaszok telefonhívás által a 021 301 33 11 hívószámra továbbíthatóak, vagy írásban az „Elérhetőség” oldalon megadott Fax számra.

A megfelelő módon benyújtott panasz legalább a következő információkat kell tartalmazza: a Felhasználó, annak neve és keresztneve, annak e-mail címe, annak postacíme és a probléma leírása.

EDENRED haladéktalanul, a Felhasználó által megadott e-mail címen értesíteni fogja a panasz benyújtóját a kivizsgálás eredményeit illetően. A panaszok ésszerű határidőn belül lesznek kivizsgálva.

 

6. Biztonság

6.1. Edenred megtett és megtesz minden erőfeszítést a Honlap és az annak használata alkalmával elektronikus úton továbbított információk védelme érdekében, különböző biztonsági szoftverek és jelszavas belépési protokollok használata által. Az információk védelme érdekében, az EDENRED a Honlap bizonyos részein koordinált adattovábbítási kódolási technológiákat használ. Annak ellenére, hogy ezeket a technológiákat és a bizalmas információk egyéb védelmi intézkedéseit biztosítjuk, nem garantáljuk, hogy az interneten továbbított információk bebiztosítottak, vagy hogy ezek az adattovábbítások nem lesznek késleltettek, megszakítottak, nem lesznek lemásolva vagy nem fognak hibákat tartalmazni, olyan okokból, amelyek nem az EDENRED-del kapcsolatosak. Ez értelemben, az EDENRED nem képes garantálni azt, hogy a Honlap Felhasználó általi használata teljes mértékben bizalmas lesz. Minden információ, amelyet a Felhasználó a Honlapon rendelkezésre állít, nem lesz teljes mértékben biztonságban az Interneten való továbbítása ideje alatt. Harmadik személyeknek lehetőségük van, hogy felfogják, lemásoljál a Felhasználó által végzett adattovábbításokat.

6.2. A Felhasználószámlába való belépés Jelszóval védett és Felhasználónévtől függ. A Jelszavat kérjük tartsa egy biztos helyen, vagy észben. Az EDENRED nem vállal semmilyen felelősséget az esetleges károkért, amelyek abból származhatnak, hogy a Felhasználó a Jelszavát és/vagy Felhasználónevét harmadik személyek rendelkezésére állítja.

A Felhasználónak lehetősége van bármikor befejezni az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások használatát, annak következményeit vállalva.

A Felhasználónak lehetősége van bármikor azonosítani és kijavítani az azonosítási adatai vagy megrendelései bevezetésekor végzett hibáit, azok módosítása által.

 

7. Személyes jellegű adatok

7.1. Edenred be van jegyezve a Személyes Adatkezelők lajstromába, a 17969 szám alá és tiszteletben tartja a törvényes és érvényes rendelkezéseket a személyes adatok kezelését illetően.

A Felhasználók személyes adatai a román törvény által elvárt biztonsági eszközök használatával és az érvényes törvényes rendelkezések betartásával lesznek kezelve. Az EDENRED lehetőséget nyújt a Felhasználók számára a személyes adataik módosítását illetően és a kezelésüket illető kifogások benyújtását illetően, a Honlap „Elérhetőség” oldalán megadott fax szám használata által.

7.2. A Honlapon való böngészés által, az EDENRED információkat gyűjt a Felhasználókat illetően, két módon:

 • A Felhasználó által nyújtott információk. Az EDENRED szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében, a Felhasználó egy Felhasználószámlát kell létrehozzon az Edenred Online alkalmazásban. A Felhasználószámla létrehozásakor, a Honlap személyes adatokat igényel, mint például a név, a keresztnév, a kedvelt nyelv, az e-mail cím.
 • Olyan információk, amelyeket a Honlap a szolgáltatások Felhasználó általi használata vagy a bizonyos oldalakra való belépés által gyűjt be. Információkat gyűjthetünk azokról a szolgáltatásokról is, amelyeket a Felhasználó használ és arról, hogy milyen módon használja őket, mint például az elektronikus szolgáltatások használatának az időpontja vagy a hirdetéseinkkel vagy tartalmunkkal való érintkezése. Ezek az információk a következőket tartalmazzák:
  • A készüléket illető információk
   Az EDENRED a készülékről gyűjthet be információkat (mint például annak a hardware modellje, az operációs rendszere és hálózatot illető adatok).
  • Napló-adatok
   Amikor a Felhasználó belép a Honlapra, az EDENRED automatikusan begyűjthet és tárolhat adatokat a szervernaplókat illetően. Ezek az adatok a következőket tartalmazhatják:
   • Részletek arról, hogy mikként voltak használva a Honlap szolgáltatásai, mint például a keresések;
   • Az IP cím;
   • A készüléken megjelenő eseményeket illető információk, mint például a hibák, a rendszer tevékenysége, a hardware beállítások, a böngésző típusa, annak a nyelve, a Felhasználó kérelmének a napja és órája és a hivatkozási URL cím;
   • A böngésző vagy a Felhasználószámla által egyedileg azonosítható cookie-k.
  • Helyi tárolás
   Az EDENRED helyi szinten is begyűjthet és tárolhat adatokat, a Felhasználó készülékén, olyan mechanizmusokat használva, mint a böngésző általi tárolás (beleértve a HTML 5-öt is) vagy az alkalmazások adatinak megfelelő cache típusú memória.
  • Cookie-k és névtelen azonosítók
   Az Edenred különböző technológiákat használhat az adatok begyűjtésére és tárolására, amikor egy Felhasználó belép a Honlapra, beleértve különböző cookie-k és névtelen azonosítók továbbítását a Felhasználó gépére. EDENRED nem társít semmilyen cookie-t és semmilyen névtelen azonosítót külön információkategóriákkal, mint például a fajt, vallást, szexualitást és egészséget illető információk.

A továbbiakban mindezek az információk, amelyeket a fennebb megemlítettünk, hogy az EDENRED által begyűjthetőek és tárolhatóak és egyéb személyes adatok, amelyeket egy Felhasználó helyez rendelkezésre, összességükben „Információk”-ként lesznek említve.

7.3. EDENRED az információt törvényes alapon, jóhiszeműséggel kezeli, csak jogos célokra használja azt fel, főleg a szolgáltatások elektronikus úton való nyújtására. A kezelés azt jelenti hogy felhasználás, tárolás, kijelzés, lemásolás, továbbítás, értelmezés, szerkesztés és/vagy közzététel a helyi és nemzetközi szerverek felé. A személyes adatok védelmét illető törvényt rendelkezései szerint, és a jelen anyagban meghatározott célok keretén belül, a Felhasználó, a Honlapra való belépés által egyidejűleg jóváhagyóan egyet ért azzal, hogy az EDENRED felhasználja a Felhasználó által megadott személyes adatokat.

A Felhasználót illető információkat az EDENRED a termékei és szolgáltatásai értékesítésével kapcsolatos célokra is felhasználhatja, mint például:

 • A Felhasználó megrendeléseinek vagy kérelmeinek a kezelése;
 • Az ügyfelekkel / csatlakozott partnerekkel megkötött szerződésekbe foglalt kötelességek végrehajtása;
 • Más termékek vagy szolgáltatások ajánlása a Felhasználó vagy az EDENRED ügyfelek számára;
 • Az EDENRED és gyakran a Felhasználót képviselő ügyfelek / csatlakozott partnerek közötti adóügyi és pénzügyi viszonyok kezelése;
 • A Felhasználó kérelmeinek, kérdéseinek és panaszainak a megoldása;
 • Az EDENRED termékeit / szolgáltatásait illető piac- és marketing-kutatások kidolgozása;
 • A végett, hogy fel vegye a Felhasználóval a kapcsolatot (postai úton, e-mailen, faxon, SMS üzenetek által vagy telefonon) az EDENRED partnerek termék / szolgáltatás ajánlatait illetően, csakis olyan partnerek esetében amelyeket az EDENRED figyelmesen kiválasztott és amelyekről úgy véli, hogy a Felhasználó számára érdekesek lehetnek (azon eset kivételével, ha a Felhasználó egy írásos kérelemben kérte, hogy evégett ne vegyék fel vele a kapcsolatot).

Az Edenred jogában áll ezeket az információkat felhatalmazott személyek felé továbbítani (a 677/2001 Törvény rendelkezései szerint), akik az Információkat ugyanazon célokra használhatják, mint az EDENRED. Ez értelemben megemlítjük, hogy az EDENRED az Információkat a saját szerverein kezeli.

7.4. Az Edenred nem továbbítja az Információkat EDENRED-en kívüli cégek, szerveztek vagy személyek felé, azzal a kivétellel, ha a következő helyzetek egyike lép fel:

 • A Felhasználó jóváhagyásával
  Az Edenred a személyes adatokat EDENRED-en kívüli cégek, szerveztek vagy személyek felé csak akkor fogja továbbítani, ha megvan erre a Felhasználó jóváhagyása. Az EDENRED minden személyes adat továbbítás felé való bejegyzési jóváhagyását kéri.
 • Törvényes okokból
  Az Edenred személyes adatokat EDENRED-en kívüli cégek, szerveztek vagy személyek felé továbbítani fogja, abban az esetben, ha jóhiszeműen úgy véli, hogy az illető információ használata, megtartása vagy továbbítása a következő okokból ésszerűen szükséges:
  • Az érvényes és alkalmazandó törvény, a törvényes eljárások és kormányi kérések tiszteletben tartása;
  • A Feltételek alkalmazása és annak megszegésének a kivizsgálása;
  • A csalások, a biztonsági és műszaki problémák azonosítása, megelőzése vagy kiküszöbölése;
  • Az EDENRED, a Honlap Felhasználói és a nagy közönség jogainak, tulajdonának vagy biztonságának a védelme, amint azt a törvény előírja.

Az Edenred egyes Információkat a partnerei felé és továbbíthatja, mint például a marketing kampányok, a reklámcégek, a kapcsolt Internet oldalak, a felhasználókat személyesen nem azonosító közös információk esetében. Például, az EDENRED közzé tehet bizonyos információkat, hogy kimutassa az EDENRED termékek / szolgáltatások általános használati tendenciáját.

7.5. Az Információk kezelése által érintett személyek a 677/2001. Törvény rendelkezései által biztosított jogoknak örvendenek:

Adathozzáférési jog – minden érintett személy jogos kérésére és ingyen évente egyszer megkapni annak az igazolását, hogy az őt illető adatok az illető gazdálkodó által kezelés alatt vannak vagy nincsenek;

Adatmódosítási jog - minden érintett személy jogos egy írásos, keltezett és aláírt kérelem által kérni azon adatok kijavítását, felújítását, lezárását vagy törlését, amelyek kezelése nem felel meg a törvényes rendelkezéseknek, főleg a nem teljes vagy nem pontos adatokat illetőem;

Az ellenkezési jog - minden érintett személy jogos bármikor kifejezni egy írásos, keltezett és aláírt kérelem által, alapos és törvényes indokolással megtagadni az őt érintő adatok kezelését és harmadik személyek felé való továbbítását;

Az a jog hogy ne essen egyéni elbírálás alá és hogy a bírósághoz forduljon, Anélkül, hogy ez érintené azt a jogot, hogy a téren illetékes felügyeleti hatósághoz forduljon;

A bírósági per beindításának a joga és az a jog, hogy a 677/2001. Törvény rendelkezései alapján kártalanítást igényeljen a jogai megsértéséért;

Az érintett személy bármikor, ingyenesen, írásban kérelmezheti, hogy az adatai ne legyenek továbbá kezelve;

Az érintett személyek jogai egy írásos, keltezett és aláírt kérelem által gyakorolhatóak, amely benyújtható az EDENRED székhelyén, vagy elküldhető az elérhetőség üzenet rovatán keresztül, vagy a Honlap „Elérhetőség” oldalán megadott fax szám használata által. A Felhasználó és az Információk kezelése által érintett személyek megértik és elfogadják, hogy az ellenkezési jog gyakorlása maga után vonja bizonyos szolgáltatások nyújtásának az ellehetetlenítését, szolgáltatások, amelyeket az EDENRED az ügyfelekkel / csatlakozott partnerekkel létező jogi viszonyok keretén belül vállalt.

 

8. Edenred Online hallgatólagos jóváhagyás

Az által, hogy az Edenred Online alkalmazásban egy Felhasználószámlát létrehoz, a Felhasználó elfogadja, hogy az EDENRED-el létező viszonyával kapcsolatos dokumentumok, beleértve az EDENRED által kibocsátott számlákat is, kezelése csak az Edenred Online elektronikus eszközei által történik, miután a Felhasználószámlát aktiválja az Edenred Online alkalmazásban. Ilyen helyzetekben, az EDENRED elhatározhatja, hogy a felek közötti kereskedelmi viszony az Edenred Online alkalmazáson kívül történjen és ebben az esetben ezt a Felhasználó tudomására hozza.

Az által, hogy az Edenred Online alkalmazásban egy Felhasználószámlát létrehoz, a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a nyújtott szolgáltatásokat illető számlák továbbítása az Edenred Online alkalmazás által történjen, a Felhasználó vállalván, hogy ezeket a számlákat az Edenred Online alkalmazásból tölti magának le. A Felhasználó számlái .pdf formátumban lesznek az alkalmazásba feltöltve és kibocsátásuk után 12 hónapig állnak az Edenred Online alkalmazásban rendelkezésre.

A fennebb említettek alapján, a Felhasználó elfogadja, hogy a nyújtott szolgáltatásokat illető számlák kibocsátásának és kézbesítésének a napja az Edenred Online alkalmazásba való feltöltése utáni munkanap, a Felhasználóé lévén az a kötelesség, hogy időszakosan ellenőrizze az Edenred Online alkalmazást és onnan letöltse a számláit és azokat kifizesse, az EDENRED és az ügyfelek / csatlakozott partnerek között létező jogi viszonyok szerint.

A Felhasználó elfogadja annak a lehetőségét, hogy az EDENRED egyoldalúan felfüggessze vagy megszüntesse a számlák elektronikus úton való továbbítását, a Felhasználó előzetes értesítését követően, anélkül, hogy ez a Felhasználó részéről bármilyen költségek állását feltételezné.

 

9. Kereskedelmi értesítések

Az első belépés következtében, a Felhasználó kifejezetten és világosan elfogadja, hogy a Honlapon megadott e-mail címére kereskedelmi és más típusú értesítéseket kapjon az EDENRED-től.

A kereskedelmi értesítések címzettje jogos visszavonni ezt a jóváhagyást az EDENRED erre való felhívása által. Ez értelemben az EDENRED egy ingyenes és elektronikus úton is elérhető eljárást fog bevezetni, amely által a címzett visszavonhatja a jóváhagyását.

A jóváhagyás elektronikus úton való visszavonása legfeljebb 48 órán belül fog hatást gyakorolni.

 

10. Záró rendelkezések

A Honlapra való belépés által, a Felhasználó elfogadja, hogy bármely jogvita a Romániai törvények szerint kerül orvoslásra, a Romániai bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozván.

Kérjen egyedi ajánlatot
x
Ellenőrző kód reload
Reload
Vagy lépjen kapcsolatba velünk telefonon 0213013315